Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   101760.02
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   IF-I-s-A-15146
Name   Aşezarea preistorică de la Bălăceanca - Tell-ul Glina
County   Ilfov
Commune   Cernica
City/Town/Village   Bălăceanca
Place   Tell-ul Glina
Place, other names   La Nuci
Landmark   Situl se află pe malul drept al Dâmboviţei, către hotarul cu comuna Glina.
Hydrographic landmark - name   Dâmboviţa
Hydrographic landmark - type   râu
Site Class   locuire
Site Type   aşezare
Description   Depunerea antropică groasă de 4 metri are trei straturi de cultură: stratul de cultură inferior aparţine culturii Boian, urmat de un strat masiv şi câteva nivelări ale culturii Gumelniţa, iar ultimul strat de cultură aparţine epocii bronzului, cultura Glina. La baza humusului s-au mai găsit urme de locuire şi din alte epoci: fragmente ceramice ale culturii Tei, şi altele din prima epocă a fierului. Straturile de cultură superioare erau deranjate de gropile funerare ale unui cimitir medieval târziu.
Notes   Aşezarea a fost cercetată pe aprope toată suprafaţa de către arheologii Ion Nestor şi Mircea Petrescu Dâmboviţa. În prezent, integritatea tell-ului a fost afectată de diferite intervenţii prin care s-a extras pământ, în special în partea nordică.
Discoverer   Ion Nestor
Date of discovery   1925
Site Surface   2 ha (suprafaţa cercetată)
Last record update   20.02.2024
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Tell  Neolitic mijlociu Boian / Vidra  

Stratul de culură Boian, gros de 30-40 cm era format din urmele unor locuinţe de suprafaţă de formă rectangulară din faza Vidra. S-au găsit piese de aramă şi o sârmă de aur. În preajma locuinţelor s-au găsit morminte de copii, cu scheletele chircite pe o parte, cu obiecte de podoabă din scoici şi din foaie de aramă răsucită. Aşezarea era separată de restul terasei printr-un şanţ de apărare.

IF-I-m-A-15146.02 
Aşezare  Epoca bronzului timpuriu Glina / III  

După stratul culturii Boian, faza Vidra au fost interceptate mai multe niveluri de locuire ale culturii Gumelniţa. Primul nivel de locuire care suprapunea stratul culturii Boian, aparţinea fazei timpurii a culturii Gumelniţa-Gumelniţa A1, al treilea strat, aparţine epocii bronzului timpuriu, denumit şi Glina III.

IF-I-m-A-15146.01 
Aşezare  Eneolitic Gumelniţa / A1, A2      
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. evaluare de teren 2012

Muzeul Civilizației Gumelnița-Oltenița ȘERBĂNESCU Done
2. cercetare sistematică 1943, 1945-1948

Muzeul Național de Antichități PETRESCU-DÂMBOVIŢA Mircea
3. cercetare sistematică 1926-1927

Muzeul Național de Antichități NESTOR Ion

Bibliography
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (site record source)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. II, București, 2004, p.1573, poz.70 [Ordin MCC] (site record source)
3. Șerbănescu, Done, Studiul de diagnostic arheologic și impactul asupra patrimoniului arheologic pentru obiectivul amenajarii râurilor Argeş şi Dâmboviţa, 2013 [Fişă de sit] (site record source)
4. Nestor, Ion, Fouilles de Glina, Dacia, III-IV, 1933, 226-237, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=107293-fouilles-de-glina--dacia-revue-d-archeologie-et-d-histoire-ancienne-institutul-de-arheologie-vasile-parvan--3-4-1927-1932 [Publicaţie]
5. Petrescu Dîmboviţa, M., Raport asupra săpăturilor de la Glina, jud. Ilfov, 1943, Raportul Muzeului Naţional de Antichităţi, 1944, 65-71 [Fişă de sit]
6. Haimovici, Sergiu, Studiul arheozoologic al unui lot de faună descoperit în aşezarea eponimă de la Glina, Thraco-Dacica, 18, 1-2, 1977, 231-238 [Publicaţie]
7. Iosipescu, Raluca, Studiu istoric de fundamentare P.U.G., Comuna Cernica, Județ Ilfov, 2011 [Fişă de sit] (site record source)
8. Opriș, Vasile, Monumente fantomatice. Tell-urile eneolitice din preajma Bucureştilor, Revista de Cercetări Arheologice şi Numismatice, I, Oscar Print, 2015, 11-28, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=64887-monumente-fantomatice-tell-urile-eneolitice-din-preajma-bucurestilor--revista-de-cercetari-arheologice-si-numismatice-rcan--1-i-2015 [Publicaţie]
 
Site Photos

Scroll