Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   9583.22
Name   Situl arheologic de la Lipova
County   Arad
Commune   Oraş Lipova
City/Town/Village   Lipova
Landmark   Obiectivul arheologic se află la 3,17 km SE de biserica ortodoxă din Lipova; la 5,69 km SV de biserica ortodoxă din Milova; la 1,49 k SV de DJ 682 Lipova – Ususău şi la 80 m S de versantul stâng al unui pârâu temporar fără nume.
Hydrographic landmark - name   Fără nume
Hydrographic landmark - type   pârâu
Geomorphology   Deal
Land utility   agricultură
Site Class   Carieră
Site Type   Zonă de provenienţă a materiei prime
Description   Obiectivul este amplasat în versantul stâng al unui pârâu fără nume, cu obârşia pe latura de NE a Dealului Târşete (203,8 m altitudine), pârâu tributar Mureşului în Bazinetul Ususăului. Este reprezentat de ivirea la zi, în urma eroziunii torenţiale de coasă, a unor galeţi de silex şi cuarţit, proveniţi din depozitele geologice şi care au putut reprezenta o importantă sursă de provenienţă a materiei prime. O parte dintre aceşti galeţi prezintă urme de lovire, probabil pentru verificarea calităţii materialului.
Discoverer   Liviu Măruia, Lavinia Bolcu, Oana Borlea, Ioan Vedrilă, Elena Pîrpîliţă
Date of discovery   2009
State of preservation   medie / 13.04.2016
Natural hazards   Alunecări de teren: 3 / 13.04.2016
Human risk   Agricultură intensivă: 3 / 13.04.2016
Last record update   22.03.2023
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Zonă de provenienţă a materiei prime  Nedeterminat    

Cercetările arheologice de teren au surprins galeţi de silex şi cuarţit, atât poziţia iniţială, în versant, cât şi rulaţi şi depuşi în conurile de dejecţie ale torenţilor de coastă, la baza pantei. Observaţiile au fost efectuate in situ, în vederea studiului nefiind prelevate, din păcate, probe.

Cercetările arheologice de teren nu au surprins artefacte arheologice care să permită, prin identificarea unor piese tipice, formularea unor opinii de cronologizare.

 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. periegheză 2009

Universitatea de Vest, Timişoara MĂRUIA Liviu
BORLEA Oana
BOLCU Lavinia
VEDRILĂ Ioan
PÎRPÎLIȚĂ Ioan

Bibliography
1. Măruia, Liviu, 2009 [Fişă de sit] (site record source)
 
 
Scroll