Română   English Ministerul Culturii
Repertoriul Arheologic Naţional (RAN)
Alegeţi criteriul    Alegeţi termenii de selecţie
Pentru înregistrarea unui sit nou sau actualizarea informaţiei pentru un sit existent: descărcaţi (), completaţi şi expediaţi-ne fişa de sit.
Numărul total de SITURI: 14848
 
Căutare după Cod RAN 
 
Căutare după Cod LMI 
 
  / 743  Număr de înregistrări pe pagină:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Paginile următoare
Cod RAN Denumire Categorie Tip Județ Localitate Cronologie Ultima modificare (descendent) Afişare hartă
165684.01 Aşezarea din sec. II-IV de la Siliştea-1A. Pe valea râului Racova, afluent de stânga al râului Bârlad, pe terasa stângă, pe dealul Carpenului.   locuire   aşezare   Vaslui   Siliştea, com. PUNGESTI   Latène / sec. II-IV   18.12.2014 (creată)   Afişează*  
165844.01 Necropola de epoca bronzului târziu de la Gara Rosieşti-Groapa ecologică. La aprox. 1,2 km sud-est de satul Roşieşti Gară, pe partea dreaptă a DC 53, la sud de amplasamentul Gropii ecologice Roşieşti, pe un martor de eroziune al Dealului Ciunta, pe dreaptă a pârâului Idrici, afluent de dreapta al râului Bârlad.   descoperire funerară   necropolă   Vaslui   Gara Roşieşti, com. ROSIESTI   Epoca bronzului   18.12.2014 (creată)   Afişează*  
162425.01 Locuirea din sec. II-IV de la Păltiniş. Situl se află la aprox. 1 km nord de satul Păltiniş pe valea pârâului Păltiniş.   locuire   aşezare   Vaslui   Păltiniş, com. BACESTI   Latène / sec II-IV   18.12.2014 (creată)   Afişează*  
163155.01 Aşezarea din epoca bronzului târziu-Fabrica de făinuri proteice Safir. La aprox. 3,7 km sud-est de satul Chiţcani, la 500 m vest de DE 581, Crasna-Bârlad, lângă Fabrica de nutreţuri proteice SAFIR, pe panta sudică a Dealului Morii, pe partea stângă a pârâului Chiţcani.   locuire   aşezare   Vaslui   Chiţcani, com. COSTESTI   Epoca bronzului   18.12.2014 (creată)   Afişează*  
163342.01 Aşezarea din epoca bronzului târziu de la Bulboaca-Gara CFR. La aprox. 1 km sud-vest de DN 24, Vaslui-Bârlad, la aprox. 800 m nord-est de marginea satului Bulboaca, pe partea dreaptă a căii ferate şi la 200 m nord-vest de Halta CFR Bulboaca, pe terasa stângă a râului Bârlad.   locuire   aşezare   Vaslui   Bulboaca, com. DELENI   Epoca bronzului   18.12.2014 (creată)   Afişează*  
146272.08
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Situl Mănăstirii Zamca de la Suceava   structură de cult/religioasă   mănăstire   Suceava   Suceava, com. MUNICIPIUL SUCEAVA   Epoca medievală / sec. XVII, a doua jum. a sec. XVI, 1551, 1691, 1606   15.12.2014 (actualizată)   Afişează  
171012.03
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Ansamblul sitului Schitului medieval Stăneşti Vâlcea de la Stăneşti-Lunca. Într-o vâlcea ce coteşte spre pârâul Mamu   structură de cult/religioasă   biserică   Vâlcea   Stăneşti-Lunca, com. LUNGESTI   Epoca contemporană, Epoca medievală / 1938-1942, 1537, extinsă sec. XVII, sf. sec. XVI (1588-1602?)   15.12.2014 (actualizată)   Afişează  
69937.01
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Bisericii Sf. Nicolae a fostei Mănăstiri Coşuna (Bucovăţ). Pe malul stâng al Jiului, la cca 6 km. de Craiova.   structură de cult/religioasă   mănăstire   Dolj   Mofleni, com. MUNICIPIUL CRAIOVA   Epoca medievală, Epoca modernă / 1506 - 1512, 1820-1860, 1571-1572-1579-1583, 1579-1583   15.12.2014 (actualizată)   Afişează  
179132.83 Mănăstirea Sf. Spiridon Vechi din Bucureşti. lângă fosta Operetă; lângă blocul cu 17 etaje din Piaţa Naţiunilor Unite   construcţie de cult   biserică   Bucureşti   Bucureşti, com. BUCUREŞTI   Epoca medievală, Epoca modernă / 1658/1680 -1716, sec. XVIII-XIX (1856), sec. XVII-XVIII, 1746-1748 (demolată în 1987), sec. XVIII-XIX(1856)   15.12.2014 (actualizată)   Afişează  
146272.07
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Biserica armeano-gregoriană Sfânta Cruce de la Suceava   structură de cult/religioasă   biserică   Suceava   Suceava, com. MUNICIPIUL SUCEAVA   Epoca medievală / 1521, adăugiri 1776, transf. 1918   14.12.2014 (actualizată)   Afişează  
112539.01
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Ansamblul sitului medieval al mănăstirii Topoloniţa cu biserica Sf. Ioan Înaintemergătorul din Topolniţa. La cca 20 km nord de Turnu Severin, pe o colină stâncoasă înconjurată din trei părţi de văi şi de râpe, într-un loc retras împădurit, unde curge apa Topolniţei, la capătul satului.   construcţie de cult   biserică   Mehedinţi   Schitu Topolniţei, com. IZVORU BARZII   Epoca medievală / 1646, 1375-1400, 1575-1600   12.12.2014 (actualizată)   Afişează*  
15180.02
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Ansamblul mănăstirii medievale Râncăciov. Pe valea râului Râncăciov, în zona de est a satului Cârstieni, la 7 km de Nord de autostrada Piteşti -Bucureşti   structură de cult/religioasă   mănăstire   Argeş   Râncăciov, com. CALINESTI   Epoca modernă, Epoca medievală / 1847-1848, sec. XV - sec. XIX, 1647-1648, 1481-1485   12.12.2014 (actualizată)   Afişează  
175448.03
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
38 Număr fotografii: 38
Ansamblul sitului medieval al fostei mănăstiri Bordeşti-Dealul Străjii. La marginea de S a satului, într-un con de alunecare, pe un mic platou de sub Dealul Străjii   structură de cult/religioasă   mănăstire   Vrancea   Bordeşti, com. BORDESTI   Epoca medievală, Epoca modernă / 1698-1699, sec. XVIII-1856   12.12.2014 (actualizată)   Afişează*  
124420.01
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Ansamblul sitului medieval al bisericii Sf. Gheorghe de la Ştefan cel Mare. Pe un platou care domină partea estică a fostului sat Şerbeşti   structură de cult/religioasă   biserică   Neamţ   Ştefan cel Mare, com. STEFAN CEL MARE   Epoca medievală / 1637, 1661-1680   12.12.2014 (actualizată)   Afişează*  
95881.02
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Situl arheologic de la Belceşti - Dealul Ruşilor. la marginea de E a satului   locuire civilă   aşezare   Iaşi   Belceşti, com. BELCESTI   Epoca romană, Epoca medievală, Neolitic / sec. IV, sec. XVII-XVIII, sec. XI - XII   11.12.2014 (actualizată)   Afişează  
95881.05
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Situl Arheologic de la Belceşti - Dealul Hucului la Sondă. La ccc. 2,5 km SSE de sat, pe interfluviul dintre râul Bahlui şi râul Huc   locuire civilă   aşezare   Iaşi   Belceşti, com. BELCESTI   Eneolitic, Epoca bronzului, Hallstatt, Epoca medievală, Neolitic / sec. XI-XII   11.12.2014 (actualizată)   Afişează  
95881.04
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Situl arheologic de la Belceşti - Coasta Hucului. La marginea de SV a satului, pe partea dreaptă a barajului dintre iazurile Plopi şi Huc, pe o lungime de 1 km.   locuire civilă   aşezare   Iaşi   Belceşti, com. BELCESTI   Epoca medievală / sec. XIV-XV, sec. XI-XII, sec. X-XI, sec. XV   11.12.2014 (actualizată)   Afişează  
95881.03 Situl arheologic de la Belceşti - La Sărături. Situl se află la cca. 3 km SE de sat, pe Dealul Scharchilor, în Valea Morii, pe podiş   locuire civilă   aşezare   Iaşi   Belceşti, com. BELCESTI   Latène, Epoca medievală, Epoca bronzului / sec. II - III, sec. XI - XII, sec. XVI, sec. XVII - XVIII, sec. X - XI, sec. XV   11.12.2014 (actualizată)   Afişează  
95881.01 Situl arheologic de la Belceşti - Dealul Scarchi. Situl se află pe panta nordică a Dealului Scarchi, aflat la 4 km SSE de Belceşti, pe partea dreaptă a Bahluiului şi la aproximativ 8 km în linie dreaptă de bogata aşezare de la Erbiceni.   locuire civilă   aşezare   Iaşi   Belceşti, com. BELCESTI   Paleolitic, Eneolitic   11.12.2014 (actualizată)   Afişează  
158047.03 Situl arheologic de la Corneşti-Dealul Cornet. Dealul Cornet   locuire   aşezare   Timiş   Corneşti, com. ORTISOARA   Epoca bronzului, Hallstatt / mil.II î.Hr., sec.VIII î.Hr.   11.12.2014 (creată)   Afişează  
  / 743  Număr de înregistrări pe pagină:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Paginile următoare
Căutare după Cod RAN 
 
Căutare după Cod LMI