Română   English Ministry of Culture
National Archaeological Record of Romania (RAN)
Select a criterion    Select keywords
To register a new site or update information for an existing site: download form (), fill form and send us the site record.
Total number of sites: 14869
 
Search by RAN code 
 
Search by LMI code 
 
  / 744  Number of records per page:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next pages
RAN Code Name Site Class Site Type County City/Town/Village/Commune Chronology Last update (descending) Display map
63955.05 Fortificaţia de la Boroşneu Mic - Muntele Ladoc. pe muntele Ladoc, în apropierea staţiunii "Pârâului Mare" ("Nagypatak")   locuire   fortificaţie   Covasna   Boroşneu Mic, com. BOROSNEU MARE   Necunoscută   28.01.2015 (actualizată)   Display map  
63955.03 Valul de pământ de la Boroşneu Mic - Vârful Cetăţii. în apropierea satului   construcţie defensivă   fortificaţie de pământ   Covasna   Boroşneu Mic, com. BOROSNEU MARE   Latène   28.01.2015 (creată)   Display map  
74714.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Verbiţa - Eleşteu. La 3 km S-V de Biserică, pe coasta de sud a dealului Eleşteului, tăiată de şoseaua Verbiţa - Pleniţa, şi la poalele ei   locuire civilă   aşezare   Dolj   Verbiţa, com. VERBITA   Epoca bronzului, Epoca romană, Neolitic, Epoca medievală / sec. IV, Sec. IX-X   28.01.2015 (actualizată)   Display map  
97036.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Spinoasa - Poala Catargului. la cca. 1,4 km SV de sat, pe malul drept al râului Bahlui, la poalele dealurilor Catargul şi Sîrca   locuire civilă   aşezare   Iaşi   Spinoasa, com. ERBICENI   Epoca medievală, Paleolitic, Eneolitic, Epoca bronzului, Hallstatt, Latène, Epoca romană / sec. II - III, sec. IV   28.01.2015 (actualizată)   Display map  
54984.13
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Cluj-Napoca - Someşeni - aeroport. pe terasa inferioară a Someşului Mic, în teritoriul delimitat spre V de mlaştina din spatele   locuire   locuire   Cluj   Cluj-Napoca, com. MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA   Epoca migraţiilor / sec. VIII - IX d.Hr., sec. IV - V d.Hr.   28.01.2015 (actualizată)   Display map*  
63401.03
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Sfântu Gheorghe - Avasalja. La marginea de vest a oraşului Sf. Gheorghe, pe malul stâng al pârâului   locuire civilă   aşezare   Covasna   Sfântu Gheorghe, com. MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE   Epoca bronzului, Hallstatt   28.01.2015 (actualizată)   Display map  
62510.05 Necropola medievală de la Satu Nou - La armane. pe teritoriul satului Satu Nou, în partea lui de nord-est, în punctul denumit "La armare", la circa 300 m de lacul Oltina   descoperire funerară   necropolă de incineraţie   Constanţa   Satu Nou, com. OLTINA   Epoca medievală / sec. IX-X   28.01.2015 (actualizată)   Display map  
47550.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Sărata Monteoru - Dealul Cetăţuia şi Poiana Scoruşului. pe partea stângă a drumului de acces spre Sărata Monteoru, pe un promontoriu despădurit, în zona dealului Călugărul, pe malul stâng al pârâului Sărata   locuire   aşezare şi necropolă   Buzău   Sărata-Monteoru, com. MEREI   Latène, Epoca migraţiilor, Hallstatt, Epoca bronzului, Eneolitic, Epoca medievală / sec. II - I a. Chr., sec. VI - VII, sc. XII - IX, sec. X - XI   28.01.2015 (actualizată)   Display map*  
93263.01
 History Monuments List of 2010
Aşezarea Dridu de la Mărculeşti. lângă sat, la E de vatra satului Mărculeşti şi la N de DJ 201, pe terasa de S de râul Ialomiţa   locuire civilă   aşezare   Ialomiţa   Mărculeşti, com. COSAMBESTI   Epoca medievală / sec. XVIII, sec. IX - XI   28.01.2015 (actualizată)   Display map*  
47168.02
 History Monuments List of 2010
Necropola sarmatică de la Largu - Malul Cornului. în dunele de nisip situate la 150 m V de calea ferată Făurei-Urziceni, la 600 m NE de sat   descoperire funerară   necropolă   Buzău   Largu, com. LARGU   Latène / sec. III - IV   28.01.2015 (actualizată)   Display map  
72668.07 Mormântul hallsattian de la Cârna - Grindul Tomii. Pe malul bălţii Hasta, la 65 m est de necropola din epoca   descoperire funerară   mormânt de inhumaţie   Dolj   Cârna, com. GOICEA     28.01.2015 (creată)   Display map  
69973.02
 History Monuments List of 2010
Aşezarea Latene de la Bucovăţ - La Jidovii. La 5 km nord-vest de satul Bucovăţ, pe partea dreaptă a şoselei ce duce la Plopşoru-Cetate, într-o pădure, la aproximativ 400 m de şosea, pe un bot de deal numit "La Jidovii"   locuire civilă   aşezare   Dolj   Bucovăţ, com. BUCOVAT   Latène / sec. III - I a. Chr.   28.01.2015 (actualizată)   Display map  
130794.11 Aşezarea medievală de la Bucov - Nia Tudor. în partea de vest a satului, în mare parte acoperită de gospodăriile actuale   locuire   aşezare   Prahova   Bucov, com. BUCOV   Epoca medievală / sec. IX-X   28.01.2015 (creată)   Display map  
144072.05
 History Monuments List of 2010
Aşezarea Noa de la Bradu. află în partea de est a satului Bradu, spre Avrig, în dreapta şoselei naţionale Sibiu-Făgăraş, în grădina din spatele casei locuitorului Dumitru Vasile   locuire   aşezare   Sibiu   Bradu, com. ORAS AVRIG   Epoca bronzului   28.01.2015 (creată)   Display map  
175769.06 Necropola medievală de la Bonţeşti. pe partea stângă a văii Mera, în grădinile locuitorilor Serban Ţânţu, Fera   descoperire funerară   necropolă de inhumaţie   Vrancea   Bonţeşti, com. CARLIGELE   Epoca medievală / sec. XVI-XVII   28.01.2015 (creată)   Display map  
175769.05 Situl arheologic de la Bonţeşti - Pe Jitie. Pe terasa înaltă din dreapta văii Mera   locuire   aşezare   Vrancea   Bonţeşti, com. CARLIGELE   Epoca bronzului   27.01.2015 (creată)   Display map  
175769.04 Situl arheologic de la Bonţeşti - La Anghelescu. La sud-vest de sat, pe partea dreaptă a văii   locuire   aşezare   Vrancea   Bonţeşti, com. CARLIGELE   Latène, Epoca romană / Sec. I.a.Chr-I p.Chr., sec. III-IV   27.01.2015 (creată)   Display map  
175769.03 Situl arheologic de la Bonţeşti - La Nucuşori. Situl se află la marginea de sud-vest a satului, pe platoul numit "La Nucuşori"   descoperire funerară   aşezare şi necropolă   Vrancea   Bonţeşti, com. CARLIGELE   Latène, Epoca bronzului / sec. II-I   27.01.2015 (creată)   Display map  
111881.04 Necropola hallstattiană de la Blata Verde - Gura Blahniţei. la aproximativ 80 m de la vărsarea Blahniţei în Dunăre   descoperire funerară   necropolă   Mehedinţi   Balta Verde, com. GOGOSU   Epoca bronzului   27.01.2015 (creată)   Display map  
111881.03 Aşezarea medievală de la Balta Verde - Branişte. la aproximativ 1 km nord-est de "grindul cu tunul", pe un teren cu caracter de dune călătoare   locuire   aşezare   Mehedinţi   Balta Verde, com. GOGOSU   Epoca medievală / sec. VIII-IX   27.01.2015 (creată)   Display map  
  / 744  Number of records per page:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next pages
Search by RAN code 
 
Search by LMI code