Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   3002.07
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   AB-I-s-B-00044
Name   Situl arheologic de la Ghirbom - Hamboc-Ciorcovară
County   Alba
Commune   Berghin
City/Town/Village   Ghirbom
Place   Hamboc-Ciorcovară
Landmark   Situl se află la marginea de sud-sud-vest a satului, pe valea Hambocului.
Hydrographic landmark - name   Ghirbom (Garbău)
Hydrographic landmark - type   pârâu
Geomorphology   Câmpia colinară a Transilvaniei, Valea Secaşelor
Land utility   agricultură
Site Class   locuire
Site Type   aşezare
Description   Pe locul numit "Hamboc-Ciorcobară", în apropierea pârâului Ghirbom, a fost descoperită o aşezare de tip locuire civilă pluristratificată în care a fost atestată prezenţa/locuirea umană pe parcursul Epocii Bronzului, Epocii Hallstatt, Epocii Latene (geto-dacică), Epocii Romane şi a Epocii Medievale timpurii (sec. XII-XIII).

În cadrul campaniei din anul 1978 au fost executate câteva sondaje în punctul numit "Ciorcobară", unde, descoperiri fortuite semnalau existenţa unei locuiri romane intense. Sondajele efectuate au demonstrat existenţa, şi în acest loc, a resturilor unor locuinţe romane, cu fundaţii din bolovani mari de piatră de râu. Au fost recuperate multe fragmente ceramice, precum şi o monedă de bronz de la Gordianus III, extrem de bine conservată. Locuirea romană suprapune o aşezare mai veche, datând din epoca Bronzului, cu materiale ceramice bogate, aparţinând fazelor II şi III ale culturii Wietenberg. Cu aceeaşi ocazie, în stratul Wietenberg a fost dezvelită şi o vatră, cu baza construită din plăci de gresie, de formă aproximativ ovală.
Date of discovery   1978
Site Surface   23918,021 mp (239 ha)
State of preservation   grav afectat / 12.07.2023
Natural hazards   Cutremur: 1 / 12.07.2023; Inundaţii: 1 / 12.07.2023; Ploi acide: 1 / 12.07.2023; Incendii: 1 / 12.07.2023; Animale: 3 / 12.07.2023; Insecte: 3 / 12.07.2023; Exces de salinitate în sol: 3 / 12.07.2023; Exces de aciditate în sol: 2 / 12.07.2023
Human risk   Afectare parţială: 4 / 12.07.2023; Incendii provocate: 3 / 12.07.2023
Last record update   12.07.2023
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Aşezare  Neolitic       AB-I-m-B-00044.06 
Aşezare  Epoca bronzului Wietenberg     AB-I-m-B-00044.05 
Aşezare  Hallstatt       AB-I-m-B-00044.04 
Aşezare  La Tène geto-dacică     AB-I-m-B-00044.03 
Aşezare  Epoca romană romană     AB-I-m-B-00044.02 
Aşezare  Epoca medievală timpurie (secolele XII - XIII)       AB-I-m-B-00044.01 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. cercetare sistematică 1978

Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia ALDEA Ioan Alexandru
CIUGUDEAN Horia

Bibliography
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (site record source)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. I, București, 2004, p. 10, poz.89-95 [Ordin MCC] (site record source)
3. Borangic, Cătălin, Planul Urbanistic General al comunei Berghin, jud. Alba, 2023 [Fişă de sit]
4. Moga, Vasile; Ciugudean, Horia, Repertoriul arheologic al județului Alba, Bibliotheca Musei Apulensis II, 1995, 177 [Publicaţie]
5. Aldea, Ioan Alexandru; Ciugudean, Horia, Obiecte de cupru şi bronz recent descoperite în județul Alba, Apulum, XXV, 1988, 72 [Publicaţie]
6. Aldea, Ioan Alexandru; Moga, Vasile; Ciugudean, Horia, Săpăturile arheologice de la Ghirbom Campania 1978, Materiale și Cercetări Arheologice, XIII, 1979, 257-262 [Publicaţie]
 
 
Scroll