Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   122141.03
Name   Situl preistoric de la Costişa - Dealul Stanciului
County   Neamţ
Commune   Costişa
City/Town/Village   Costişa
Place   Dealul Stanciului
Landmark   Situl se află la 2 km N de punctul Dealul Cetăţuia, pe teritoriul fostului sat Sbereştii de Sus (înglobat la Costişa); pe malul stâng al Bistriţei
Hydrographic landmark - name   Bistriţa
Hydrographic landmark - type   râu
Geomorphology   terasă
Land utility   păşune
Date of discovery   1935
Site Surface   1 ha
State of preservation   medie / 15.02.2011
Natural hazards   Inundaţii: 2 / 15.02.2011; Animale: 2 / 15.02.2011
Ownership   privat
Last record update   19.12.2014
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
aşezare  Eneolitic Precucuteni / III      
aşezare  Epoca bronzului Costişa      
aşezare  Eneolitic Cucuteni / A, B      

Bibliography
1. Garvăn, Daniel, 2011 [Fişă de sit] (site record source)
2. Matasă, C., Cercetări din preistoria judeţului Neamţ, Buletinul Comisunii Monumentelor Istorice, facs. 97 (1938), 1930, 28-29 [Publicaţie]
3. Monah, Dan; Cucoş, Ştefan, Aşezările culturii Cucuteni din România, Iași, 1985, 79 [Publicaţie]
4. Marinescu-Bâlcu, Silvia, Cultura Precucuteni pe teritoriul României, București, 1974, 157 [Publicaţie]
5. Cucoş, Ştefan, Contribuţii la repertoriul arheologic al judeţului Neamţ, Memoria Antiquitatis, XVIII, 1992, 20 [Publicaţie]
6. Popovici, D., Cultura Cucuteni. Faza A. Repertoriul aşezărilor, BMA, VIII, 2000, 162 [Publicaţie]
7. Munteanu, R., Începutul bronzului mijlociu în depresiunile marginale ale Carpaţilor Orientali, BMA, XXIV, Piatra Neamţ, 2010, 45 [Publicaţie]
 
 
Scroll