Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   27089.02
Name   Situl arheologic de la Abram - Poiana, La Pădure
County   Bihor
Commune   Abram
City/Town/Village   Abram
Place   Poiana, La Pădure
Landmark   Situl se află situat la sud-vest de satul Abram şi la cca. 1,5 km E de cursul său actual, într-o zonă care oferea suficiente condiţii de habitat – expunere, surse de apă precum şi o oarecare protecţie. De asemenea el este situat într-o zonă ce domină valea Bistrei, la ieşirea acesteia dintr-un mic defileu.est de pârâul Bistra pe o terasă înaltă.
Hydrographic landmark - name   Valea Bistrei
Geomorphology   dealurile piemontane ale Munţilor Şes
Site Class   locuire
Site Type   aşezare
Description   Staţiunea arheologică a fost identificată cu prilejul construirii autostrăzii Transilvania, între Km. km. 022+000 şi 022+250, fiind secţionată de aceasta.Conţine urme de locuire aparţinând neoliticului, eneoliticului mijlociu (cultura Bodrogkeresztúr), eneoliticului târziu (cultura Coţofeni), bronzului mijlociu (cultura Otomani), bronzului târziu (grupul Igriţa, cu multe importuri Suciu de Sus - Lăpuş). Din el au fost săpate 23 de suprafeţe ce acoperă o arie de 1317 m2. Aici au fost descoperite patru locuinţe: o locuinţă neolitică (grupul Suplacu de Barcău), una aparţinând culturii Bodrogkeresztúr, două aparţinând epocii bronzului (cultura Igriţa), toate fiind de suprafaţă. De asemenea au fost descoperite două vetre în aer liber: una cu căţei de vatră (cultura Igriţa) şi una în context neo-eneolitic. La acestea se adaugă numeroase gropi menajere şi de provizii aparţinând tuturor epocilor semnalate în acest sit.
Notes   Situl arheologic de la Abram - Poiana, La Pădure era iniţial localizat pe teritoriul comunei Tăuteu sub cod RAN 31707.01, însă conform Studiul istoric privind siturile arheologice din teritoriul comunei Abram din anul 2016 situl a fost localizat pe teritoriul comunei Abram codul RAN schimbându-se în 27089.02
Date of discovery   2003
Site Surface   4 ha
State of preservation   medie / 02.04.2009
Ownership   proces de expropriere în derulare
Last record update   01.02.2024
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Aşezare  Epoca bronzului neprecizată      
Aşezare  Eneolitic Bodrogkeresztur      
Aşezare  Neolitic neprecizată      
Aşezare  Epoca bronzului timpuriu Coţofeni      
Aşezare  Epoca bronzului mijlociu Otomani      
Aşezare  Epoca bronzului târziu Igriţa      
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. cercetare sistematică 2004

Muzeul Țării Crișurilor, Oradea FAZECAŞ Gruia
GHEMIŞ Călin
CRIŞAN Ioan
Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia ARCUŞ Radu
BOBÂNĂ Bogdan
COSTESCU Angela
ILEŞ Anca
MUŢIU Ioana
Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca SAVA Victor

Bibliography
1. Crişan, Ion Horaţiu, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2004, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2005, https://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=3202 [Publicaţie] (site record source)
2. Fazecaş, Gruia, 2004 [Fişă tehnică] (site record source)
3. Studiu istoric privind siturile arheologice din teritoriul comunei Abram, 2016 [Studiu istoric PUG]
 
 
Scroll