Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   9583.23
Name   Situl arheologic de la Lipova
County   Arad
Commune   Oraş Lipova
City/Town/Village   Lipova
Landmark   Situl arheologic se află la 3,7 km SE de biserica ortodoxă din Lipova; la 5,5 km VNV de biserica ortodoxă din Ususău; la 3,75 km SSE de biserica ortodoxă din Şoimoş şi la 2,77 km S de versantul stâng al Râului Mureş, pe versantul stâng al unui pârâu fără nume (pe hărţile topografice militare 1:25.000, ediţia 1975), care confluează cu acest râu în dreptul punctului „La Butuca”
Hydrographic landmark - name   Mureş
Hydrographic landmark - type   râu
Geomorphology   Deal
Land utility   păşune
Site Class   Carieră
Site Type   Zonă de provenienţă a materiei prime
Description   Obiectivul arheologic ocupă extremitatea sudică a unui bot de promontoriu, format la confluenţa a două văi fără nume, care izvorăsc de sub Dealul Târşete (203,81 m altitudine). Eroziunea torenţială de coastă a scos la zi o importantă cantitate de pietrişuri din depozitele aluvionare, între aceste pietrişuri aflându-se şi numeroşi galeţi de silex şi cuarţit, mulţi dintre ei cu urme de intervenţie antropică.
Discoverer   Liviu Măruia, Lavinia Bolcu, Oana Borlea, Ioan Vedrilă, Elena Pîrpîliţă
Date of discovery   2009
State of preservation   medie / 14.04.2016
Natural hazards   Alunecări de teren: 3 / 14.04.2016
Human risk   Afectare parţială: 3 / 14.04.2016
Last record update   22.03.2023
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Zonă de provenienţă a materiei prime  Nedeterminată    

Cercetările arheologice de teren nu au surprins artefacte arheologice care să permită, prin identificarea unor piese tipice, formularea unor opinii de cronologizare. Nu este exclus ca materialul litic.
: cercetările arheologice de teren au evidenţiat, pe o suprafaţă de câteva sute de m2, o importantă concentrare de pietrişuri, cu dimensiuni şi texturi variate, provenind din depozitele aluvionare. Eroziunea torenţială, favorizată şi de existenţa unor drumuri de coastă moderne, a scos la lumină galeţi de silex şi cuarţit, mulţi dintre aceştia cu urme de debitare. S-au recoltat câteva astfel de probe, atât aşchii, cât şi nuclee

 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. periegheză 2009

Universitatea de Vest, Timişoara MĂRUIA Liviu
BORLEA Oana
BOLCU Lavinia
VEDRILĂ Ioan
PÎRPÎLIȚĂ Elena

Bibliography
1. Măruia, Liviu, 2009 [Fişă de sit] (site record source)
 
 
Scroll