Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   54984.10
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   CJ-I-s-B-06924
Name   Situl arheologic Mănăştur-Calvaria
County   Cluj
Commune   Municipiul Cluj-Napoca
City/Town/Village   Cluj-Napoca
Address   cartier Cluj-Mănăştur
Place   Calvaria
Place, other names   Dealul Cetăţii
Landmark   Urmele cetăţii medievale se observă în punctul Mănăştur, Dealul Calvaria şi zonele învecinate.
Hydrographic landmark - name   Someşul Mic
Hydrographic landmark - type   râu
Geomorphology   terasă
Site Class   locuire; structură de cult; descoperire funerară
Site Type   aşezare; edificiu religios; necropolă
Description   Fortificaţia de pământ şi lemn de formă elipsoidală se află pe terasa Someşului Mic şi are o suprafaţă de 215x95m; are 3 laturi închise de un puternic val de pământ înalt de 10-13m, dublat de un şanţ cu lăţimea de 30m. Latura de nord nu a fost întărită artificial pentru că era păzită de malul abrupt al Someşului.
Site Surface   215X95 m
State of preservation   medie / 01.01.2006
Natural hazards   Cutremur: 3 / 01.01.2006; Inundaţii: 3 / 01.01.2006
Ownership   Public
Owner   Statul român
Last record update   09.05.2024
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Cetate de pământ  Epoca medievală timpurie (IX - X)    

Din prima fază de fortificare (Fortificaţie de pământ Cluj-Mănăştur I) se mai păstrează valul de pământ de cca 1.9m înălţime şi lăţime de 4.75m. Valul este format din straturi succesive de pământ nisipos, pietriş şi lentile înguste de pământ negru bătătorit. Ceramica găsită datează din sec. VIII-X, astfel că fortificaţia poate fi datată în prima ei fază la sf. de sec. IX încep. de X.

CJ-I-m-B-06924.02 
Biserică  Epoca medievală timpurie    

Au fost identificate ruinele bisericii benedictine construite în secolul XI în stil romanic, corespunzătoare cu nava centrală şi nave laterale.

CJ-I-m-B-06924.01 
Cetate de pământ şi lemn  Epoca medievală timpurie (sec. X-XI (1068))    

Din a doua jum. a sec. X fortificaţia ( Fortificaţie de pământ Cluj- Mănăştur II) a fost refăcută şi întărită. Valul a fost lărgit şi supraînălţat cu 1-1,20m şi pe coama sa a fost construită o palisadă complexă. Palisada a fost construită din două şiruri de pari dispuşi paralel la 50-60cm, legaţi cu bârne transversale şi umplute casetele cu pământ. Această faza Cluj Mănăştur II îşi încetează existenţa cu ocazia conflictelor, din anul 1068, dintre arpadieni şi pecenegi.

 
Cetate de pământ şi lemn  Epoca medievală timpurie (sec. XI-XIII)    

Fortificaţia este refăcută, peste fortificaţiile anterioare ridicându-se un nou nivel (Fortificaţie de pământ Cluj - Mănăştur III). Valul a fost înălţat cu încă 2m iar în partea exterioară valul a fost căptuşit cu bârne de lemn. Acest al treilea val are o grosime de peste 10m şi o h de 13m faţa de şanţul de apărare din jur. Această fază începe la sf. sec. XI şi durează până la mijl. sec. XIII. În acest răstimp a mai suferit reparaţii şi adăugiri, pe latura de sud în special.

 
Fortificaţie  Epoca medievală (sec. XIII-XIV)    

Fortificaţia a fost distrusă în sec. XIII în timpul invaziei mongole de la 1241. Fortificaţia nu a mai fost refăcută, pe locul ei fiind ridicată fortificaţia abaţiei benedictine la sf. sec. XIII şi încep. secolului XIV - Fortificaţia de pământ Cluj-Mănăştur IV.

 
Biserică  Epoca medievală (sec. XIV - XIX)    

Biserica în stil gotic în forma actuală datează din anul 1896. Prima construcţie a fost ridicată în secolul XIV.

CJ-II-m-A-07396 
Necropolă  Epoca medievală (Sec. XI - XIII)        
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. cercetare de salvare 2007

Cerere de cercetare de supraveghere depusă de Muzeul Judeţean, responsabil Adrian Andrei Rusu respinsă oficial

*** * *
2. cercetare sistematică 1976-1983

Muzeul Național de Istorie al Transilvaniei IAMBOR Petre
MATEI Ștefan

Bibliography
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (site record source)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis /16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/ 2004, vol. I, București, 2004, 14-16 [Ordin MCC] (site record source)
3. Crișan, Ion, Horațiu, Repertoriul arheologic al județului Cluj, Muzeul de Istorie al Transilvaniei, Biblioteca Musei Napocensis V, Cluj-Napoca, 1992, 120 [Publicaţie] (site record source)
4. Țiplic, Ioan Marian, Organizarea defensivă a Transilvaniei în Evul Mediu, secolele X-XIV, Militară, București, 2006, 243 [Publicaţie]
5. Direcția de Cultură a Județului Cluj; SC Arvada SRL, 2007 [fișă de sit]
6. Iambor, Petre, Incinta fortificată de la Cluj-Mănăştur (sec. IX-XIV), Acta Musei Napocensis, XVI, Muzeul de Istorie al Transilvaniei, Cluj- Napoca, 1979, 599-620, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=6648-incinta-fortificata-de-la-cluj-manastur-sec-ix-xiv--acta-musei-napocensis-muzeul-national-de-istorie-a-transilvaniei--xvi-1979 [Publicaţie]
7. Iambor, Petre, Noi cercetări arheologice la complexul medieval timpuriu de la Cluj-Mănăştur, Acta Musei Napocensis, XX, Muzeul de Istorie al Transilvaniei, 1983, 131-146, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=103778-noi-cercetari-arheologice-la-complexul-medieval-timpuriu-de-la-cluj-manastur--acta-musei-napocensis-muzeul-national-de-istorie-a-transilvaniei--xx-1983 [Publicaţie]
8. Halasu, A,, Iambor Petre, Matei, Ștefan, Consideraţii privind raportul cronologic dintre aşezarea şi cimitirul de la Cluj-Mănăştur, Acta Musei Napocensis, XVIII, Muzeul de Istorie al Transilvaniei, Cluj- Napoca, 1981, 129-150, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=9276-consideratii-privind-raportul-cronologic-dintre-asezarea-si-cimitirul-de-la-cluj-manastur--acta-musei-napocensis-muzeul-national-de-istorie-a-transilvaniei--xviii-1981 [Publicaţie]
 
 
Scroll