Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   9583.25
Name   Situl arheologic de la Lipova
County   Arad
Commune   Oraş Lipova
City/Town/Village   Lipova
Landmark   Obiectivul arheologic se află la 3,92 km SSE faţă de biserica din Lipova; la 4, 21 km SSE faţă de biserica din Şoimoş; la 5, 81 km V faţă de biserica din Ususău şi la 3, 38 km S faţă de versantul stâng al Râului Mureş.
Hydrographic landmark - name   Mureş
Hydrographic landmark - type   râu
Geomorphology   Deal
Land utility   agricultură
Site Class   Carieră
Site Type   Zonă de provenienţă a materiei prime
Description   Obiectivul arheologic ocupă un bot de promontoriu, format la confluenţa a două văi temporare care îşi au obârşia pe latura de sud a Dealului Târşei (181,8 m altitudine). Elementele de interes arheologic se concentrează atât pe suprafaţa promontoriului (unde au fost aduse la zi de nivelările antropice moderne, cauzate de existenţa unei plantaţii de meri, actualmente părăginită), dar mai ales pe versantul stâng al celor două pâraie. Eroziunea torenţială de coastă a decapat stratul de argilă superior şi a scos la lumină galeţii de pietrişuri din depozitele sedimentare. O parte dintre galeţi sunt din silex şi cuarţit, unii prezentând urme de intervenţie antropică, de verificare a calităţii materialului.
Notes   Sursă de provenienţă a materiei prime şi de prelucrare primară a materialului litic.
Discoverer   Liviu Măruia, Lavinia Bolcu, Oana Borlea, Ioan Vedrilă, Elena Pîrpîliţă
Date of discovery   2009
State of preservation   medie / 14.04.2016
Natural hazards   Exces de apă în sol: 5 / 14.04.2016; Alunecări de teren: 3 / 14.04.2016
Human risk   Agricultură intensivă: 3 / 14.04.2016
Last record update   22.03.2023
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Zonă de provenienţă a materiei prime  Epoca medievală (?) sau Epoca modernă (?)    

Cercetările arheologice de teren au relevat existenţa unor sectoare în care pietrişurile aluvionare au fost scoase la zi, atât de intervenţia antropică modernă (terasare pentru plantaţii de pomi), cât şi de fenomenele de eroziune torenţială. Mulţi dintre galeţii respectivi sunt din silex sau cuarţit şi prezintă urme ale unor intervenţii de verificare a calităţii materialului, situl reprezentând unul dintre posibilele areale de surse de provenienţă a materialului litic.

Cercetările arheologice de teren nu au surprins artefacte arheologice care să permită, prin identificarea unor piese tipice, formularea unor opinii de cronologizare.

 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. periegheză 2009

Universitatea de Vest, Timişoara MĂRUIA Liviu
BORLEA Oana
BOLCU Lavinia
VEDRILĂ Ioan
PÎRPÎLIȚĂ Elena

Bibliography
1. Măruia, Liviu, 2009 [Fişă de sit] (site record source)
 
 
Scroll