Informaţii despre imagine
Autor   Elena Lăcrămioara Istina et all
Titlu   Fotografii cu documentarea complexelor arheologice
Tip   fotografie
Perspectivă   N
Descriere   Etapele identificării și documentării complexelor Cx16, un mormânt de incinerație, cu formă în plan circulară, identificat la o adâncime de -0,60 m. Forma pereților este cilindrică. Umplutura este formată din pământ brun-închis, argilos, compact, amestecat cu pigmenți de lut ars, cărbuni și pământ brun-închis amestecat cu fragmente osteologice și cenușă în interiorul urnei (vas cu proeminențe). Analizele antropologice au reliefat următoarele: urna a conținut oase incinerate, bine arse, de la un individ de sex masculin, adult. Se pot identifica toate categoriile. De la craniu, două margini orbitale, fragmente de calotă cu suturi, un fragment de mandibulă dreaptă, o alveolă a molarului trei, fragmente de epifize, numeroase fragmente de diafize, fragmente de vertebre, din care se pot recunoaște diverse corpuri, unele chiar cu artroză, 4 fragmente de coaste, circa 20 de coxale. Temperatura de ardere, la craniu circa 6000 C, la oasele lungi circa 8000 C. Inventarul cuprinde un vas spart in situ (ornamentat), umplut cu pământ, cenușă și fragmente osteologice umane arse. Se datează în epoca bronzului.
Data imaginii   mai - iunie 2021
Sursa   Elena Lăcrămioara Istina et alli, Raport de cercetare arheologică preventivă, Centura București Sud, lot 2, km 69+000 - 85+300, Sit 5 - km 80+770 - 81+030, Pruni, oraș Măgurele, jud. Ilfov, Bacău, 2021
Referință internet  
 
Situri asociate imaginii
Informaţii despre sit   Localizează pe harta României*
Cod RAN   179445.04
Nume   Situl arheologic de la Pruni - Centura Bucureşti Sud, km 80+770 - 81+030
Județ   Ilfov
Unitate administrativă   Oraş Măgurele
Localitate   Pruni
Reper   Situl arheologic se află în partea de nord a localităţii Pruni, la cca 730 m nord de marginea satului, la cca 315 m sud de malul sudic al pârâului Sabar, pe traseul şoselei de Centură Bucureşti, între kilometrii 80,7 şi 81,03.
Forma de relief   terasă
   
|<<
<
5 / 15
>
>>|
Scroll