Informaţii despre imagine
Autor   Elena Lăcrămioara Istina et all
Titlu   Fotografii cu documentarea complexelor arheologice
Tip   fotografie
Perspectivă   N
Descriere   Etapele identificării și documentării complexelor Cx 1, 2, 3 și 4, trei gropi cu resturi menajere. Complexele 1, 2 și 3 sunt datate în epoca bronzului. Cx 4 este o groapă datată în a doua epocă a fierului.
Data imaginii   mai - iunie 2021
Sursa   Elena Lăcrămioara Istina et alli, Raport de cercetare arheologică preventivă, Centura București Sud, lot 2, km 69+000 - 85+300, Sit 5 - km 80+770 - 81+030, Pruni, oraș Măgurele, jud. Ilfov, Bacău, 2021, fig 1, 2, 3, 4
Referință internet  
 
Situri asociate imaginii
Informaţii despre sit   Localizează pe harta României*
Cod RAN   179445.04
Nume   Situl arheologic de la Pruni - Centura Bucureşti Sud, km 80+770 - 81+030
Județ   Ilfov
Unitate administrativă   Oraş Măgurele
Localitate   Pruni
Reper   Situl arheologic se află în partea de nord a localităţii Pruni, la cca 730 m nord de marginea satului, la cca 315 m sud de malul sudic al pârâului Sabar, pe traseul şoselei de Centură Bucureşti, între kilometrii 80,7 şi 81,03.
Forma de relief   terasă
   
|<<
<
6 / 15
>
>>|
Scroll