Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   130794.01
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   PH-I-s-B-16158
Name   Situl arheologic de la Bucov - Rotari
County   Prahova
Commune   Bucov
City/Town/Village   Bucov
Place   Rotari
Landmark   Aşezarea se află intravilan, în partea de sud-vest a localităţii.
Hydrographic landmark - name   Teleajen
Hydrographic landmark - type   râu
Geomorphology   câmpie
Land utility   locuire
Site Class   locuire
Site Type   aşezare
Description   Au fost realizate cercetări arheologice intruzive în perioada 1957-1971.
Notes   Situl este suprapus de construcţii moderne.
Discoverer   I. Nestor, D. V. Rosetti
Date of discovery   1941
Site Surface   61 000 mp
State of preservation   precară / 11.03.2010
Human risk   Demolare: 3 / 14.03.2024; Afectare parţială: 3 / 14.03.2024
Ownership   privat
Last record update   14.03.2024
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
aşezare civilă  Epoca bronzului    

Au fost descoperite fragmente ceramice.

 
aşezare civilă  Epoca romană        
aşezare civilă  Hallstatt    

A fost descoperit un fragment de strachină hallstattiană.

 
Aşezare  Epoca medievală timpurie (sec. IX - X) Dridu  

Tot la "Rotari" au mai fost descoperite urme ale unei aşezări de tip Dridu datand din secolele IX- X p.Chr. cu locuire în bordeie, dar şi cu vetre deschise. Au fost scoase la iveală şi fragmente ceramice cu decor şi cenuşii lustruite, inele de tâmplă din bronz de factură bizantină, un bordei - atelier de fierar ce prezintă zgâriate pe pereţi, inscripţii chirilice în paleoslavă.

 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. cercetare sistematică 1957-1971

* NESTOR Ion
* ROSETTI Dinu V.
Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan" Bucureşti COMȘA Maria

Bibliography
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (site record source)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. III, 2004, p. 1923, poz. 76 [Ordin MCC]
3. Paveleț, Eugen, 2010 [Fişă de sit] (site record source)
4. Anton, Alin, Punct de vedere pentru "Actualizare Plan Urbanistic General (PUG) și Regulament Local de Urbanism - comuna Bucov, jud. Prahova", 2023, 5-6 [Raport]
5. Anton, Alin, 2024 [Fişă de sit] (site record source)
6. Comșa, Maria, Cultura materială veche românească: așezările din secolele VIII-X de la Bucov-Ploiești, Academiei Republicii Socialiste România, București, 1978, https://biblioteca-digitala.ro/?pub=1978-cultura-materiala-veche-romaneasca-asezarile-din-secolele-viii-x-de-la-bucov-ploiesti-institutul-de-arheologie [Publicaţie]
 
 
Scroll