Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   157442.12
Name   Aşezarea de epoca bronzului de la Pădureni - Smithfield
County   Timiş
Commune   Pădureni
City/Town/Village   Pădureni
Place   Smithfield
Place, other names   Obiectiv 23
Landmark   Întinsa aşezare Pădureni 23 este amplasată pe o suprafaţă actualmente plană, care însă pe baza hărţilor istorice se încadra în vechime într-o terasă mai largă ce era înconjurată către NV şi SE de mici braţe de divagare venite dinspre pârâu Timişu Mort. În perioada modernă, zona a suferit modificări datorate amenajării căii ferate din zonă, pentru ca în perioada comunistă să fie aduse noi modificări, prin ridicarea marelui complex zootehnic de la V de calea ferată. Distanţa faţă de cele mai apropiate cursuri de apă de suprafaţă este de circa 150 m, atât pe direcţia SE, cât şi NV. Solul de la suprafaţă are o culoare negricioasă şi o textură afânată.
Hydrographic landmark - name   Timişul Mort
Hydrographic landmark - type   pârâu
Geomorphology   grind
Land utility   agricultură
Site Class   locuire
Site Type   aşezare
Notes   Situl este distrus pe latura sa de vest de construirea în perioada modernă a căii ferate şi, ulterior, în perioada comunistă, a fermei de porcine Comtim (actual Smithfield).
Discoverer   Octavian-Cristian Rogozea
Date of discovery   2015
Site Surface   5 ha
Last record update   02.04.2024
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
aşezare civilă  Epoca bronzului mijlociu grupul Corneşti-Crvenča/cultura Vatina  

În zona mediană a laturii vestice a sitului, mărginită de taluzul căii ferate, se constată prezenţa unei concentrări foarte ridicate de materiale arheologice, din acest areal fiind recoltate majoritatea fragmentelor ceramice. Se remarcă numărul mare de fragmente decorate prin tehnica inciziilor realizate cu „măturica” (Besenstrich) sau cu pieptănul (Kammstrich). De asemenea s-a observat prezenţa a numeroase fragmente de chirpici, mai multe dintre acestea prezentând urme de nuiele şi/sau faţetare, numai partial recoltate.

 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. evaluare de teren 2015

Cercetările arheologice de teren din anul 2015 determinate de nevoia întocmirii unui Memoriu Arhelogic necesar la redactarea Planului Urbanistic General al comunei Pădureni au dus la descoperirea a 28 de noi puncte de interes arheologic. Printre acestea se numără mai multe puncte cu descoperiri specifice preistoriei.

Direcția Județeană pentru Cultură Timiș ROGOZEA Octavian-Cristian

Bibliography
1. Rogozea, Octavian-Cristian, Descoperiri neolitice și eneolitice recente din județul Timiș (III), Patrimonium Banaticum, VII, 2017, 11 [Publicaţie] (site record source)
2. Micle, Dorel; Floca, Cristian, Studiu de fundamentare pentru definirea, instituirea şi delimitarea zonelor protejate care cuprind patrimoniu arheologic pentru comuna Pădureni, județul Timiș - "Perimetrul Pădureni - P.U.G.". Memoriu general, 2015 [Fişă de sit]
 
 
Scroll