Informaţii despre imagine
Tip   Ortofotoplan
Perspectivă   Aeriană
Descriere   Călimănești (Arutela), cursul Oltului în anii 1968 și 2021, în zona actualului baraj Turnu, suprapunere pe Imagine satelitară Google Earth 2021
Sursa   Ovidiu Țentea, Florian Matei-Popescu, Vlad Călina, Frontiera romană din Dacia Inferior. O trecere în revistă și o actualizare. 1., Cercetări Arheologice, Vol. 28.1, pag. 52.
Referință internet  
 
Situri asociate imaginii
Informaţii despre sit   Localizează pe harta României*
Cod RAN   167954.01
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   VL-I-s-A-09562
Nume   Castrul de epocă romană de la Păuşa - Poiana Bivolari (Arutela)
Județ   Vâlcea
Unitate administrativă   Oraş Călimăneşti
Localitate   Păuşa
Punct   Poiana Bivolari
Reper   Cetatea patrulateră (Arutela) se găseşte la nord de localitatea Păuşa, pe malul stâng al Oltului, la 50 m sud de Hidrocentrala Turnu şi la circa 200 m la est de Mănăstirea Cozia, la „Poiana Bivolari.”
Forma de relief   munte
Utilizare teren   păşune
   
|<<
2 / 5
>
>>|
Scroll