Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   7927.05
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   AB-II-m-A-00321
Name   Biserica reformată medievală de la Sânmiclăuş
County   Alba
Commune   Şona
City/Town/Village   Sânmiclăuş
Address   str. Pompierilor 41
Landmark   Biserica se află în marginea de sud-vest a satului, în capătul străzii Pompierilor.
Site Class   structură de cult
Site Type   edificiu religios
Description   Construcţia bisericii a început în anul 1685 prin contribuţia familiei Gergely-Bethlen şi Borbála Naláczy. Biserica este construită în stil baroc, cu faţada dispusă pe un singur nivel şi turnul plasat pe mijloc. La partea estică, unde se află turnul, există un cor mic dispus pe stâlpi. Interiorul bisericii este uniform şi armonios, influenţa Renaşterii fiind resimţită în formele decorative, stâlpi angajaţi care despart pereţii, stucaturile bolţii, pilaştrii şi capiteluri. Amvonul bogat sculptat cu motive florale este unul dintre cele mai strălucitoare monumente de sculptură în piatră din secolul al XVIII-lea din Transilvania.

În 1794, Antal Türk a refăcut exteriorul bisericii. Bolta boemă puternic presată, împărţită prin centuri duble, fascicule de coloane cu capiteluri corintice şi tripla împărţire a absidei sunt caracteristice lucrărilor lui Türk.

În 1875, parohia reformată colectează bani şi cumpără o orgă cu patru registre de la István Kolonics, instalată în biserică în 1879. În timpul celui de Al Doilea Război Mondial orga a fost avariată în proporţie de 80% şi este inutilizabilă în prezent. 188 Toate ornamentaţiile clădirii au fost zugrăvite în urma unei renovări ce a avut loc în iulie 1962. Finisajul clădirii a fost schimbat fundamental, rămânând originală doar stema lui Bethlen de deasupra intrării şi o tablă de piatră cu scris indescifrabil din pricina curăţării cu peria de sârmă. Clădirea actuală şi-a păstrat forma originală, doar finisajul şi decoraţiile au suferit schimbări. Renovarea bisericii a fost realizată de către zidari care nu erau specialişti, din această cauză fiind pierdută ornamentaţia.

În anul 1992, în timpul pastorului reformat Sándor Veress, a avut loc resfinţirea bisericii, care a fost restaurată, întărită şi revopsită. Din elementele remarcabile se pot menţiona amvonul bisericii, decorul interior, ornamentele în piatră şi turnul bisericii.

În 2019, echipa Moebius Engineering & Design a fost încredinţată cu proiectarea structurală din cadrul proiectului de reabilitare a Bisericii Reformate din Sânmiclăuş. În prezent, biserica se află în curs de reabilitare.
Ownership   privată
Owner   Parohia reformată Sânmiclăuş
Last record update   10.07.2023
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Biserică reformată  Epoca medievală (secolul al XVIII-lea)        

Bibliography
1. Lista monumentelor istorice 2004, Monumente dispărute - modificări şi completări, MO 996bis/10.11.2005, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2182/2005, Anexa 1 prim, 2004, p. 5, poz. 30 [Ordin MCC] (site record source)
2. Borangic, Cătălin, Planul Urbanistic General al comunei Șona, jud. Alba, 2023 [Fişă de sit]
 
 
Scroll