Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   9583.24
Name   Situl arheologic de la Lipova
County   Arad
Commune   Oraş Lipova
City/Town/Village   Lipova
Landmark   Situl se află la 3,26 km SE de biserica ortodoxă din Lipova; la 3,47 km SSE de biserica ortodoxă din Şoimoş; la 5,9 km VNV de biserica ortodoxă din Ususău şi la 2,84 km S de versantul stâng al Râului Mureş, pe platoul superior al unui interfluviu creat de doi afluenţi stânga ai Râului Mureş, fără nume (în hărţile topografice 1:25.000, ediţia 1975).
Hydrographic landmark - name   Mureş
Hydrographic landmark - type   râu
Geomorphology   Deal
Land utility   agricultură
Site Class   Carieră
Site Type   Zonă de provenienţă a materiei prime
Description   Obiectivul arheologic ocupă platoul superior al unui promontoriu, format la confluenţa a două văi fără nume, care izvorăsc de sub Dealul Târşete (203,81 m altitudine). Locaţia respectivă poate reprezenta staţiunea de prelucrare a materialului litic extras şi exploatat pe un platou larg, cu bună vizibilitate înspre Valea Mureşului şi bazinetul Ususăului. Sursele de apă se află pe latura de S a sitului, sub forma unor izvoare de coastă temporare.
Notes   Sursă de provenienţă a materiei prime sau zonă de prelucrare primară a acesteia.
Discoverer   Liviu Măruia, Lavinia Bolcu, Oana Borlea, Ioan Vedrilă, Elena Pîrpîliţă
Date of discovery   2009
State of preservation   medie / 14.04.2016
Natural hazards   Alunecări de teren: 3 / 14.04.2016
Human risk   Agricultură intensivă: 3 / 14.04.2016
Last record update   22.03.2023
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Zonă de provenienţă a materiei prime  Dacică (?)    

Cercetările arheologice de teren nu au surprins artefacte arheologice care să permită, prin identificarea unor piese tipice, formularea unor opinii de cronologizare. Piesele ceramice atipice, cu multe rezerve, pot fi atribuite epocii dacice. cercetările arheologice de teren au identificat numeroase nuclee şi aşchii de silex (cu diverse nuanţe de textură şi culoare), cât şi aşchii din cuarţit. În acelaşi areal al sitului au fost evidenţiate şi sporadice fragmente ceramice atipice, din pastă grosieră şi mult nisip ca şi degresant, posibil dacice

 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. periegheză 2009

Universitatea de Vest, Timişoara MĂRUIA Liviu
BORLEA Oana
BOLCU Lavinia
VEDRILĂ Ioan
PÎRPÎLIȚĂ Elena

Bibliography
1. Măruia, Liviu, 2009 [Fişă de sit] (site record source)
 
 
Scroll