Informaţii despre imagine
Autor   Elena Lăcrămioara Istina et all
Titlu   Fotografii cu documentarea complexelor arheologice
Tip   fotografie
Perspectivă   N
Descriere   Etapele identificării și documentării complexelor Cx 10 și 11. Complexul 10 este un mormânt de incinerație în urnă, identificat la adâncimea de -0,7 m. Umplutura este formată din pământ brun-închis, argilos, compact, amestecat cu pigmenți de lut ars. Inventarul este format din fragmente ceramice neormanentate, lucrate cu mâna și ceramică ornamentată cu impresiuni și brâuri alveolate, precum și fragmente de chirpici fără amprentă. Mormântul este datat în epoca bronzului. Complexul 11 este un vas depus în stratul de cultură. Inventarul cuprinde fragmente ceramice neornamentată și ornamentate cu decor incizat și o fusaiolă din lut ars. Complexul e datat în epoca bronzului.
Data imaginii   mai - iunie 2021
Sursa   Elena Lăcrămioara Istina et alli, Raport de cercetare arheologică preventivă, Centura București Sud, lot 2, km 69+000 - 85+300, Sit 5 - km 80+770 - 81+030, Pruni, oraș Măgurele, jud. Ilfov, Bacău, 2021
Referință internet  
 
Situri asociate imaginii
Informaţii despre sit   Localizează pe harta României*
Cod RAN   179445.04
Nume   Situl arheologic de la Pruni - Centura Bucureşti Sud, km 80+770 - 81+030
Județ   Ilfov
Unitate administrativă   Oraş Măgurele
Localitate   Pruni
Reper   Situl arheologic se află în partea de nord a localităţii Pruni, la cca 730 m nord de marginea satului, la cca 315 m sud de malul sudic al pârâului Sabar, pe traseul şoselei de Centură Bucureşti, între kilometrii 80,7 şi 81,03.
Forma de relief   terasă
   
|<<
<
3 / 15
>
>>|
Scroll