Română   English Ministerul Culturii
Repertoriul Arheologic Naţional (RAN)
Alegeţi criteriul    Alegeţi termenii de selecţie
Pentru înregistrarea unui sit nou sau actualizarea informaţiei pentru un sit existent: descărcaţi (), completaţi şi expediaţi-ne fişa de sit.

Procedură pentru înregistrarea siturilor arheologice în baza de date a Repertoriului Arheologic Național: descărcaţi ()
Numărul total de SITURI: 16413
 
Căutare după Cod RAN 
 
Căutare după Cod LMI 
 
  / 821  Număr de înregistrări pe pagină:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Paginile următoare
Cod RAN Denumire Categorie Tip Județ Localitate Cronologie Ultima modificare (descendent) Afişare hartă
40982.07 Necropola Latene de la Rotbav-Pădurea Dumbrava. Situl se află de-a lungul pârâului Valea Seacă, unul dintre pâraiele care coboară de la cetatea Crizbav, în zona de contact dintre Valea Oltului şi Munţii Perşani, pe terasa inferioară a acestora, la extremitatea estică şi la cca. 6 km vest de râul Olt.   descoperie funerară   necropolă   Braşov   Rotbav, com. Feldioara   Latène / sec. II-I î. Chr.   22.11.2017 (creată)   Afişează*  
40982.06
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Cetatea sătească şi biserica evanghelică fortificată de la Rotbav   locuire   cetate sătească   Braşov   Rotbav, com. Feldioara   Epoca medievală / sec. XV - XVI, sec. XIII - XV - XVIII   22.11.2017 (verificată)   Afişează  
25530.01
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Situl arheologic de la Stănişeşti - La Cimitir. La 500 m SV de sat, pe partea dreaptă a drumului judeţean 243B spre Văleni   locuire civilă   aşezare   Bacău   Stănişeşti, com. Stănişeşti   Epoca bronzului, Eneolitic   22.11.2017 (actualizată)   Afişează*  
23029.01
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Aşezarea fortificată Monteoru de la Sohodor - Cetăţuia. La cca 1,6 km NE de sat, pe partea dreaptă a drumului judeţean 252A spre Horgeşti   locuire civilă   aşezare fortificată   Bacău   Sohodor, com. Horgeşti   Epoca bronzului   22.11.2017 (actualizată)   Afişează*  
25077.01
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Aşezarea medievală de la Sascut. La 1500 m spre E, la marginea satului, în dreapta şoselei Adjud - Bacău, la cca 2,5 km de malul drept al Siretului - Lac Bereşti   locuire civilă   aşezare   Bacău   Sascut, com. Sascut   Epoca medievală / sec. XIV - XV   22.11.2017 (actualizată)   Afişează*  
24196.02
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Necropola tumulară Latene de la Pânceşti - Moviliţa. La cca 3 km NV de sat, pe terasa superioara a Siretului   descoperire funerară   necropolă tumulară   Bacău   Pânceşti, com. Pânceşti   Latène / sec. I a. Chr. - I p. Chr.   22.11.2017 (actualizată)   Afişează*  
24775.03
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Situl arheologic de la Răcăciuni. La E de sat şi de zona zootehnică, pe malul drept al Siretului - Lac Răcăciuni   locuire civilă   aşezare   Bacău   Răcăciuni, com. Răcăciuni   Epoca migraţiilor, Epoca medievală / sec. IV - VII, sec. VIII - XVI   22.11.2017 (actualizată)   Afişează*  
24775.01
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Aşezarea Cucuteni de la Răcăciuni - Dealul Viei. La marginea de NV a satului, la cca 300 m de DN2, pe terasa superioară a Siretului   locuire civilă   aşezare   Bacău   Răcăciuni, com. Răcăciuni   Eneolitic   22.11.2017 (actualizată)   Afişează*  
24775.02
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Aşezarea fortificată Monteoru de la Răcăciuni - Cetăţuia. La marginea de SV a satului, la 600 m SV de Gara Răcăciuni, pe terasa superioară a Siretului   locuire   aşezare fortificată   Bacău   Răcăciuni, com. Răcăciuni   Epoca bronzului   22.11.2017 (actualizată)   Afişează*  
24695.01
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Aşezarea fortificată Cucuteni de la Prohozeşti - Silişte. La NV de biserica de lemn, pe malul drept al râului Tazlăul Sărat   locuire civilă   aşezare fortificată   Bacău   Prohozeşti, com. Poduri   Eneolitic   22.11.2017 (actualizată)   Afişează*  
25914.01
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Necropola Latene târziu de la Prăjeşti - Dealul Ponoare. La marginea de S a satului, la cca 200 m distanţă de drumul judeţean 207D şi cca 700 m de malul stâng al Siretului   descoperire funerară   necropolă de inhumaţie   Bacău   Prăjeşti, com. Prăjeşti   Epoca romană / sec. II - III   22.11.2017 (actualizată)   Afişează*  
24640.01
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
29 Număr fotografii: 29
Situl arheologic de la Poduri - Dealul Ghindarului. Pe dealul Ghindaru, la NV şi 500 m de Biserica de lemn Sf. Voievozi, pe malul stâng al pârâului Gâzului   locuire civilă   aşezare şi necropolă   Bacău   Poduri, com. Poduri   Eneolitic, Epoca bronzului, Epoca romană, Neolitic / sec. II - III   22.11.2017 (actualizată)   Afişează*  
24196.01
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Situl arheologic de la Pânceşti - Cetăţuie. Situl se află la 2 km NV de sat, pe malul stâng al râului Siret - Lac Răcăciuni   locuire civilă   aşezare fortificată şi necropolă   Bacău   Pânceşti, com. Pânceşti   Epoca romană, Eneolitic, Latène, Epoca bronzului / sec. II-IV, sec. I a. Chr. - I p. Chr., sec. IV a. Chr. - sec. II p. Chr.   22.11.2017 (actualizată)   Afişează*  
24098.01
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Aşezarea fortificată Cucuteni de la Parincea - Gâtul Grecului. La cca 1,2 km V faţă de sat şi cca 800 m E faţă de drumul judeţean 252A   locuire civilă   aşezare fortificată   Bacău   Parincea, com. Parincea   Eneolitic   22.11.2017 (actualizată)   Afişează*  
22656.01
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Situl arheologic de la Onişcani. La cca 2 km SE de sat şi de DN2   locuire civilă   aşezare   Bacău   Onişcani, com. Filipeşti   Neolitic, Latène, Epoca medievală / sec. VIII - IX   22.11.2017 (actualizată)   Afişează*  
23877.03
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Necropola carpică de la Onceşti - Valea Iepei. La marginea de NE a satului şi latura de V a cantonului 7   descoperire funerară   necropolă   Bacău   Onceşti, com. Onceşti   Latène / sec. II - III   22.11.2017 (actualizată)   Afişează*  
125481.03 situl arheologic de la Caracal- km. 0+440-km 0+570 ai DN6 - varianta Ocolitoare a Municipiului Caracal. Situl se află într-o zonă de interfluviu de la km. 0+440-km 0+570 ai DN6 - varianta Ocolitoare a Municipiului Caracal.   locuire   aşezare   Olt   Caracal, com. Municipiul Caracal   Epoca romană / sec. II-III   22.11.2017 (creată)   Afişează  
23877.01
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Aşezarea medievală timpurie de la Onceşti - Poarta Ţarinei. La V de sat, pe terasa inferioară şi malul drept al Berheciului   locuire civilă   aşezare   Bacău   Onceşti, com. Onceşti   Epoca medievală / sec. VIII-IX   22.11.2017 (actualizată)   Afişează*  
125481.02
Număr fotografii: 1
Drumul roman de la Caracal- DN6 de la km 160+862 la km 160+872. Situl se află într-o zonă de interfluviu. El a fost surprins pe traseul DN6 de la Km 160+862 la Km 160+872.   locuire   drum   Olt   Caracal, com. Municipiul Caracal   Epoca romană   22.11.2017 (creată)   Afişează  
20885.01
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Aşezarea fortificată getică de la Moineşti - Cetăţuia. La NV de Moineşti, Cartier Lucăceşti, pe "Dealul Cetăţuia" la 925 m. Altitudine, la cca 1,2 km de malul drept al râul Zemeş   locuire civilă   aşezare fortificată   Bacău   Moineşti, com. Municipiul Moineşti   Latène / sec. I a. Chr. - I p. Chr.   22.11.2017 (actualizată)   Afişează*  
  / 821  Număr de înregistrări pe pagină:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Paginile următoare
Căutare după Cod RAN 
 
Căutare după Cod LMI