Informaţii despre imagine
Titlu   Localizarea sitului arheologic de la Letca Veche - Țățăr pe harta topografică militară 1:25000
Tip   hartă
Descriere   Localizarea sitului arheologic așa cum este reglementată în PUG-ul comunei Letca 2015 precum și în studiul istoric care însoțește PUG-ul. Toponimul Țățărău se află la cca 700 de metri sud-vest.
Referință internet  
 
Situri asociate imaginii
Informaţii despre sit   Localizează pe harta României*
Cod RAN   104065.01
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   GR-I-s-B-14799
Nume   Situl arheologic de la Letca Veche - Ţăţăr
Județ   Giurgiu
Unitate administrativă   Letca Nouă
Localitate   Letca Veche
Punct   Ţăţăr
Reper   Situl se află la cca. 1,5 km N de sat, la nord-est de pârâul Glavacioc şi la cca 1,7 km vest de DC142 şi la cca 700 de metri vest-nord-vest de puntul Ţăţărău.
Forma de relief   terasă
   
1 / 2
>>|
Scroll