Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   130794.12
Name   Situl arheologic de la Bucov - La Tioca
County   Prahova
Commune   Bucov
City/Town/Village   Bucov
Place   La Tioca
Landmark   Aşezarea se află în intravilan în partea de sud a localităţii, la 2-2.5km est de DN 1, pe terasa primară a râului Prahova, la nord-est de pădure.
Hydrographic landmark - name   Teleajen
Hydrographic landmark - type   râu
Geomorphology   terasă
Land utility   locuire
Site Class   locuire
Site Type   aşezare
Description   Au fost realizate cercetări arheologice intruzive în peioada 1957-1971.
Notes   Situl este suprapus de contrucţii moderne.
Discoverer   Comşa Eugen
Date of discovery   1956
Site Surface   62.000 mp
State of preservation   precară / 14.03.2024
Human risk   Demolare: 3 / 14.03.2024; Afectare parţială: 3 / 13.08.2020
Ownership   privat
Last record update   14.03.2024
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
aşezare civilă  Epoca fierului        
Aşezare  Epoca medievală (sec. VIII-X p. Chr.) Dridu  

Au fost descoperite locuinţe de suprafaţă cu vetre deschise păstrate, trei vârfuri de suliţă (în stare fragmentară, din care cel mai vechi datează din secolul al VIII-lea), vârfuri de săgeţi, cuie, cuţite, amnare, verigi, fusaiole de lut, sule de os, mărgele de sticlă.

 
aşezare civilă  Epoca romană (sec. II-III p. Chr.) Chilia-Militari      
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. cercetare sistematică 1957-1971

Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan" Bucureşti COMȘA Eugen

Bibliography
1. Frînculeasa, Alin, 2010 [Studiu Istoric PUG]
2. Anton, Alin, 2024 [Fişă de sit] (site record source)
3. Anton, Alin, Punct de vedere pentru "Actualizare Plan Urbanistic General (PUG) și Regulament Local de Urbanism - comuna Bucov, jud. Prahova", 2023 [Raport]
4. Comșa, Maria, Cultura materială veche românească: așezările din secolele VIII-X de la Bucov-Ploiești, Academiei Republicii Socialiste România, București, 1978, https://biblioteca-digitala.ro/?pub=1978-cultura-materiala-veche-romaneasca-asezarile-din-secolele-viii-x-de-la-bucov-ploiesti-institutul-de-arheologie [Publicaţie]
 
 
Scroll