Informaţii despre imagine
Autor   Elena Lăcrămioara Istina et all
Titlu   Fotografii cu documentarea complexelor arheologice
Tip   fotografie
Perspectivă   N
Descriere   Etapele identificării și documentării complexelor Cx 12 și 13. Complexul 12 este un vas depus ăn stratul de cultură, identificat la adâncimea de -0,7 m. Umplutura este formată din pământ brun-închis și o lentilă de sol brun-deschis, argilos, compact. Inventarul cuprinde fragmente ceramice neornamentate și fragmente ceramice cu decor incizat, precum și chirpici cu amprente. Se datează în epoca bronzului. Complexul 13 este un mormânt de incinerație în urnă, identificat tot la adâncimea de -0,7 m. Umplutura este formată din pământ brun-închis, argilos, compact, amestecat cu pigmenți de lut ars. Vasul a fost identificat la decopertă în nivelul de cultură, fără un context clar. Complexul a fost cercetat prin casetare. Sub vas au fost descoperite fragmente ceramice rulate într-un sol aluvionar, antedepunere. Inventarul cuprinde fragmente ceramice lucrate cu mâna neornamentate și fragmente chirpici fără amprente. Se datează în epoca bronzului.
Data imaginii   mai - iunie 2021
Sursa   Elena Lăcrămioara Istina et alli, Raport de cercetare arheologică preventivă, Centura București Sud, lot 2, km 69+000 - 85+300, Sit 5 - km 80+770 - 81+030, Pruni, oraș Măgurele, jud. Ilfov, Bacău, 2021
Referință internet  
 
Situri asociate imaginii
Informaţii despre sit   Localizează pe harta României*
Cod RAN   179445.04
Nume   Situl arheologic de la Pruni - Centura Bucureşti Sud, km 80+770 - 81+030
Județ   Ilfov
Unitate administrativă   Oraş Măgurele
Localitate   Pruni
Reper   Situl arheologic se află în partea de nord a localităţii Pruni, la cca 730 m nord de marginea satului, la cca 315 m sud de malul sudic al pârâului Sabar, pe traseul şoselei de Centură Bucureşti, între kilometrii 80,7 şi 81,03.
Forma de relief   terasă
   
|<<
<
4 / 15
>
>>|
Scroll