Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   179418.05
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   IF-I-m-B-15206
Name   Situl arheologic de la Măgurele - malul stâng al Ciorogârlei / str. Călugăreni
County   Ilfov
Commune   Oraş Măgurele
City/Town/Village   Măgurele
Landmark   Situl arheologic se află pe malul nordic şi jos al râului Ciorogârla, la cca 250 - 300 de metri nord de acest pârâu, la vest de şoseaua Măgurele - Dărăşti Ilfov, de-o parte şi de alta a străzii Răului.
Hydrographic landmark - name   Ciorogârla
Hydrographic landmark - type   pârâu
Geomorphology   câmpie
Land utility   locuire
Site Class   descoperire funerară
Site Type   necropolă
Description   Situl arheologic cuprinde o aşezare de epoca bronzului, o aşezare geto-dacică, o aşezare din secolele II-IV p, Chr, o aşezare de epoca migraţiilor din secolele VI - VII, o aşezare Dridu din secolele IX-XI p. Chr., o aşezare medievală târzie şi o necropolă din secolele XV - XVI.
Notes   Delimitarea sitului şi a zonei de protecţie a fost reglementată prin PUG Măgurele 2006, fiind propuse de arheologul Vasilica Sandu Cuculea.
Site Surface   1 ha
Ownership   privată
Last record update   13.03.2024
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Necropolă de înhumaţie  Epoca medievală târzie (secolele XV - XVII) românească     IF-I-m-B-15206.02 
aşezare civilă  Epoca medievală târzie (secolele XVI-XIX) românească  

Într-o cercetare preventivă din 2019-2020 a fost cercetată o locuinţă din secolul al XIX-lea, parţial adâncită, cu o groapă de formă neregulată, posibilă anexă a acestei locuinţe.

IF-I-B-15206.03 
aşezare civilă  Epoca medievală timpurie (secolele IX - XI) Dridu     IF-I-B-15206.04 
aşezare civilă  Epoca migraţiilor (secolele VI - VII p. Chr.)       IF-I-B-15206.05 
aşezare civilă  Epoca romană târzie (secolele II-IV p. Chr.)       IF-I-B-15206.06 
aşezare civilă  La Tène geto-dacică     IF-I-B-15206.07 
aşezare civilă  Epoca bronzului Neprecizat     IF-I-B-15206.08 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. cercetare preventivă 2020

Cercetarea arheologică s-a desfășurat în perioada 3-6 august 2020 în punctul Strada Râului nr. 22, în baza autorizației emise de MC nr. 382/15.07.2020. S-a continuat cercetarea începută în decembrie 2019 - ianuarie 2020. S-a optat pentru deschiderea unei singure suprafețe, denumită Sp.1, cu dimensiunile de 18x12 m, orientată NS, ajungându-se până la adâncimea de 1,2 m, în stratul steril arheologic. Au fost cercetate 6 complexe arheologice, constând într-o locuință datând din secolul al XIX-lea, cu dimensiunile de aproximativ 5,8 x 4 m, ușor adâncită, a unei posibile anexe, respectiv a trei gropi circulare, variabile ca și diametru, alături de un mic segment din mormântul cercetat prealabil cu câteva luni înainte. Descoperirile sunt completate de cuptorul cercetat în iarna 2019-2020. Printre materialele arheologice, pe lângă numeroase fragmente ceramice smălțuite, piese vitrice, câteva obiecte metalice și o monedă otomană de tip para, datată la sfârșitul secolului al XVIII-lea.

Muzeul Municipal Bucureşti IGNAT Theodor
PLANTOS Cristinel
2. cercetare preventivă 2019

Cercetarea s-a desfășurat în punctul Strada Râului nr. 22, în luna decembrie 2019 - ianuarie 2020, în baza autorizației nr. 677/2019 emisă de MCC. Au fost realizate 20 de sondaje arheologice care au acoperit o suprafață de 64,5 mp din 118 mp care urmau a fi afectați de lucrările de construcție a unei locuințe. Au fost identificate și cercetate 2 complexe arheologice: un cuptor, identificat în sondajul 6 și un mormânt fără inventar, identificat în sondajul 1. Mormântul nu a putut fi datat, fiind fără inventar funerar.Cercetarea nu a fost încheiată.

Muzeul Municipal Bucureşti IGNAT Theodor
GAVRILĂ Elena
3. cercetare preventivă 2008

Cercetarea s-a desfășurat în punctul strada Călugăreni nr. 63 în luna august, în zona de protecție a necropolei medievale, în baza autorizației nr. 368/04.08.2008 emisă de MCC.

Muzeul Municipal Bucureşti SANDU CUCULEA Vasilica
4. evaluare de teren 2005

Muzeul Municipal Bucureşti SANDU CUCULEA Vasilica

Bibliography
1. Ungureanu, Cristiana; Tulica, Sorin; Dumitru, Valentina; Deny, Daniel, Plan monumente istorice și situri arheologice, Planul urbanistic general al orașului Măgurele, județul Ilfov, București, 2006 [Referinţă cartografică] (site record source)
2. Sandu Cuculea, Vasilica, Lista siturilor arheologice din teritoriul intravilan și extravilan al orașului Măgurele și al localităților suburbane, județul Ilfov, Planul urbanistic general al orașului Măgurele, județul Ilfov, București, 2006 [Document de arhivă] (site record source)
3. Ignat, Theodor; Gavrilă, Elena, Raport de cercetare arheologică preventivă, Strada Râului, nr. 22, oraș Măgurele, jud. Ilfov, București, 2020 [Document de arhivă]
4. Ignat, Theodor; Plantos, Cristinel, Raport de cercetare arheologică preventivă, Strada Râului, nr. 22, oraș Măgurele, jud. Ilfov, București, 2020 [Document de arhivă]
 
Site Photos

Scroll