Română   English Ministry of Culture
National Archaeological Record of Romania (RAN)
Select a criterion    Select keywords
To register a new site or update information for an existing site: download form (), fill form and send us the site record.
Total number of sites: 14977
 
Search by RAN code 
 
Search by LMI code 
 
  / 749  Number of records per page:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next pages
RAN Code Name Site Class Site Type County City/Town/Village/Commune Chronology Last update (descending) Display map
18581.01
 History Monuments List of 2010
Castrele de pământ şi cărămidă de la Săpata. Situl se află pe dealul aflat între râurile Cotmeana şi Cetăţuia, între Bumbuieni şi Săpata de Jos   locuire militară   castru   Argeş   Bănăreşti, com. Săpata   Epoca romană / sec. II, sec. II - III   25.03.2015 (actualizată)   Display map*  
11622.01 Mormântul princiar traco-getic de la Găvani. la distanţa de 7 km spre sud de Găvani şi la circa 3 km nord de satul Comăneasca   descoperire funerară   mormânt princiar   Brăila   Găvani, com. Gemenele   Latène / Sec. IV-III a.Chr.   25.03.2015 (creată)   Display map  
62609.02
 History Monuments List of 2010
Aşezarea din epoca romană de la Casimcea - Dealul Lexanului. Situl se află la cca 800 m est de sat   locuire civilă   aşezare   Tulcea   Casimcea, com. Casimcea   Epoca romană / sec. I - III   25.03.2015 (verificată)   Display map  
62609.03
 History Monuments List of 2010
Tumuli (36) de la Casimcea. în perimetrul întregii localităţi   descoperire funerară   tumul   Tulcea   Casimcea, com. Casimcea   Epoca romană   25.03.2015 (verificată)   Display map  
62609.04
 History Monuments List of 2010
Aşezarea romano-bizantină de la Casicea. în N satului, la cca. 2 km de sat, pe un deal   locuire civilă   aşezare   Constanţa   Casicea, com. Amzacea   Epoca romano-bizantină / sec. IV-VI   25.03.2015 (verificată)   Display map  
159696.06
 History Monuments List of 2010
Necropola birituală de la Isaccea - La Movilele Dese. Necropola se află la vest de DN 22, şirurile de movile fiind orientate de la NE la SV.   descoperire funerară   necropolă   Tulcea   Isaccea, com. Oraş Isaccea   Epoca romană / sec. II-III   24.03.2015 (verificată)   Display map  
159696.14 Locuirea romană de la Isaccea. Situl se află pe un platou la nord de valea Acik Tepe, la cca 600 de m vest de DN 22   locuire   aşezare   Tulcea   Isaccea, com. Oraş Isaccea   Epoca romană   24.03.2015 (creată)   Display map*  
159696.13 Locuirea romană de la Isaccea. Situl se află pe o terasă de pe malul de vest al lacului Rotundu   locuire   aşezare   Tulcea   Isaccea, com. Oraş Isaccea   Epoca romană   24.03.2015 (creată)   Display map*  
159696.12 Locuire romană de la Isaccea. Situl se află în peninsula ce separă lacul Saun de lacul Rotundu   locuire   aşezare   Tulcea   Isaccea, com. Oraş Isaccea   Epoca medievală, Epoca romană   24.03.2015 (creată)   Display map*  
159696.11 Locuire romană de la Isaccea. Pe o terasă de pe malul de nord al lacului Saun   locuire   aşezare   Tulcea   Isaccea, com. Oraş Isaccea   Epoca romană   24.03.2015 (creată)   Display map*  
159696.10 Locuire romană de la Isaccea. Pe malul de nord al lacului Saunu, la cca 1200 m est de DN 22   locuire   aşezare   Tulcea   Isaccea, com. Oraş Isaccea   Epoca romană   24.03.2015 (creată)   Display map*  
159696.09 Locuire romană de la Isaccea. Situl se află la cca 700 m est de DN22 şi la cca 500 m V de lacul Saun, pe malul de nord (stâng) al văii Capaclia   locuire   aşezare   Tulcea   Isaccea, com. Oraş Isaccea   Epoca romană   24.03.2015 (creată)   Display map*  
159696.08 Necropola plană romană de la Isaccea. Situl se află la la 350 m SE de rezervaţia arheologică Movilele Dese, la cca 500 m est de DN22 şi la cca 500 m N de lacul Saun   descoperire funerară   necropolă   Tulcea   Isaccea, com. Oraş Isaccea   Epoca romană   24.03.2015 (creată)   Display map  
62510.05 Necropola medievală de la Satu Nou - La armane. pe teritoriul satului Satu Nou, în partea lui de nord-est, în punctul denumit "La armare", la circa 300 m de lacul Oltina   descoperire funerară   necropolă de incineraţie   Constanţa   Satu Nou, com. Oltina   Epoca medievală / sec. IX-X   23.03.2015 (actualizată)   Display map  
47550.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Sărata Monteoru - Dealul Cetăţuia şi Poiana Scoruşului. Situl se află pe partea stângă a drumului de acces spre Sărata Monteoru, pe un promontoriu despădurit, în zona dealului Călugărul, pe malul stâng al pârâului Sărata.   locuire   aşezare şi necropolă   Buzău   Sărata-Monteoru, com. Merei   Epoca medievală, Eneolitic, Epoca bronzului, Hallstatt, Latène, Epoca migraţiilor / sec. X - XI, sc. XII - IX, sec. II - I a. Chr., sec. VI - VII   23.03.2015 (actualizată)   Display map*  
57911.01
 History Monuments List of 2010
Castrul alei Siliana şi vicus-ul militar de la Gilău - parcul castelului Rackoczi. Castrul roman se află în parcul castelului Rackoczi, ce adăposteşte sediul Şcolii ajutătoare Gilău, pe un platou ce domină centrul satului, la confluenţa Someşului Mic cu pârâul Căpuşul.   locuire militară   castru   Cluj   Gilău, com. Gilău   Epoca romană, Eneolitic / sec. II - III d.Hr.   23.03.2015 (actualizată)   Display map*  
169262.01
 History Monuments List of 2010
Necropola Ferigile de la Costeşti. Necropola se află la 1000 m S de clădirea primăriei comunei Costeşti, de-a lungul terasei din dreapta râului Costeşti, parţial în cimitirul actual.   descoperire funerară   necropolă tumulară   Vâlcea   Costeşti, com. Costeşti   Hallstatt / sec. IV-IV a. Chr.   23.03.2015 (actualizată)   Display map*  
65066.01 Situl arheologic de la Peteni. la capătul satului, pe partea dreaptă a drumului care duce la Zăbala   locuire   locuire   Covasna   Peteni, com. Zăbala   Epoca medievală, Epoca bronzului / sec. XI - XII   19.03.2015 (verificată)   Display map*  
65057.04
 History Monuments List of 2010
Ansamblul bisericii reformate - Pava. pe teritoriul fostului sat Pava, în cetrul localităţii   construcţie religioasă   biserică romanică   Covasna   Zăbala, com. Zăbala   Epoca medievală / sec. XV-XIX, sec. XV - XVI,1778   19.03.2015 (actualizată)   Display map*  
65057.05
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Zăbala - Movila Tătarilor. la 3,5 km vest de localitate, pe partea dreaptă a drumului care leagă Zăbala de Tămaşfalău   locuire   aşezare   Covasna   Zăbala, com. Zăbala   Epoca bronzului, Epoca medievală / sec. XI-XII   19.03.2015 (creată)   Display map*  
  / 749  Number of records per page:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next pages
Search by RAN code 
 
Search by LMI code