Română   English Ministry of Culture
National Archaeological Record of Romania (RAN)
Select a criterion    Select keywords
To register a new site or update information for an existing site: download form (), fill form and send us the site record.

Procedură pentru înregistrarea siturilor arheologice în baza de date a Repertoriului Arheologic Național: descărcaţi ()
Total number of sites: 16405
 
Search by RAN code 
 
Search by LMI code 
 
  / 821  Number of records per page:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next pages
RAN Code Name Site Class Site Type County City/Town/Village/Commune Chronology Last update (descending) Display map
49830.02 Situl arheologic de la Răduceşti - La Pod. Situl se află la nord-vest de sat, la cca. 0,2-0,3 km sud-vest faţă de podul peste pârâul Bălţatu, ce separă satele Băbeni şi Răduceşti, pe terasa vestică a râului Râmnicu Sărat.   locuire civilă   aşezare   Buzău   Răduceşti, com. Topliceni   Eneolitic / mil. V a. Chr.   04.01.2018 (creată)   Display map*  
            04.01.2018 (creată)    
49830.01 Situl arheologic de la Răduceşti - Pe Coastă. Situl se află la sud de satul Răduceşti, la cca 0,2 km vest de drumul judeţean 203H ce străbate localitatea şi la cca. 1 km vest de râul Râmnicu Sărat, pe terasa înaltă.   locuire civilă   aşezare   Buzău   Răduceşti, com. Topliceni   Latène / sec. II-III, sec. III-IV   04.01.2018 (creată)   Display map*  
49778.02 Situl arheologic de la Topliceni - Biserica Adventistă. Situl se află în marginea de vest a satului, la cca. 150 m faţă de biserica adventistă şi la cca. 200 m faţă de drumul judeţean 203H   locuire civilă   aşezare   Buzău   Topliceni, com. Topliceni   Epoca bronzului / mil. III a. Chr.   04.01.2018 (creată)   Display map*  
49778.01 Situl arheologic de la Topliceni - la sud-vest de sat. Situl se află pe partea dreaptă a drumului judeţean 203H, dinspre Poşta spre Topliceni, la 300-350 m NV de ruinele fostei mănăstiri Domireşti.   locuire civilă   aşezare   Buzău   Topliceni, com. Topliceni   Latène / sec. VI-V a. Chr.   04.01.2018 (creată)   Display map*  
49787.02
 History Monuments List of 2010
Picture count: 1
Biserica Sf.Împăraţi din Băbeni. Situată în zona central-estică a satului, pe terasa superioară de pe malul drept al râului Râmnicu Sărat.   structură de cult/religioasă   biserică şi necropolă   Buzău   Băbeni, com. Topliceni   Epoca migraţiilor, Epoca medievală / sec. XVII   03.01.2018 (actualizată)   Display map*  
128481.01
Picture count: 1
Situl arheologic de la Radomireşti-vatra satului. Situl se află la în vatra satului Radomireşti, de o parte şi de alta a pârâului Călmăţuiul Mare.El a fost reperat pe traseul DN 6 de la Km 145+100 si până la Km 145+370.   locuire   aşezare   Olt   Radomireşti, com. Radomireşti   Epoca medievală, Epoca romană, Epoca bronzului / sec. XVIII-XIX   21.12.2017 (creată)   Display map*  
128338.01
 History Monuments List of 2010
Aşezarea Latene de la Cornăţelu - Vâlceaua lui Păiuş. Aşezarea este amplasată în extravilanul satului, pe valea Plapcei, la 2 km E de sat.   locuire civilă   aşezare   Olt   Cornăţelu, com. Poboru   Latène / sec. II - I a. Chr.   21.12.2017 (actualizată)   Display map  
127545.01
 History Monuments List of 2010
Villa rustica de la Mihăeşti. Villa rustica se află la marginea de E, spre satul Buşca.   locuire civilă   villa rustica   Olt   Mihăeşti, com. Mihăeşti   Epoca romană / sec. II-III   21.12.2017 (actualizată)   Display map  
127402.01
 History Monuments List of 2010
Necropola din epoca bronzului de la Alimăneşti. Necropola tumulară este situată la 3 km SV de sat, în extravilan, în apropierea limitei cu comuna Mărunţei şi terenul de hotar "Măgura Boului".   descoperire funerară   necropolă tumulară   Olt   Alimăneşti, com. Izvoarele   Epoca bronzului   21.12.2017 (actualizată)   Display map  
103666.01
 History Monuments List of 2010
Aşezarea neolitică de la Isvoarele- Fântânele. Aşezarea se află pe versantul de nord al văii Coşcova, la 300 m vest de satul Isvoarele, pe o prelungire a terasei înalte a Argeşului, pe locul numit de localnici Fântânele   locuire   aşezare   Giurgiu   Isvoarele, com. Isvoarele   Eneolitic, Neolitic   20.12.2017 (creată)   Display map  
127581.04 Aşezare medievală de la Ipoteşti - La Ogradă. Situl arheolgic se află la sud de sat şi de gura pârâului Dârjov; la sud-est de punctul numit de localnici "La conac", pe terasa mai joasă.   locuire   aşezare   Olt   Ipoteşti, com. Ipotesti   Epoca medievală   18.12.2017 (creată)   Display map  
127581.01 Descoperire întâmplătoare de la Ipoteşti. Locul descoperirii se află în apropiere de zona de confluenţă a Dârjovului cu Oltul, la baza terasei.   Descoperire întâmplătoare   Descoperire întâmplătoare   Olt   Ipoteşti, com. Ipotesti   Paleolitic / 12000-9000 BP   18.12.2017 (creată)   Display map  
127581.02
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Ipoteşti. Situl arheologic se află în vatra satului.   locuire civilă   aşezare   Olt   Ipoteşti, com. Ipotesti   Latène, Epoca medievală / sec. VI - VII   18.12.2017 (actualizată)   Display map  
127581.03
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Ipoteşti-La conac. Situl arheologic este situat la Nord-Vest de sat pe un bot de terasă înaltă de aproximativ 15 m faţă de lunca inundabilă a Oltului.   locuire civilă   aşezare şi necropolă   Olt   Ipoteşti, com. Ipotesti   Epoca bronzului, Epoca medievală, Epoca romano-bizantină, Latène, Neolitic / sec. XIV - XVI, sec. II - I a. Chr.   18.12.2017 (creată)   Display map  
127359.01 Aşezarea romană de la Ursoaia. Situl se află pe drumul comunal Icoana-Ursoaiala SE de localitate şi la S de pârâul Plapcea; între Valea Plapcei (la vărsarea în Vedea) şi Valea Ursoaia; imediat la NV de confluenţa Vedea-Plapceaş pe un bot de terasă îngust între două văi adânci de cca 20   locuire   aşezare deschisă   Olt   Ursoaia, com. Icoana   Epoca romană / Sec. III   14.12.2017 (creată)   Display map*  
127108.01 Râşniţa romană de la Izvoru. Obiectul se află acum în colecţia Muzeului Judeţean Olt.   descoperire întâmplătoare   obiect izolat   Olt   Izvoru, com. Găneasa   Epoca romană / sec. II-III   14.12.2017 (creată)   Display map  
127073.04 Celtul de la Găneasa. Obiectul a fost descoperit în apropierea unei vetre, pe marginea de Est a localităţii Găneasa.   descoperire izolată   Descoperire întâmplătoare   Olt   Găneasa, com. Găneasa   Epoca bronzului   14.12.2017 (creată)   Display map  
127073.03 Mormântul de inhumaţie de la Găneasa - Via lui Marin Ilie. Mormântul a fost descoperit pe partea dreaptă a şoselei Găneasa-Piatra Olt; la cca. 500 m Sud (la Est de drumul roman); la cap[tul de Nord al unui dâmb lat de 2 m şi lung de 10 m (azi aplatizat).   mormânt de inhumaţie   descoperire funerară   Olt   Găneasa, com. Găneasa   Epoca medievală / sec. XII-XIII   14.12.2017 (creată)   Display map  
127073.02 Situl arheologic de la Găneasa - Dealul Voiniceştilor. Aşezarea se află la Nord de valea pârâului Negrişoara; la 2 km Nord de aşezarea din punctul "Vîlcea".   locuire civilă   aşezare   Olt   Găneasa, com. Găneasa     14.12.2017 (creată)   Display map  
  / 821  Number of records per page:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next pages
Search by RAN code 
 
Search by LMI code