Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   156339.01
Name   Situl arheologic de la Dragşina - Fortificaţia medievală/ Sighed
County   Timiş
Commune   Chevereşu Mare
City/Town/Village   Dragşina
Place   Fortificaţia medievală/ Sighed
Place, other names   Obiectiv 1
Landmark   Situl se află la 2,2 km vest de biserica ortodoxă din Dragşina, pe versantul stâng al râului Timiş, la confluenţa acestuia cu pârâul Şurgani. Este amplasat pe suprafaţa unei terase fluviale înălţată cu circa 1,5 m faţă de albia Timişului şi mărginit spre est de o serie de albii fosile datorate celor două cursuri de apă.
Hydrographic landmark - name   Timiş; Şurgani
Hydrographic landmark - type   râu; pârâu
Geomorphology   câmpie
Land utility   păşune; agricultură
Site Class   locuire
Site Type   aşezare civilă; sistem defensiv
Description   Cetatea de pământ de la Dragşina este amintită şi în cadrul monografiei comitatului Timiş din 1912, acolo unde ea este atribuită avarilor, pentru ca la 1917 Societatea Muzeului de Istorie şi Arheologie din Timişoara să introducă cetatea preistorică de pământ de la Dragşina în lista celor mai notabile monumente istorice din judeţul Timiş. Cu toate că istoricii de la finele secolului XIX conferă fortificaţiei de la Dragşina o importanţă aparte între descoperirile din plan judeţean şi regional, după primul război mondial, asupra cetăţii de aici se aşterne uitarea. Timp de aproape un secol, cercetarea nu şi-a mai aplecat atenţia asupra fortificaţiei de la Dragşina.

Cercetările din primăvara anului 2019 au dus la descoperirea în teren a unei fortificaţii de pământ aparent circulare, înconjurate de cel puţin un şanţ adânc, greu de documentat din pricina vegertaţiei. Sondarea terenului în două puncte (microsondaje de 40x40 cm şi adânci de 35-45 cm), pentru confirmarea prezenţei antropice şi pentru încadrarea cronologică, au descoperit prezenţa unor materiale medieval clasice (secolele XIV-XV) şi a unor urme de vitrifiare puternice. Coroborarea datelor a permis asocierea fortificaţiei medievale de pământ de la Dragşina cu importantul domeniu nobiliar Cseri.

Cercetările de suprafaţă au identificat în perimetrul fortificaţiei medievale sporadice fragmente ceramice, provenite din cadrul microsondajelor efectuate, în timp ce verificările de suprafaţă din cadrul aşezării (la N şi E şi SE de fortificaţie) au descoperit cantităţi însemnate de artefacte ceramice medievale. Artefactele preistorice se conturează în partea estică a sitului definit, în timp ce materialele perioadei sec. II-V p. Chr. se regăsesc în partea de SE a sitului. Materialele recoltate în cadrul verificărilor din 2008, de către echipa UVT, (încadrate preistoriei, Perioadei sec. II-IV d.Hr. şi evului mediu clasic) se află în depozitele instituţiei.
Notes   În anul 2008, o echipă a Universităţii de Vest din Timişoara, coordonată de către Dorel Micle şi Liviu Măruia, a încearcat identificarea în teren a fortificaţiei de la Dragşina, ocazie cu care a fost descoperită aşezarea medievală de la vest de aceasta, alături de o aşezare preistorică şi postromană. Ei au marcat o poziţie a fortificaţiei în desişul de arbuşti dintre dig şi râul Timiş, informaţii încadrate ulterior în Repertoriul Arheologic Naţional sub forma a 3 poziţii şi coduri distincte (coduri: 156339.01, 156339.04, 156339.05). De asemenea, în RAN mai exista un cod 156339.03 pentru Cetatea medievală de la Dragşina menţionată de Sabin Luca.

Informaţii mai noi centralizate în Studiul de fundamentare pentru PUG din 2023 au clarificat situaţia din teren. Astfel, acest cod RAN rămâne singurul pentru a desemna situl format din fortificaţia medievală şi aşezarea pluristratificată din zonă.
State of preservation   medie / 26.03.2024
Human risk   Agricultură intensivă: 3 / 26.03.2024
Last record update   26.03.2024
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
fortificaţie de pământ  Epoca medievală timpurie (secolele XIV-XVI)        
aşezare civilă  Epoca medievală timpurie (secolele XIV-XVI)        
aşezare civilă  Preistorie        
aşezare civilă  Postromană (secolele II-IV p. Chr.)        
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. evaluare de teren 2019

Academia Română - Filiala Timișoara FLOCA Cristian
Universitatea de Vest din Timișoara FORȚIU Sorin
HEGYI Alexandru
2. periegheză 2008

Universitatea de Vest din Timișoara MICLE Dorel
STAVILĂ Andrei
MĂRUIA Liviu
BOLCU Lavinia

Bibliography
1. Micle, Dorel, 2009 [Fişă de sit] (site record source)
2. Micle, Dorel; Măruia, Liviu; Bolcu, Lavinia; Stavilă, Andrei, 2008 [Fişă de sit]
3. Luca, Sabin Adrian, Descoperiri arheologice din Banatul Românesc, 2006, 95 [Publicaţie]
4. Floca, Cristian, Studiu de fundamentare privind identificarea și delimitarea zonelor cu patrimoniu arheologic, precum și a zonelor de protecție din cadrul perimetrelor încadrate planului urbanistic general al comunei Chevereșu Mare, județul Timiș, 2023 [Studiu istoric]
 
 
Scroll