Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   1277.04
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   AB-II-a-B-00206
Name   Asamblul bisericii reformate medievale de la Ciumbrud
County   Alba
Commune   Municipiul Aiud
City/Town/Village   Ciumbrud
Address   Str. Colinei nr. 20
Landmark   Biserica este plasată în mijlocul satului, pe terasa unei coline.
Site Class   structură de cult
Site Type   edificiu religios
Last record update   07.02.2022
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Biserică reformată  Epoca medievală (sec. XIII - XVIII, adăugiri 1918 - 1919)    

Biserica a fost construită în secolul al XIII-lea. Intrarea de vest a fost realizată în secolul XVI, în stil gotic. Populaţia maghiară medievală a satului a fost convertită la credinţa reformată în acelaşi secol. După devastările produse de invazia tătarilor, biserica a fost reconstruită. La refacerile din 1702 a fost adăugat pe partea centrală a bolţii, stema familiei Kemeny. De-a lungul secolelor a fost renovată de mai multe ori, doar închiderea semicirculară a altarului păstrându-şi forma iniţială. În anul 1918 biserica a fost renovată cu ajutorul Comitetului pentru conservarea monumentelor, pe baza planurilor arhitectului István Müller, cu ajutorul donaţiilor credincioşilor. În timpul acestei renovări, în locul clopotniţei de lemn a fost construit un turn de piatră proiectat de Károly Kós. Forma actuală datează din 1918-1919 când biserica a fost renovată şi i s-a adăugat turnul.

AB-II-m-B-00206.01 
criptă  Epoca modernă (1807)        
Criptă  Epoca modernă (1807)    

Ridicată din piatră, cripta este rezultatul unei singure etape de construcţie. Are o formă piramidală, inserată în creasta dealului pe care se află şi biserica romano-catolică. Intrarea este străjuită de două coloane dorice, ce susţin un fronton fără antablament pe care e aplicat blazonul familiei, azi destul de degradat şi greu descifrabil.
Interiorul de mici dimensiuni, este puternic degradat, accesul fiind oprit de unele uşi de metal, în interior există o serie de firide cu arcadă, destinate rămăşiţelor umane ale membrilor familiei Kemeny, cel mai probabil ele au fost închise cu plăci funerare, în prezent distruse.

AB-IV-m-B-00206.02 

Bibliography
1. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. I, București, 2004, p. 32, poz. 367-368; p. 55. poz. 664 [Ordin MCC] (site record source)
2. Borangic, Cătălin, Studiu istoric pentru Planul Urbanistic General al municipiului Aiud, 2020 [fișă de sit]
 
 
Scroll