Română   English Ministry of Culture and National Heritage
National Archaeological Record of Romania (RAN)
Select a criterion    Select keywords
To register a new site or update information for an existing site: download form (), fill form and send us the site record.
Total number of sites: 14790
 
  / 740  Number of records per page:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next pages
RAN Code Name Site Class Site Type County City/Town/Village/Commune Chronology Last update (descending) Display map
60428.18
 History Monuments List of 2010
Valul mic de pământ - Constanţa. traseul Constanţa - Cernavodă : cartierul Palas, cartierul Medeea, 2,5 km S de gara Valul lui Traian, 3 km S de satul Valea Seacă, 3 km NE de Ciocîrlia de Sus, prin marginea de S a satului Valea Dacilor, la 1,5 km de satul Remus Opreanu   fortificaţie   val de pământ   Constanţa   Constanţa, com. MUNICIPIUL CONSTANTA   Epoca romano-bizantină / sec. VI   01.10.2014 (actualizată)   Display map*  
95079.16
 History Monuments List of 2010
Palatul Culturii din Iaşi   construcţie   clădire   Iaşi   Iaşi, com. MUNICIPIUL IASI   Eneolitic, Epoca romană, Epoca medievală, Latène / sec. V, sec. XVI   29.09.2014 (actualizată)   Display map*  
60491.33
 History Monuments List of 2010
Geamia "Esmahan Sultan" şi cimitirul medieval de la Mangalia. centrul oraşului   structură de cult/religioasă   geamie   Constanţa   Mangalia, com. MUNICIPIUL MANGALIA   Epoca medievală / 1575 - 1590   29.09.2014 (creată)   Display map*  
61586.03 Necropola tumulară pe terasa de la V de sat   necropolă   necropolă   Constanţa   Crişan, com. CRUCEA     29.09.2014 (creată)   Display map*  
124420.01
 History Monuments List of 2010
Ansamblul sitului medieval al bisericii "Sf. Gheorghe" de la Ştefan cel Mare. Pe un platou care domină partea estică a fostului sat Şerbeşti   structură de cult/religioasă   biserică   Neamţ   Ştefan cel Mare, com. STEFAN CEL MARE   Epoca medievală / 1661-1680, 1637   24.09.2014 (actualizată)   Display map*  
42691.07
 History Monuments List of 2010
Ansamblul sitului medieval al bisericii "Sf. Arhanghel Mihail" Brăila. În centrul oraşului Brăila   structură de cult/religioasă   biserică şi necropolă   Brăila   Brăila, com. MUNICIPIUL BRAILA   Epoca medievală, Epoca modernă, Necunoscută / sec. XVIII, sec. XV, 1828-1829, sf. séc. XIX (cca.1893), sec. XVII, 1667-1828   24.09.2014 (actualizată)   Display map*  
146272.18
 History Monuments List of 2010
Ansamblul sitului medieval al bisericii "Sf. Gheorghe" Mirăuţi din Suceava. în apropierea Curţii Domneşti din Suceava, cartierul Mirăuţi   construcţie de cult   biserică şi necropolă   Suceava   Suceava, com. MUNICIPIUL SUCEAVA   Epoca medievală / Sec. XVII, sec. XIV, (sf.Sec. XIV - sf. sec. XVI)   24.09.2014 (actualizată)   Display map*  
179542.06
 History Monuments List of 2010
Aşezarea din epoca bronzului de la Popeşti Leordeni. în marginea estică a satului, la sud de Palatul Manu   locuire civilă   aşezare   Ilfov   Popeşti Leordeni, com. POPESTI LEORDENI   Epoca bronzului   17.09.2014 (actualizată)   Display map*  
179542.01
 History Monuments List of 2010
Aşezarea din epoca medievală de la Popeşti Leordeni. Situl se află la sud de şoseaua Bucureşti-Olteniţa (DN 4), pe traseul conductei de aducţiune a apei în lacul Văcăreşti   locuire civilă   aşezare   Ilfov   Popeşti Leordeni, com. POPESTI LEORDENI   Epoca medievală   16.09.2014 (actualizată)   Display map*  
179542.05
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Popeşti Leordeni - "Borna geodezică". pe malul drept al Dâmboviţei, în marginea nordvestică a fostului sat Leordeni, pe terasa înaltă a Dâmboviţei care înaintează sub forma unui promontoriu în lucă   locuire civilă   aşezare   Ilfov   Popeşti Leordeni, com. POPESTI LEORDENI   Epoca romană, Epoca bronzului, Latène, Epoca migraţiilor, Epoca medievală / sec.II-IV, sec. II - I a. Chr., sec.VI-VII, sec.XVI-XIX, sec.IX-XI   12.09.2014 (actualizată)   Display map*  
179542.04
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Popeşti Leordeni - "Conacul Costaforu". în marginea estică a satului, pe malul drept al Dâmboviţei, de-a lungul terasei având în mijloc un bot triunghiular de terasă, între vâlcele de eroziune   locuire civilă   aşezare   Ilfov   Popeşti Leordeni, com. POPESTI LEORDENI   Latène, Epoca bronzului, Epoca modernă / sec. III-IV, sec. XIX   11.09.2014 (actualizată)   Display map*  
179542.02
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Popeşti Leordeni. Situl se află la cca. 300 m sud-est de biserica Vintilă Vodă, pe terasa înaltă a Dâmboviţei, care înainteaza aici sub forma unui promontoriu în luncă   locuire civilă   aşezare   Ilfov   Popeşti Leordeni, com. POPESTI LEORDENI   Epoca bronzului, Epoca romană / sec. II - IV p. Chr.   11.09.2014 (actualizată)   Display map*  
179542.03
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Popeşti Leordeni - "Stadion". Pe marginea terasei înalte şi în lunca Dâmboviţei, în dreptul stadionului   locuire civilă   aşezare   Ilfov   Popeşti Leordeni, com. POPESTI LEORDENI   Epoca bronzului, Epoca migraţiilor / sec. V - VII   11.09.2014 (actualizată)   Display map*  
139713.03
 History Monuments List of 2010
Aşezarea din epoca bronzului de la Zalău - "bd. Mihai Viteazu"   locuire civilă   aşezare   Sălaj   Zalău, com. MUNICIPIUL ZALAU   Epoca bronzului, Eneolitic   10.09.2014 (actualizată)   Display map*  
142266.01 Situl arheologic de la Boghiş - Fântâna Porcului. În partea estică a localităţii, peste cumpăna de ape dintre bazinele Barcăului si Crasnei, la obârsia unei văi   locuire   aşezare   Sălaj   Boghis, com. BOGHIŞ   Epoca bronzului   05.09.2014 (actualizată)   Display map*  
139713.18
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Zalău - "Tăneiul lui Winkler". pe valea Mitii, la S de Laminorul de ţevi   locuire civilă   aşezare   Sălaj   Zalău, com. MUNICIPIUL ZALAU   Neolitic, Epoca bronzului, Latène, Epoca romană, Hallstatt / sec. I a. Chr. - I p. Chr., sec II - III, sec. IV p. Chr.   28.08.2014 (actualizată)   Display map*  
139713.23 Aşezarea medievală timpurie de la Zalău-Valea Miţei. Situl de la Zalău "Şcoala Veche din Valea Miţei" (Valea Miţei - fost cătun, actualmente cartier al municipiului) se află amplasat pe terasa stângă a văii Miţei, la intrarea în cartier.   locuire   aşezare   Sălaj   Zalău, com. MUNICIPIUL ZALAU   Epoca medievală / sec. X-XI   28.08.2014 (actualizată)   Display map*  
142346.07 Aşezarea din epoca romană de la Plopiş - Podul lui Holzer. pe a doua terasă a Văii Iazului, în partea din dreapta a şoselei Iaz - Boghiş, la circa 2 km sud- est de satul Iaz   locuire   aşezare   Sălaj   Plopiş, com. PLOPIS   Epoca romană   28.08.2014 (actualizată)   Display map*  
142346.02 Situl arheologic de la Plopiş - Rovină. pe a doua terasă a Pârâului Valea Mare , pe malul drept   locuire   aşezare   Sălaj   Plopiş, com. PLOPIS   Epoca romană, Epoca medievală   28.08.2014 (actualizată)   Display map*  
141438.10 Aşezarea daco-romană de la Panic - Uroikert   locuire   aşezare   Sălaj   Panic, com. HERECLEAN   Epoca romană / sec. II-III   28.08.2014 (actualizată)   Display map*  
  / 740  Number of records per page:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next pages