Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   161473.04
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   TL-I-m-A-05952
Name   Necropola de la Turcoaia - Cetatea Troesmis/Igliţa
County   Tulcea
Commune   Turcoaia
City/Town/Village   Turcoaia
Place   Cetatea Troesmis/Igliţa
Landmark   Necropola se află în extravilan, la cca. 2,5 km N de limita nordica a satului, pe malul drept al braţului Macin.
Hydrographic landmark - name   Dunărea
Hydrographic landmark - type   fluviu
Geomorphology   deal
Land utility   păşune; agricultură
Site Class   descoperire funerară
Site Type   necropolă
Notes   Necropola se întinde atât pe raza comunei Turcoaia, cod RAN 161473.04, cât şi pe teritoriul comunei Greci, cod RAN 160449.112.
Human risk   Afectare parţială: 4 / 11.02.2021; Vandalism: 3 / 11.02.2021; Furturi: 5 / 11.02.2021; Incendii provocate: 1 / 11.02.2021
Ownership   public şi privat
Last record update   27.02.2024
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Necropolă plană  Epoca medio-bizantină (secolele XII-XIII) neprecizată  

În cursul cercetărilor arheologice de salvare desfăşurate în anul 1977, în apropierea Cetăţii de Est, în casetele 21, 23 - 26 şi 37 au fost surprinse 10 morminte de înhumaţie, dispuse pe un şir, cu intervale inegale între ele. Au fost descoperite numai morminte de adulţi, orientate V - E, cu mâinile împreunate pe bazin sau abdomen. Numai cele din caseta 37 au fost depuse în sicrie. "Mormintele 6 şi 8 prezintă piese de inventar, fragmente de brăţări de sticlă albastră, confecţionate din bară ovală, respectiv pătrată". Pe baza acestor "elemente de inventar", a poziţiei mâinilor şi a cuptorului menajer descoperit în caseta 9, s-a apreciat că aceste morminte pot aparţine secolului al XIII-lea. Conform Adrianei Panaite, prezenţa fragmentelor de brăţări de sticlă trebuie pusă în legătură cu etapa de locuire din secolele X - XI, documentată şi printr-un cuptor menajer din secolul al XI-lea. Pe baza ultimelor monede bizantine descoperite aici, doi folles anonimi din clasa C, atribuiţi împăratului Mihail al IV-lea (1034 - 1041), se poate aprecia că locuirea din această zonă şi - a încetat existenţa în urma unui atac al populaţiilor migratoare, probabil în cursul anului 1036. Astfel, acest cimitir este probabil posterior secolului al XI-lea şi se poate presupune că aparţine locuitorilor aşezaţi la Cetatea de Vest.

TL-I-m-A-05952 
Necropolă tumulară  Epoca romană (secolele I-al VI-lea) romană     05952.04 

Bibliography
1. Lista Monumentelor Istorice, Monitorul Oficial al României, partea I, Nr. 113 bis/15.II.2016, 2016, 2545, poziția 448 [Ordin MCC] (site record source)
2. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice [Proiect LMI] (site record source)
3. Micu, Cristian; Mihail, Florian; Stănică, Aurel; Titov, Iuliana; Chiselev, Alexandru; Papa, Elena; Dima, Ligia; Mocanu, Marian; Panait, Valentin, Studiu istoric şi arheologic comuna Turcoaia, Tulcea, 2015 [Studiu istoric PUG] (site record source)
 
 
Scroll