Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   156810.01
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   TM-I-s-A-06059
Nume   Cetatea medievală de la Făget - Cetate-1
Județ   Timiş
Unitate administrativă   Oraş Făget
Localitate   Făget
Punct   Cetate-1
Reper   Situl se află intravilan, la 1 km N-NE de biserica ortodoxă a oraşului, la 300 m N de DJ 682 Făget - Birchiş şi pe versantul drept al pârâului rezultat din confluenţa Pârâului Valea Râpelor cu Pârâul Valea Coşteiului, afluent dreapta al Râului Bega.
Reper hidrografic - nume   Valea Râpelor; Valea Coşteiului
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   Deal
Utilizare teren   zonă mlăştinoasă, cu canale de desecare şi teren arabil.
Categorie   locuire civilă
Tip   cetate
Descriere   Cetatea se află pe o suprafaţă plană, dar mai joasă (posibil la origine mlăştinoasă), pante mai accentuate existând doar spre N-NV, spre
Dealul Glupescu, cca. 20 - 29 grade; platoul dinspre SE pe care s-a aflat în evul mediu fortificaţia de pământ (palanca), este uşor înălţată, prezentând o pantă spre exterior de cca. 6 - 10 grade; atât platoul inferior care găzduieşte cetatea de piatră, cât şi platoul superior pe care se află fortificaţia de pământ sunt relativ plane, cu un unghi de maxim 2
grade; drumul din pământ şi piatră de pe latura de V se află pe un terasament cu 0.5 m mai înalt decât terenul din jur, ceea ce creează din nou o pantă destul de accentuată de cca. 10 - 15 grade.
Stare de conservare   precară / 06.02.2012
Riscuri naturale   Exces de apă în sol: 4 / 06.02.2012
Riscuri antropice   Agricultură intensivă: 4 / 06.02.2012
Data ultimei modificări a fişei   01.02.2016
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Cetate de piatră şi Fortificaţie de pământ  Epoca medievală (sec. XVI - XVII)    

 
 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. periegheză 2007 * STAVILĂ Andrei
* BOLCU Lavinia
* MĂRUIA Liviu
* MICLE Dorel
2. cercetare de salvare 1994 * CĂPĂȚÂNĂ Dan
MMN * *

Bibliografie
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (sursa fişei de sit)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis /16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/ 2004, vol. III, București, 2004, p. 2220, poz. 13 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
3. Popa, Radu, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campaniile 1983-1992, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1993, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=821 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
4. Căpăţână, Dan, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 1994, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1995, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=17 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
5. Căpăţână, Dan, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 1995, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1996, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=317 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
6. Căpăţână, Dan, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 1998, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1999, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=1605 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
7. Harta topografică a României, scara 1:25.000 [Referinţă cartografică]
8. Măruia, L.; Micle, D.; Cîntar, A.; Ardelean, M.; Stavilă, A.; Bolcu, L.; Borlea, O., Horak, P.; Timoc, C.; Floca, C.; Vidra, L., ArheoGIS. Baza de date a siturilor arheologice cuprinse în Lista Monumentelor Istorice a judeţului Timiş. Rezultatele cercetărilor de teren, BioFlux, Cluj-Napoca, 2011 [Publicaţie]
9. Ţeicu, Dumitru, Cetăţi medievale din Banat, 2009, 15 [Publicaţie]