Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României
Cod RAN   15180.02
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   AG-II-a-A-13772
Nume   Ansamblul mănăstirii medievale Râncăciov
Județ   Argeş
Unitate administrativă   Călineşti
Localitate   Râncăciov
Reper   Pe valea râului Râncăciov, în zona de est a satului Cârstieni, la 7 km de Nord de autostrada Piteşti -Bucureşti
Reper hidrografic - nume   Râncăciov
Reper hidrografic - tip   râu
Categorie   structură de cult
Tip   mănăstire
Descriere   Lăcaşul de cult a fost atestat documentar pentru prima data în hrisovul lui Radu cel Mare (1495-1508) din 19 iulie 1498 prin se care întăreşte mănăstirii cu hramul "Înălţarea Domnului" ocină în Cârsteni şi veniturile date de Vlad Călugărul, domnul Ţării Româneşti. În faza a II-a, pe temelia vechiului lăcaş din vremea lui Vlad Călugărul, potrivit scrierii de pe piatra de deasupra uşii de la intrarea in biserică, reiese faptul că a fost costruită o altă biserică de piatră de căpitanul de paharnicei Arsenie Şoimul şi soţia sa Ana, între 10 iunie 1647 si 17 septembrie 1648 sau din diata aceluiaşi Arsenie din 10 octombrie 1652 prin care înzestrează mănăstirea cu averi, vite şi robi ţigani. Biserica edificată de Arsene şoimul a existat până în timpul domniei lui Gheorghe Bibescu. Între 1847-1848, biserica cunoaşte a III-a fază de construcţie. Pisania care confirmă construirea actualului edificiu, este scrisă desupra celei a lui Arsene Şoimul. Anul 1848 apare şi în proscomidie alături de numele pictorului bisericii Teodor.
Observații   Din pisania mănăstirii aflăm ca seismul din 1940 a afectat-o grav, motiv pentru care s-au facut lucrări de consolidare între 1941-1944. Dupa seismele din 1977, 1986, 1990 nu s-a mai facut nicio intervenţie de consolidare, avariile s-au agravat. Fondurile oferite au fost insuficiente, restaurarea picturii murale de pe zidurile lăcaşului de cult fiind cele mai costisitoare. În prezent, din impunătoarea mănătire a ramas biserica.
Stare de conservare   precară / 01.01.1993
Riscuri naturale   Cutremur: 4 / 01.01.1993
Regim de proprietate   privat
Proprietar   BOR
Data ultimei modificări a fişei   26.04.2023
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Biserică de lemn  Epoca medievală (1481-1485) neprecizată  

Prima biserică (Râncăciov 1), existentă pe vremea domniei lui Vlad Călugărul, a fost un edificiu de lemn, pe soclu de cărămidă, de plan dreptunghiular, compartimentat în altar (absida decroşată, cu 5 laturi), naos şi pronaos absidat, cu lungimea în ineterior de 12,91 m. Din pronaos nu s-au păstrat decât fundaţia şi o parte a soclului peretelui de vest. Nivelul de călcare al bisericii Râncăciov 1 era la –0,70m faţă de pardoseala actuală.

AG-II-m-A-13772.01 
biserică  Epoca medievală dezvoltată (1647-1648) neprecizată  

Cel de al doilea lăcaş religios (Râncăciov 2), construit în 1647-1648 de căpitanul de păhărnicei Arsenie Şoimul împreună cu soţia sa Ana, din cărămidă, a fost o construcţie de plan tronconic, compartimentată, în altar, naos şi pronaos, având în interior lungimea de 15,85 m şi lăţimea de 8 m, în axul absidelor.. Biserica avea 3 turle, una mare şi 2 mici, erau din lemn de stejar ca şi acoperişul. Pronaosul (5,5x4,6m) a fost destinat ca loc de înhumare a ctitorilor (sunt încastrate 2 pietre de mormânt). În pronaosul bisericii lui Arsene Şoimul au fost descoperite mai multe morminte şi două cripte din cărămidă.

AG-II-m-A-13772.01 
Biserică  Epoca modernă (1847-1848) neprecizată  

Actualul lăcaş a fost ridicat în timpul domniei lui Gheorghe Bibescu. Biserica Râncăciov 3 este un edificiu de plan triconc, compartimentat în altar, naos, pronaos şi pridvor deschis, având în interior, lungimea de 18,40 m, iar lăţimea, în axul absidelor, de 13,45 m. Ferestrele au deschideri largi şi ancadramente de piatră. Pictura interioară în frescă este opera zugravului Teodor.

AG-II-m-A-13772.01 
Chilii  Epoca medievală (sec. XV - sec. XIX) neprecizată     AG-II-m-A-13772.02 
Anexe  Epoca medievală (sec. XV - sec. XIX) neprecizată     AG-II-m-A-13772.03 
Turn  Epoca medievală (sec. XV - sec. XIX) neprecizată     AG-II-m-A-13772.04 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. cercetare sistematică 1990

Muzeul Județean Argeș, Piteşti CRISTOCEA Spiridon
MASCHIO Romeo

Bibliografie
1. Popescu, Constantin, Mănăstirea Râncăciov, Bucureşti, 1937 [Publicaţie]
2. Cristocea, Spiridon, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1983-1992, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, București, 1993, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=583 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
3. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. I, București, 2004, 149, poz. 683-687 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
4. Cristocea, Spiridon, Maschio, Romeo, Rezultatul cercetărilor arheologice de la biserica fostei mănăstiri Râncăciov, jud. Argeş, RMI, nr.1-2/1993, nr.1-2/1994, LXII-LXIII, 1993/1994, 174-180 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
5. B. Țara Românească, Documenta Romaniae Historica, 285, I, Editura Academiei Republicii Socialiste România, București, 463-465 [Publicaţie]
 
 
Scroll