Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   156810.01
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   TM-I-s-A-06059
Nume   Cetatea medievală de la Făget - Cetate
Județ   Timiş
Unitate administrativă   Oraş Făget
Localitate   Făget
Punct   Cetate
Reper   Situl se află intravilan, la 1 km N-NE de biserica ortodoxă a oraşului, la 300 m N de DJ 682 Făget - Birchiş şi pe versantul drept al pârâului rezultat din confluenţa Pârâului Valea Râpelor cu Pârâul Valea Coşteiului, afluent dreapta al Râului Bega.
Reper hidrografic - nume   Valea Râpelor; Valea Coşteiului
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   Deal
Utilizare teren   zonă mlăştinoasă, cu canale de desecare şi teren arabil.
Categorie   locuire civilă
Tip   cetate
Descriere   Cetatea se află pe o suprafaţă plană, dar mai joasă (posibil la origine mlăştinoasă), pante mai accentuate existând doar spre N-NV, spre
Dealul Glupescu, cca. 20 - 29 grade; platoul dinspre SE pe care s-a aflat în evul mediu fortificaţia de pământ (palanca), este uşor înălţată, prezentând o pantă spre exterior de cca. 6 - 10 grade; atât platoul inferior care găzduieşte cetatea de piatră, cât şi platoul superior pe care se află fortificaţia de pământ sunt relativ plane, cu un unghi de maxim 2
grade; drumul din pământ şi piatră de pe latura de V se află pe un terasament cu 0.5 m mai înalt decât terenul din jur, ceea ce creează din nou o pantă destul de accentuată de cca. 10 - 15 grade.
Stare de conservare   precară / 06.02.2012
Riscuri naturale   Exces de apă în sol: 4 / 06.02.2012
Riscuri antropice   Agricultură intensivă: 4 / 06.02.2012
Data ultimei modificări a fişei   20.12.2021
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Cetate de piatră  Epoca medievală (sec. XVI - XVII)        
Fortificaţie de pământ  Epoca medievală (sec. XVI - XVII)      
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. periegheză 2007

Universitatea de Vest Timișoara STAVILĂ Andrei
BOLCU Lavinia
MĂRUIA Liviu
MICLE Dorel
2. cercetare de salvare 1994

Muzeul Militar Național "Regele Ferdinand I" CĂPĂȚÂNĂ Dan

Bibliografie
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (sursa fişei de sit)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis /16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/ 2004, vol. III, București, 2004, p. 2220, poz. 13 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
3. Popa, Radu, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campaniile 1983-1992, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1993, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=821 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
4. Căpăţână, Dan, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 1994, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1995, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=17 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
5. Căpăţână, Dan, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 1995, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1996, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=317 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
6. Căpăţână, Dan, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 1998, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1999, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=1605 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
7. Harta topografică a României, scara 1:25.000 [Referinţă cartografică]
8. Măruia, L.; Micle, D.; Cîntar, A.; Ardelean, M.; Stavilă, A.; Bolcu, L.; Borlea, O., Horak, P.; Timoc, C.; Floca, C.; Vidra, L., ArheoGIS. Baza de date a siturilor arheologice cuprinse în Lista Monumentelor Istorice a judeţului Timiş. Rezultatele cercetărilor de teren, BioFlux, Cluj-Napoca, 2011 [Publicaţie]
9. Ţeicu, Dumitru, Cetăţi medievale din Banat, 2009, 15 [Publicaţie]
10. Direcția Județeană pentru Cultură Timiș, 2021 [Referinţă cartografică]
 
 
Scroll