Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   158216.06
Name   Valul de pământ de la Bencecu de Sus - Valul roman III
County   Timiş
Commune   Pişchia
City/Town/Village   Bencecu De Sus
Place   Valul roman III
Place, other names   Obiectiv 3
Landmark   Valul „roman” III traversează UAT Pişchia de la nord spre sud, în partea estică a teritoriului, pe o lungime de 6 km, având un traseu curbiliniu, adaptat după terenul cu diferenţe de elevaţie mai mari din această zonă. Structura liniară învecinează la est vatra actuală a localităţii Bencecu de Sus şi trece prin apropierea vetrei localităţii Bencecu de Jos.
Hydrographic landmark - name   Valea Băcinului
Hydrographic landmark - type   pârâu
Geomorphology   câmpie
Land utility   agricultură
Site Class   locuire
Site Type   sistem defensiv
Notes   În segmentul său sudic, structura este mai slab vizibilă în teren, valul fiind aplatizat din pricina agriculturii. Totuşi, îna numite porţiuni păstrează chiar şi peste 0,5 m înălţime. Mult mai bine conservat este în partea sa nordică, în zona de păşune din Valea Băcinului, pe care o traversează, sau în câteva segmente de pădurice de la nord de vale, zone unde agricultura nu a influenţat prin eroziunea suprafeţei terenului.

Deşi la nivelul surplusului de elevaţie, valul este în anumite segmente aproape aplatizat, în subsol acesta este asociat cel puţin unui şanţ de mari dimensiuni, aşa cum au relevat cercetările invazive desfăşurate în 2015 la Remetea Mare, de-a lungul acestei structuri.

Structura este parte a unui ansamblu reprezentând cea mai estică fortificaţie liniară care traversează întreg Banatul de la nord la sud, fiind identificată sub denumirea generică de „Valul roman III”. Această structură poate fi surprinsă pe teritoriul României între localităţile Jamu Mare (jud. Timiş) şi Neudorf (jud. Arad) însumând 108,6 km.

Valul III este cercetat invaziv din câte cunoaştem până astăzi, în zona Remetea Mare, printr-o săpătură preventivă a cărei rezultate ştiinţifice au fost publicate de către Dorel Micle şi colaboratorii în anul 2016 şi, mai recent, în zona Moşniţa-Bucovăţ, rezultate rămase inedite.
Site Surface   cca 50 ha
State of preservation   precară / 26.02.2024
Human risk   Agricultură intensivă: 5 / 26.02.2024
Last record update   01.04.2024
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Val de pământ  Postromană (secolele II-IV p. Chr.)    

Fără cercetări invazive, materialele descoperite la suprafaţă nu pot fi puse în legătură certă cu structura valului.

 

Bibliography
1. Floca, Cristian, Studiu de fundamentare privind identificarea și delimitarea zonelor cu patrimoniu arheologic, precum și a zonelor de protecție a imobilelor clasate pe LMI și a siturilor arheologice înscrise în RAN de pe teritoriul comunei Pișchia, jud. Timiș, Plan Urbanistic General, 2022 [Studiu istoric] (site record source)
 
 
Scroll