Informaţii despre imagine
Autor   Mihaela Gheorghe, Daniel Ungureanu
Titlu   UTR și monumente istorice - 1:5000
Tip   plan
Descriere   Poziționarea și coordonatele geografice ale sitului de la Letca Veche - Țățăr conform PUG-ului comunei Letca Nouă 2015.
Sursa   PUG-ul comunei Letca Veche, județul Giurgiu, 2015
Referință internet  
 
Situri asociate imaginii
Informaţii despre sit   Localizează pe harta României*
Cod RAN   104065.01
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   GR-I-s-B-14799
Nume   Situl arheologic de la Letca Veche - Ţăţăr
Județ   Giurgiu
Unitate administrativă   Letca Nouă
Localitate   Letca Veche
Punct   Ţăţăr
Reper   Situl se află la cca. 1,5 km N de sat, la nord-est de pârâul Glavacioc şi la cca 1,7 km vest de DC142 şi la cca 700 de metri vest-nord-vest de puntul Ţăţărău.
Forma de relief   terasă
   
|<<
2 / 2
Scroll