Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   4972.02
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   AB-I-s-B-00084
Name   Situl arheologic de epoca bronzului de la Ţelna - Rupturi
County   Alba
Commune   Ighiu
City/Town/Village   Ţelna
Place   Rupturi
Landmark   Situl “Rupturi” este amplasat la cca. 500 m NE de limita nordică a satului, pe malul stâng al pârâului Valea Ţelnei, deasupra drumului.
Hydrographic landmark - name   Valea Ţelnei
Hydrographic landmark - type   pârâu
Geomorphology   deal
Land utility   agricultură, păşune
Site Class   locuire; descoperire funerară
Site Type   aşezare; necropolă
Description   Pe baza materialelor ceramice descoperite s-a stabilit că primii locuitori ai platoului menţionat au fost purtătorii culturii Coţofeni. Nivelul de locuire Coţofeni fiind la rândul său suprapus de un nivel Wietenberg, dar şi ceramică dacică şi chiar romană, ca o dovadă a interesului de habitare pentru acest loc.
Discoverer   Horia Ciugudean
Date of discovery   1985
State of preservation   medie / 23.04.2019
Human risk   Afectare parţială: 3 / 23.04.2019; Agricultură intensivă: 3 / 23.04.2019
Ownership   privat
Owner   privat
Last record update   10.03.2023
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Aşezare  Epoca bronzului timpuriu Coţofeni     AB-I-m-B-00084.01 
Necropolă tumulară  Epoca bronzului (mileniul III î. Hr.) Coţofeni / Grupul Cultural Livezile  

În 1990 arheologul Ciugudean Horia sapă doi tumuli, constatând că acestia erau amenajaţi între stânci mai mari, având mantaua căptuşită cu un strat de petre din calcar. În primul tumul au fost descoperite trei schelete umane, aşezate în poziţie chircită. Ca orfandă s-a găsit o ceaşcă mică de tip Coţofeni şi un dinte perforat. În cel de al doilea mormânt, cu o structură asemănătoare, dar mai mare, au fost găsite şase schelete, din care unele dezmembrate, fapt ce confirmă prezenţa unui mormânt colectiv. Prezenţa unor vase specifice în inventarul funerar, între care ceştile decorate cu registre incizate sub forma scheletului de peşte, dovedeşte apartenenţa acestora unei faze post Coţofeni, aparţinând epocii bronzului timpuriu, cunoscută sub numele de „Grupul cultural Livezile”.
în cazul tumulilor funerari, tehnicile de construcţie se încadrează tumulilor cu manta din piatră.

AB-I-m-B-00084.02 
Aşezare  Epoca bronzului mijociu Wietenberg      
Aşezare  La Tène dacică      
Aşezare  Epoca romană        
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. cercetare supraveghere 2016

S.C. Capitel Proiect SRL MIRCEA Gligor
2. cercetare sistematică 1990

Muzeul National al Unirii Alba Iulia CIUGUDEAN Horia

Bibliography
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (site record source)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. I, București, 2004, p. 19, poz. 193-195 [Ordin MCC] (site record source)
3. Ciugudean, Horia, The Later Eneolithic/Early Bronze Age tumulus-burials in central and south-western Transylvania, Apulum, 32, 1995, 13-32 [Publicaţie]
4. Moga, Vasile; Ciugudean, Horia, Reprtoriul arheologic al județului Alba Iulia, Bibliotheca Musei Apulensis II, Alba Iulia, 1995, 194, https://www.academia.edu/6084981/Repertoriul_arheologic_al_judetului_Alba [Repertoriu]
5. Mircea, Gligor, 2016 [Fişă de sit] (site record source)
 
 
Scroll