Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   161115.01
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   TL-I-s-A-05872
Nume   Situl arheologic de la Ostrov - Piatra Frecăţei
Județ   Tulcea
Unitate administrativă   Ostrov
Localitate   Ostrov
Punct   Piatra Frecăţei (Cetatea romană Beroe)
Reper   Situl arheologic este situat în punctul Piatra Frecăţei, la 2,5 km S de localitatea Ostrov din judeţul Tulcea. Promontoriul pe care se află cetatea Beroe constituie punctul de convergenţă al unui braţ vechi al Dunării (Băroi) cu actualul traseu al fluviului.
Reper hidrografic - nume   Dunărea
Reper hidrografic - tip   fluviu
Forma de relief   deal
Categorie   locuire civilă
Tip   aşezare şi necropolă
Descriere   Situl de la Piatra Frecăţei cuprinde fortificaţia romană Beroe, precum şi aşezarea civilă aflată la N şi necropola aflată la E.
Descoperitor   Pamfil Polonic
Data descoperirii   1898
Suprafața sitului   11309 mp
Data ultimei modificări a fişei   27.05.2021
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare  Epoca bronzului neprecizată      
Aşezare  Hallstatt timpuriu neprecizată      
Aşezare civilă  Epocă romană timpurie    

Au fost surprinse două niveluri romane timpurii (sec. II – III p. Chr), acoperite de un strat de arsură.

TL-I-m-A-05872.02 
Cetate  Epoca romană şi romano-bizantină (sec. II - VII)    

Au fost identificate trei niveluri de locuire romane şi romano-bizantine. Cetatea a fost părăsită la începutul sec. VII, locuirea reluându-se aici odată cu revenirea bizantinilor la Dunărea de Jos, în sec. X.

În zonele de S şi de E, incinta de epocă romană s-a prăbuşit în Dunăre, iar în cele din N şi de V spre şanţul care separa cetatea de aşezarea civilă.

TL-I-m-A-05872.01 
Aşezare civilă  Epoca romano-bizantină (sec. IV - VII)    

A fost surprins un nivel, acoperit de un strat superficial de arsură şi documentat prin fragmente ceramice specifice - amfore LR 1, LR 2 şi farfurii Hayes 3.

TL-I-m-A-05872.02 
Necropolă de inhumaţie  Epoca romană (sec. II-VII p. Chr.)    

Începând cu anul 1958 Petre Aurelian a cercetat o mare necropolă plană, descoperind peste 1100 de morminte din perioadele romană, romano-bizantină şi medievală timpurie, precum şi o bazilică paleocreştină cimiterială, care a funcţionat în secolele IV-VI p. Chr.
În mormintele aparţinînd sec. II — III inventarul se compunea exclusiv din vase. O dată cu sfârşitul celui de-al III-lea secol, inventarul se îmbogăţeşte sensibil prin apariţia mărgelelor, cerceilor, fibulelor etc. Mormintele aparţinînd sec. IV reflectă o lume de cultură provincial romană amestecată (în interiorul necropolei) cu elemente «barbare». Mormintele de secol V sunt mai puţin numeroase, iar cele de secol VI-VII se remarcă printr-un inventar bogat, în special piese de centură.

TL-I-m-A-05872.03 
Necropolă de inhumaţie  Epoca medievală (sec. X-XII)    

Printre descoperirile de obiecte descoperite şi publicate se numără cercei de argint, inele cu decor în formă de pentagramă sau pajură cu aripile deschise, cruci relicvar de bronz.

Mormintele cercetate între anii 1958-1976 au rămas inedite.

TL-I-m-A-05872.03 
Necropolă  Epoca bronzului timpuriu    

Au fost descoperite printre altele, trei inele de buclă de bronz, având un capăt în formă de frunză şi altul subţiat, şi un inel din foaie îngustă de bronz, cu capetele petrecute.

Un complex funerar a fost studiat de către Petre Aurelian, între 1958-1959.

 
Aşezare  Epoca medievală timpurie (sec. X -XII)    

Au fost descoperite complexe de locuit semiadâncite sau de suprafaţă şi foarte multe vase ceramice (vase-borcan – unele întregi sau întregibile, amfore, ulcioare, căldări etc.). Nu se poate afirma cu certitudine dacă locuirea medievală mai beneficia de fortificaţii. În promontoriul nordic au fost descoperite şi patru morminte.

 
basilică  Epoca romano-bizantină (secolele al IV-lea-al VI-lea p.Chr.)    

A fost descoperită o bazilică paleocreştină cimiterială, care a funcţionat în secolele IV-VI p. Chr.

 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. cercetare sistematică 2002

Cercetările s-au desfăşurat doar pe promontoriul sudic, pe o suprafață deschisă de 144 metri pătrați.

* BACUMENCO Ludmila
* PARASCHIV Dorel
* STĂNICĂ Aurel
* AILINCĂI Sorin
* IACOB Mihaela
* BARNEA Alexandru
IAB * *
ICEM Tulcea * *
UAIC Iaşi * *
2. cercetare sistematică 2001

Cercetările au relevat aspecte ale locuirii din perioada medievală, secolele XI-XII p. Chr.

* BARNEA Alexandru
* PARASCHIV Dorel
* AILINCĂI Sorin
* IACOB Mihaela
* BACUMENCO Ludmila
* STĂNICĂ Aurel
IAB * *
ICEM Tulcea * *
UAIC Iaşi * *
3. cercetare sistematică 2000

Scopul cercetărilor din acest an a fost stabilirea stratigrafiei aşezării, prin practicarea unor sondaje în secţiunea magistrală.

* BARNEA Alexandru
* PARASCHIV Dorel
* IACOB Mihaela
* VASILIU Ion
IAB * *
ICEM Tulcea * *
4. cercetare sistematică 1999

În anul 1999 s-a continuat cercetarea doar în carourile 20-27 ale secțiunii magistrale deschise în anul 1998.

* IACOB Mihaela
* PARASCHIV Dorel
* BARNEA Alexandru
* VASILIU Ioan
IAB * *
ICEM Tulcea * *
5. cercetare sistematică 1998

S-a trasat o secţiune magistrală, orientată sud-nord, lungă de 54 m şi lată de 2 m, împărțită în 27 de carouri.

* BARNEA Alexandru
* IACOB Mihaela
* VON DER LOHE Karl
IAB * *
6. cercetare sistematică 1971-1973

Cercetările s-au desfăşurat numai pe promontoriul sudic. S-a ajuns, în câteva secţiuni, pe ultimul nivel de locuire de epocă romano-bizantină, datat în a doua jumătate a sec. VI.

* BARNEA Alexandru
* VÂLCEANU Dumitru
IAB * *
7. cercetare sistematică 1960-1976

A fost cercetată necropola aflată la E de cetatea Beroe.

* PETRE Aurelian
* VÂLCEANU Dumitru
IAB * *
8. cercetare de salvare 1958-1959

Cercetările s-au realizat pe terenul unde urma să se construiască locuințe pentru salariații GAS Salcia, identificându-se necropola de la N de cetatea Beroe. A fost cercetată o suprafață de 6.000 metri pătrați unde au fost descoperite 786 morminte.

* PETRE Aurelian
* VÂLCEANU Dumitru
IAB * *

Bibliografie
1. Lista monumentelor istorice 2004, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. III, 2004, p. 2273, poz. 307-310 [ordin MC]
2. Vâlceanu, Dumitru; Barnea, Alexandru, Ceramica lucrată cu mîna din aşezarea romano - - bizantină de La Piatra Frecăţei (secolul al Vl - lea e.n), Studii și cercetări de istorie veche, 2, 26, București, 1975, p.209-218 [Publicaţie]
3. Paraschiv, Dorel, Piatra Frecăţei - Beroe, 2001 [Fişă tehnică] (sursa fişei de sit)
4. Barnea, Alexandru, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2001, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2002, 225-226, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=1455 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
5. Barnea, Alexandru, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2000, CIMEC - Institutul de Memorie Culturala, Bucureşti, 2001, p. 173-174, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=1098 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
6. Barnea, Alexandru, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1999, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2000, 72-73, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=958 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
7. Barnea, Alexandru, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2002, CIMEC - Institutul de Memorie Culturala, Bucureşti, 2003, p. 224, nr. 138, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=2045 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
8. Oberländer-Târnoveanu, Ernest, Aspecte ale circulaţiei monetare greceşti în Dobrogea de Nord (sec. VI î.e.n - I e.n),, Pontica, XI, Constanţa, 1978, p. 59-87, https://revistapontica.wordpress.com/revista/nr-11-1978/ [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
9. Ocheşanu, Radu, Câteva descoperiri de denari romani republicani din Scythia Minor, Pontica, XIX, Constanţa, 1986, 75-88, https://revistapontica.wordpress.com/revista/nr-19-1986/ [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
10. Barnea, Alexandru, Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2008 - VALACHICA XXI-XXII, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4053&d=Ostrov-Tulcea-Piatra-Frecatei-2008 [Publicaţie]
11. Manucu-Adameşteanu, Gheorghe, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1998, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1999, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=1665 [Publicaţie]
12. Comșa, Eugen, Consideraţii cu privire la mormintele cu ocru de pe teritoriul Dobrogei, Pontica, XI, Muzeul de Arheologie Constanța, Constanța, 1978, 20-21, https://revistapontica.wordpress.com/revista/nr-11-1978/ [Publicaţie]
13. Petre, Aurelian, Săpăturile de la Piatra Frecăţei, Materiale şi cercetări arheologice, 8, Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti, 1962, 565-589, https://www.persee.fr/doc/mcarh_0076-5147_1962_num_8_1_1319 [Publicaţie]
14. Paraschiv-Talmațchi, Cristina; Stănică, Aurel, Evul mediu timpuriu în Dobrogea. Date privind stadiul cercetărilor de la Ostrov-Piatra Frecăţei (jud. Tulcea), Peuce, S. N. V, Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea, Tulcea, 2007, 313-334, https://revistapeuce.icemtl.ro/2014/05/30/peuce-sn-v-2007/ [Publicaţie]
15. Stănică, Aurel-Daniel, Câteva aspecte privind așezarea medio-bizantină de la Ostrov-Piatra Frecăței (Beroe), jud. Tulcea, Prinos lui Petre Diaconu la 80 de ani, Istros, Brăila, 2004, 357-366 [Publicaţie]
16. Mănucu Adameşteanu, Gheorghe, Contribuţii la cunoaşterea locuirii medio-bizantine de la Beroe-Piatra Frecăţei (sec. X-XII), Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie, 1-2, 61, Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", București, 2010, 89-115 [Publicaţie]
17. Paraschiv, Dorel, Amfore Romano-Bizantine descoperite la Piatra Frecătei - Beroe, Cercetări Istorice, XVIII-XX, Muzeul de Istorie a Moldovei, Iași, 2002, 149-156, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=58847-amfore-romano-bizantine-descoperite-la-piatra-frecatei-beroe [Publicaţie]
18. Nuțu, George; Paraschiv, Dorel, Descoperiri romane în nivelurile medievale de la Beroe, Pontica, 42, Muzeul de Istorie și Arheologie Constanța, 2009, 177-192, https://revistapontica.wordpress.com/revista/nr-42-2010/ [Publicaţie]
19. Mănucu Adameşteanu, Gheorghe; Stănică, Aurel; Poll, Ingrid, Cruci relicvar descoperite la Ostrov-Beroe, judeţul Tulcea, Peuce, S.N VI, Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea, Tulcea, 2008, 305-323 [Publicaţie]
20. Petre, Aurelian; Apostol. A, Prospecţiuni geofizice - magnetice şi electrice - experimentale, aplicate în perimetrul arheologic al castrului antic de la Beroe (Piatra Frecăţei), Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie, 1, 21, Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", București, 1970 [Publicaţie]
21. Jugănaru, Gabriel; Parnic Valentin, Fișa de sit arheologic 1-3, Raport de diagnostic aheologic al comunei Ostrov, județul Tulcea, 2015 [PUG]
 
Fotografii sit

Scroll