Information about the picture
Title   Localizarea sitului arheologic de la Letca Veche - Țățăr pe harta topografică militară 1:25000
Type   hartă
Description   Localizarea sitului arheologic așa cum este reglementată în PUG-ul comunei Letca 2015 precum și în studiul istoric care însoțește PUG-ul. Toponimul Țățărău se află la cca 700 de metri sud-vest.
Internet reference  
 
Sites linked to the picture
Site Information   Display on the map of Romania*
RAN Code   104065.01
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   GR-I-s-B-14799
Name   Situl arheologic de la Letca Veche - Ţăţăr
County   Giurgiu
Commune   Letca Nouă
City/Town/Village   Letca Veche
Place   Ţăţăr
Landmark   Situl se află la cca. 1,5 km N de sat, la nord-est de pârâul Glavacioc şi la cca 1,7 km vest de DC142 şi la cca 700 de metri vest-nord-vest de puntul Ţăţărău.
Geomorphology   terasă
   
1 / 2
>>|
Scroll