Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   158207.04
Name   Situl arheologic de la Bencecu De Jos - Dealu Bătrân SV
County   Timiş
Commune   Pişchia
City/Town/Village   Bencecu De Jos
Place   Dealu Bătrân SV
Place, other names   Obiectiv 4
Landmark   Situl arheologic se află la 2,25 km NV de biserica ortodoxă din Bencecu de Jos, la 3,75 km N de biserica ortodoxă din Bencecu de Sus, la 380 m N de DC 62 Bencecu de Jos – Pişchia şi la 550 m NV de versantul drept al pârâului Valea Fâneţelor.
Hydrographic landmark - name   Valea Fâneţelor; Băcin
Hydrographic landmark - type   pârâu
Geomorphology   deal
Land utility   agricultură, pârloagă
Site Class   locuire
Site Type   aşezare
Description   Din punct de vedere geografic, situl se află pe rampa vestică a Dealurilor Lipovei. Este poziţionat pe terasa din versantul drept al pârâului Băcin, având o altitudine relativă de 30-33 m faţă de talvegul cursului de apă menţionat mai sus. Sursele de apă erau relativ bogate, având în apropiere două cursuri majore de apă, pârâul Valea Fâneţelor în SE şi pârâul Băcin în S, cât şi izvoarele ce alimentau bazinele hidrografice a celor două pâraie menţionate.
Discoverer   Dorel Micle, Liviu Măruia, Leonard Dorogostaisky
Date of discovery   2007
Site Surface   1 ha
State of preservation   bună / 11.01.2016
Human risk   Afectare parţială: 2 / 11.01.2016; Agricultură intensivă: 3 / 11.01.2016
Last record update   22.02.2024
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
aşezare  Preistorie    

Epoca preistorică este reprezentată de sporadice fragmente ceramice, majoritatea atipice, dificil de încadrat cultural, din pastă brun-cafenie, arsă neuniform şi cu cioburi în pastă ca şi degresant.

 
aşezare  Epocă medievală (secolele XVII-XVIII)    

Cercetările arheologice de teren au relevat existenţa unor fragmente ceramice sporadice care aparţin epocii medievale, amplasate pe botul de promontoriu format la confluenţa pârâului Valea Fâneţelor cu pârâul Băcin.

 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. periegheză 2007

Universitatea de Vest din Timişoara MICLE Dorel
MĂRUIA Liviu
Arheo Vest DOROGOSTAISKY Leonard

Bibliography
1. Micle, Dorel; Măruia, Liviu; Dorogostaisky, Leonard [Fişă de sit] (site record source)
2. Măruia, Liviu, Cercetări interdisciplinare vizând reconstituirea geografiei istorice a Dealurilor Lipovei, 2011, 561-562 [Publicaţie]
3. Floca, Cristian, Studiu de fundamentare privind identificarea și delimitarea zonelor cu patrimoniu arheologic, precum și a zonelor de protecție a imobilelor clasate pe LMI și a siturilor arheologice înscrise în RAN de pe teritoriul comunei Pișchia, jud. Timiș, Plan Urbanistic General, 2022 [Studiu istoric]
 
 
Scroll