Română   English Ministry of Culture
National Archaeological Record of Romania (RAN)
Select a criterion    Select keywords
To register a new site or update information for an existing site: download form (), fill form and send us the site record.
Total number of sites: 14848
 
Search by RAN code 
 
Search by LMI code 
 
  / 743  Number of records per page:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next pages
RAN Code Name Site Class Site Type County City/Town/Village/Commune Chronology Last update (descending) Display map
165684.01 Aşezarea din sec. II-IV de la Siliştea-1A. Pe valea râului Racova, afluent de stânga al râului Bârlad, pe terasa stângă, pe dealul Carpenului.   locuire   aşezare   Vaslui   Siliştea, com. PUNGESTI   Latène / sec. II-IV   18.12.2014 (creată)   Display map*  
165844.01 Necropola de epoca bronzului târziu de la Gara Rosieşti-Groapa ecologică. La aprox. 1,2 km sud-est de satul Roşieşti Gară, pe partea dreaptă a DC 53, la sud de amplasamentul Gropii ecologice Roşieşti, pe un martor de eroziune al Dealului Ciunta, pe dreaptă a pârâului Idrici, afluent de dreapta al râului Bârlad.   descoperire funerară   necropolă   Vaslui   Gara Roşieşti, com. ROSIESTI   Epoca bronzului   18.12.2014 (creată)   Display map*  
162425.01 Locuirea din sec. II-IV de la Păltiniş. Situl se află la aprox. 1 km nord de satul Păltiniş pe valea pârâului Păltiniş.   locuire   aşezare   Vaslui   Păltiniş, com. BACESTI   Latène / sec II-IV   18.12.2014 (creată)   Display map*  
163155.01 Aşezarea din epoca bronzului târziu-Fabrica de făinuri proteice Safir. La aprox. 3,7 km sud-est de satul Chiţcani, la 500 m vest de DE 581, Crasna-Bârlad, lângă Fabrica de nutreţuri proteice SAFIR, pe panta sudică a Dealului Morii, pe partea stângă a pârâului Chiţcani.   locuire   aşezare   Vaslui   Chiţcani, com. COSTESTI   Epoca bronzului   18.12.2014 (creată)   Display map*  
163342.01 Aşezarea din epoca bronzului târziu de la Bulboaca-Gara CFR. La aprox. 1 km sud-vest de DN 24, Vaslui-Bârlad, la aprox. 800 m nord-est de marginea satului Bulboaca, pe partea dreaptă a căii ferate şi la 200 m nord-vest de Halta CFR Bulboaca, pe terasa stângă a râului Bârlad.   locuire   aşezare   Vaslui   Bulboaca, com. DELENI   Epoca bronzului   18.12.2014 (creată)   Display map*  
146272.08
 History Monuments List of 2010
Situl Mănăstirii Zamca de la Suceava   structură de cult/religioasă   mănăstire   Suceava   Suceava, com. MUNICIPIUL SUCEAVA   Epoca medievală / sec. XVII, a doua jum. a sec. XVI, 1551, 1691, 1606   15.12.2014 (actualizată)   Display map  
171012.03
 History Monuments List of 2010
Ansamblul sitului Schitului medieval Stăneşti Vâlcea de la Stăneşti-Lunca. Într-o vâlcea ce coteşte spre pârâul Mamu   structură de cult/religioasă   biserică   Vâlcea   Stăneşti-Lunca, com. LUNGESTI   Epoca contemporană, Epoca medievală / 1938-1942, 1537, extinsă sec. XVII, sf. sec. XVI (1588-1602?)   15.12.2014 (actualizată)   Display map  
69937.01
 History Monuments List of 2010
Bisericii Sf. Nicolae a fostei Mănăstiri Coşuna (Bucovăţ). Pe malul stâng al Jiului, la cca 6 km. de Craiova.   structură de cult/religioasă   mănăstire   Dolj   Mofleni, com. MUNICIPIUL CRAIOVA   Epoca medievală, Epoca modernă / 1506 - 1512, 1820-1860, 1571-1572-1579-1583, 1579-1583   15.12.2014 (actualizată)   Display map  
179132.83 Mănăstirea Sf. Spiridon Vechi din Bucureşti. lângă fosta Operetă; lângă blocul cu 17 etaje din Piaţa Naţiunilor Unite   construcţie de cult   biserică   Bucureşti   Bucureşti, com. BUCUREŞTI   Epoca medievală, Epoca modernă / 1658/1680 -1716, sec. XVIII-XIX (1856), sec. XVII-XVIII, 1746-1748 (demolată în 1987), sec. XVIII-XIX(1856)   15.12.2014 (actualizată)   Display map  
146272.07
 History Monuments List of 2010
Biserica armeano-gregoriană Sfânta Cruce de la Suceava   structură de cult/religioasă   biserică   Suceava   Suceava, com. MUNICIPIUL SUCEAVA   Epoca medievală / 1521, adăugiri 1776, transf. 1918   14.12.2014 (actualizată)   Display map  
112539.01
 History Monuments List of 2010
Ansamblul sitului medieval al mănăstirii Topoloniţa cu biserica Sf. Ioan Înaintemergătorul din Topolniţa. La cca 20 km nord de Turnu Severin, pe o colină stâncoasă înconjurată din trei părţi de văi şi de râpe, într-un loc retras împădurit, unde curge apa Topolniţei, la capătul satului.   construcţie de cult   biserică   Mehedinţi   Schitu Topolniţei, com. IZVORU BARZII   Epoca medievală / 1646, 1375-1400, 1575-1600   12.12.2014 (actualizată)   Display map*  
15180.02
 History Monuments List of 2010
Ansamblul mănăstirii medievale Râncăciov. Pe valea râului Râncăciov, în zona de est a satului Cârstieni, la 7 km de Nord de autostrada Piteşti -Bucureşti   structură de cult/religioasă   mănăstire   Argeş   Râncăciov, com. CALINESTI   Epoca modernă, Epoca medievală / 1847-1848, sec. XV - sec. XIX, 1647-1648, 1481-1485   12.12.2014 (actualizată)   Display map  
175448.03
 History Monuments List of 2010
38 Picture count: 38
Ansamblul sitului medieval al fostei mănăstiri Bordeşti-Dealul Străjii. La marginea de S a satului, într-un con de alunecare, pe un mic platou de sub Dealul Străjii   structură de cult/religioasă   mănăstire   Vrancea   Bordeşti, com. BORDESTI   Epoca medievală, Epoca modernă / 1698-1699, sec. XVIII-1856   12.12.2014 (actualizată)   Display map*  
124420.01
 History Monuments List of 2010
Ansamblul sitului medieval al bisericii Sf. Gheorghe de la Ştefan cel Mare. Pe un platou care domină partea estică a fostului sat Şerbeşti   structură de cult/religioasă   biserică   Neamţ   Ştefan cel Mare, com. STEFAN CEL MARE   Epoca medievală / 1637, 1661-1680   12.12.2014 (actualizată)   Display map*  
95881.02
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Belceşti - Dealul Ruşilor. la marginea de E a satului   locuire civilă   aşezare   Iaşi   Belceşti, com. BELCESTI   Epoca romană, Epoca medievală, Neolitic / sec. IV, sec. XVII-XVIII, sec. XI - XII   11.12.2014 (actualizată)   Display map  
95881.05
 History Monuments List of 2010
Situl Arheologic de la Belceşti - Dealul Hucului la Sondă. La ccc. 2,5 km SSE de sat, pe interfluviul dintre râul Bahlui şi râul Huc   locuire civilă   aşezare   Iaşi   Belceşti, com. BELCESTI   Eneolitic, Epoca bronzului, Hallstatt, Epoca medievală, Neolitic / sec. XI-XII   11.12.2014 (actualizată)   Display map  
95881.04
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Belceşti - Coasta Hucului. La marginea de SV a satului, pe partea dreaptă a barajului dintre iazurile Plopi şi Huc, pe o lungime de 1 km.   locuire civilă   aşezare   Iaşi   Belceşti, com. BELCESTI   Epoca medievală / sec. XIV-XV, sec. XI-XII, sec. X-XI, sec. XV   11.12.2014 (actualizată)   Display map  
95881.03 Situl arheologic de la Belceşti - La Sărături. Situl se află la cca. 3 km SE de sat, pe Dealul Scharchilor, în Valea Morii, pe podiş   locuire civilă   aşezare   Iaşi   Belceşti, com. BELCESTI   Latène, Epoca medievală, Epoca bronzului / sec. II - III, sec. XI - XII, sec. XVI, sec. XVII - XVIII, sec. X - XI, sec. XV   11.12.2014 (actualizată)   Display map  
95881.01 Situl arheologic de la Belceşti - Dealul Scarchi. Situl se află pe panta nordică a Dealului Scarchi, aflat la 4 km SSE de Belceşti, pe partea dreaptă a Bahluiului şi la aproximativ 8 km în linie dreaptă de bogata aşezare de la Erbiceni.   locuire civilă   aşezare   Iaşi   Belceşti, com. BELCESTI   Paleolitic, Eneolitic   11.12.2014 (actualizată)   Display map  
158047.03 Situl arheologic de la Corneşti-Dealul Cornet. Dealul Cornet   locuire   aşezare   Timiş   Corneşti, com. ORTISOARA   Epoca bronzului, Hallstatt / mil.II î.Hr., sec.VIII î.Hr.   11.12.2014 (creată)   Display map  
  / 743  Number of records per page:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next pages
Search by RAN code 
 
Search by LMI code