Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   161277.01
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   TL-I-s-A-05926
Nume   Cetatea Ibida de la Slava Rusă - Cetatea Fetei
Județ   Tulcea
Unitate administrativă   Slava Cercheză
Localitate   Slava Rusă
Punct   Cetatea Fetei (Ibida, Kizil Hisar)
Reper   Cetatea este suprapusă parţial de satul actual în sectoarele: central-nordic, vestic, sud-vestic, iar o partea a rămas în extravilan, respectiv, în partea de vest a satului Slava Rusă.
Reper hidrografic - nume   Slava
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   deal
Categorie   locuire
Tip   aşezare civilă
Descriere   Cetatea Ibida se află în centrul proviniciei Scythia şi la intersecţia unor rute comerciale importante. Aceasta este traversată de la vest la est de pârâul Slava. Cetatea are 24 turnuri, o linie de fortificare de peste 2000 m, trei porţi de acces şi o anexă fortificată ce are 8 turnuri.
Cetatea de pe Valea Slavei a fost identificată de V. Pârvan cu polis Ibida, pomenită de Procopius din Ceasarea între cetăţile refăcute de Justinian (De aed. IV, 7), nume corectat ulterior de Aricescu - pe baza unei menţiuni a lui Theophylactus Simocata unde apare Libidinon polin - în Libida, Libidum sau Libidina.
Oraşul a fost construit în timpul lui Constantin cel Mare şi a fost abandonat la începutul secolului al VII-lea.
Observații   Rezervaţie arheologică
Data descoperirii   1885
Suprafața sitului   24 ha
Stare de conservare   grav afectat / 10.09.2009
Riscuri naturale   Cutremur: 3 / 07.05.2020; Exces de apă în sol: 2 / 07.05.2020
Riscuri antropice   Afectare parţială: 3 / 07.05.2020
Regim de proprietate   privată şi publică
Proprietar   Consiliul local Slava Cercheză şi proprietari
Data ultimei modificări a fişei   25.05.2021
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
turn           
Locuire  Paleolitic neprecizată  

La vest şi nord-vest de cavoul Tudorka, în zona în care în anul 2002 au fost descoperite, în urma cercetărilor de suprafaţă, numeroase piese paleolitice (musteriene), au fost trasate trei secţiuni, cu următoarele dimensiunile de 6 x 3 m, 4 x 3 m, respectiv 9 x 1,5 m, însă nu au fost identificate astfel de artefacte în contexte arheologice.

 
Locuire  Paleolitic superior neprecizată  

La cca. 300 m nord-vest de turnul 7 s-au descoperit câteva aşchii paleolitice. Totodată, pe Dealul Ienicerilor (la cca. 1 km SV de Două Cantoane) au fost descoperite mai multe piese paleolitice.

 
Locuire  Neolitic neprecizată  

La 800 – 1000 m vest de cetate, au apărut fragmente ceramice încadrate în perioada neolitică.

 
Locuire  Epoca bronzului neprecizată      
Locuire  Hallstatt neprecizată  

La 800 – 1000 m vest de cetate, au apărut fragmente ceramice încadrate în această perioadă.

 
Locuire  La Tène neprecizată      
Cetate  Epoca romană timpurie (sec. I-III p. Chr.) romană  

Au fost descoperite trei niveluri de locuire romană timpurie.

 
Cetate  Epoca romano-bizantină (sec. IV-VI p. Chr.) romano-bizantină  

Au fost descoperite patru niveluri de locuire romano-bizantine

 
Cetate  Epoca romană    

Zidul de incintă prezintă două faze de construcţie. Zidul din prima fază, ce se datează în perioada Principatului, are grosimea de 3,4 m şi a fost realizat din blocuri paralelipipedice masive din calcar; din această fază se mai păstrează şapte asize, ce se găsesc la o adâncime cuprinsă între -3,6 (nivelul plintei) şi -2,65 m faţă de actualul nivel de călcare. Fundaţia are grosimea de 4 m şi adâncimea de -1,5 m, talpa acesteia găsindu-se la -5,1 m faţă de actualul nivel de călcare.
A doua fază a zidului de incintă, datată în perioada Dominatului, a fost realizată din pietre cioplite sumar, pentru egalizarea asizelor fiind utilizate pietre de mici dimensiuni. În această fază zidul este retras spre exterior, având o grosime de doar 2,2 m. În porţiunea cercetată incinta apare imediat sub actualul nivel de călcare.

 
Locuire  Epoca romano-bizantină    

În vara anului 2001, la 50 – 60 m sud de cavoul Tudorka şi la aceeaşi distanţă nord de drumul negru ce duce de la Slava Rusă la Mănăstirea Uspenia (la cca. 1,5 km vest de cetate), a fost identificată o aglomerare de pietre, ţigle şi olane romane. Edificiul a fost puternic afectat de lucrările agricole, fragmente de zidărie fiind surprinse doar în S 1, 2 şi 3; este vorba de fundaţii surprinse pe cel mult trei asize şi de elevaţii păstrate pe una sau două asize. Înălţimea maximă a acestora e de 35 cm, iar grosimea de 60 – 65 cm. Pietrele, de dimensiuni variabile, sunt cioplite sumar şi sunt legate cu pământ.
Planul edificiului nu poate fi reconstituit cu exactitate, datorită amploarei distrugerii; putem, totuşi, afirma că acesta avea cel puţin două încăperi.Edificiul are un singur nivel de călcare, care se găseşte la adâncimea medie de 40 cm, doar în colţul de nord-vest al S 2, acesta fiind surprins la 75 cm. Nivelul constă în pavajul din pietre din S 2 amintit mai sus şi dintr-o podea tasată din lut în restul suprafeţelor. Pe nivel se găseşte un strat compact de ţigle şi olane, cu dimensiunile de 40 x 40 x 2–3 cm, respectiv 40 x 14–17 x 2–2,8 cm

 
Mormânt de copil  Epoca romano-bizantină (sec. VI p. Chr.)    

La 185 m sud de zidul cetăţii, pe mijlocul drumului ce duce, pe sub pădure, la Mănăstirea Vovidenia, a ieşit la iveală, în urma ploilor, baza unui chiup romano-bizantin; pentru recuperarea vasului, am trasat o casetă de 2,5 x 2 m, perpendiculară pe drum, orientată E – V. Chiupul amintit ajungea până la nivelul romano-bizantin; din acesta se mai păstra doar baza (înălţimea păstrată – 40 cm, diametrul – 80 cm). Sub baza chiupului, a fost descoperit un mormânt de copil, ce fusese deranjat de un animal (oasele n-au fost găsite în conexiune anatomică). Din cele expuse rezultă că mormântul se datează după anii 556 – 557.

 
Necropolă de inhumaţie  Epoca romano-bizantină (sec. IV-VI p. Chr.) romano-bizantină  

Necropola se află în partea de vest a cetăţii, porneşte de la zidul de incintă şi este răspândită pe o largă suprafaţa, respectiv până la 2.5 km depărtare.
Necropola cuprinde schelete ce erau depuse în coşciuge, dovadă stau numeroasele piroane de fier culese din preajma scheletelor. Totodată, au fost documentate arheologic şi morminte în gropi simple, pe un pat de tegule, cu un şir de tegule fie pe partea stîngă sau pe partea dreaptă a sceletului, cu tegule în zona cutiei toracice sau la cap. Sunt atât morminte de maturi cât şi de copii, într-un singur caz a fost vorba despre o înmormântare dublă (o femeie şi un copil). Ele se regăsesc la adâncimi cuprinse între nivelul actual de călcare şi –1,44 m, fără să putem surprinde în stadiul actual al cercetării vreo regulă în această privinţă. Mormintele mai timpurii – secolul IV p. Chr. – au inventar funerar: piese din ceramică (opaiţe, ulcioare, ceşti), bijuterii, accesorii vestimentare, monede, în timp ce cele târzii (secolele V – VI p. Chr.) sunt lipsite, firesc, de inventar.
Una dintre cele mai importante descoperiri este reprezentată de cavoul Tudorka. Acesta se află la aproximativ 1.5 km sud-vest de cetate.Monumentul dezvelit - cavou cu dromos şi cameră funerară - se înscrie în categoria mormintelor întâlnite până în prezent doar la Tomis, Callatis şi Noviodunum. Dimensiunile construcţiei sunt: camera funerară - 4,5 x 3,5 m, h = 1,92 m; dromos-ul - 1,7 x 1,65 m, h = 1,65 m. Cavoul este construit din blochete de piatră - pereţii şi cărămidă - bolta. Bolţile - a camerei funerare şi a dromos-ului - sunt în mare parte distruse. Pereţii cavoului au fost tencuiţi şi pictaţi a seco. Aceştia au fost împărţiţi în panouri delimitate prin dungi în culorile roşu închis şi albastru închis. Motivele decorative sunt cele vegetale şi fagurele. Alături de roşu şi albastru apar şi negrul, ocrul şi galbenul.
Monumentul a constituit un cavou de familie al vreunui demnitar din cetatea Ibida pentru mai multe generaţii. Osemintele descoperite, împrăştiate pe toată suprafaţa cavoului şi pe o "adâncime" de 1 m, provin de la peste 40 de indivizi - copii cu vârsta de până la un an, tineri, maturi, bătrâni. Defuncţii au fost înmormântaţi în sicrie de lemn - dovada numărul mare de piroane şi cuie de fier, uneori cu bucăţele de lemn prinse pe ele - care se depuneau pe cele două paturi laterale. Un postament, situat între paturi, servea probabil pentru depunerea ofrandelor şi ca suport pentru opaiţe.

Cavoul a fost pavat cu dale de piatră şi cărămidă prinse în mortar. Probabil că sub podea, între cele două paturi, a fost depozitat la un moment dat vreun obiect de preţ recuperat ulterior, deoarece din podea, spre marginea de E, între cele două paturi lipsesc patru dale, iar în acest mic spaţiu a fost săpată o groapă. Din punct de vedere cronologic cavoul a funcţionat între sec. IV şi începutul sec. VII. Materialele descoperite în el - opaiţe, două monede (una de sec. IV şi o alta de sec. V), două catarame, piepteni din os, mărgele asigură acest interval de datare. Cavoul a fost jefuit încă din antichitate, dar şi mai târziu: nici un schelet nu a fost găsit în conexiune anatomică, mai mult, se găsesc oase şi în dromos, la aprox. 1 m faţă de nivelul actual de călcare.

 
Locuire  Epoca romano-bizantină (sec. IV p. Chr.)    

Cercetarea acestui sector a fost determinată de rezultatele periegezelor efectuate la N de cetate şi de o seamă de descoperiri fortuite – între care o monedă de aur – tremissis – de la Mauricius Tiberius găsită în această zonă. Cercetarea a fost amplasată la marginea drumului de ţară care merge din şoseaua Slava Rusă – Slava Cercheză către mănăstirea Uspenia, printre câmpurile arabile, drum în care a ieşit colţul unei clădiri. Aceasta a avut în vedere de dezvelirea clădirii respective şi stabilirea caracterului locuirii. Au fost trasate trei suprafeţe – atât cât a permis spaţiul dintre drum şi proprietăţile situate la NE; au fost identificate două segmente de ziduri de la două construcţii diferite, datând din sec. IV p.Chr, construcţii în care probabil se desfăşurau activităţi gospodăreşti legate de fabricarea sticlei. Un sondaj paralel cu drumul, care a coborât până la 2 m adâncime nu a atins încă nivelul steril, materialele arheologice fiind prezente până la această adâncime. Au fost recoltate din suprafaţa cercetată – de peste 50 m2 – materiale ceramice, sticlă şi rebuturi din material vitric, monede.

 
Locuire  Epoca romano-bizantină (sec. VI)    

În zona centrală a cetăţii, în curtea uneia din casele ce compun baza arheologică, a fost trasat un sondaj cu dimensiunile de 6 x 2 m; în acesta a fost identificat, la adâncimea de 1 m, un zid din piatră legată cu pământ, căruia îi corespunde un nivel de locuire datat cu monede emise de Iustinian.

 
Necropolă  Epoca medievală (sec. XVII - XVIII)    

Necropola medievală se află la cca. 70 m vest de zidul de incintă şi la 30 m de sectorul Cuptoare. Aici au fost descoperite 9 morminte medievale.

 
cuptoare  Epoca romano-bizantină    

Punctul se află pe o pantă de deal la cca. 100 m Vest de incinta cetăţii, într-un promontoriu de loess, folosit drept carieră de lut şi astăzi de către locuitorii satului. În această zonă avem documentată şi necropola romano-bizantină a (L)Ibidei, câteva secţiuni fiind trasate în anii anteriori, la 200-300 m spre vest de acest sector.

În lipsa materialelor arheologice (vase ceramice, rebuturi, monede) este dificil să ne pronunţăm asupra încadrării cronologice a acestor cuptoare, cu atât mai mult cu cât rarele materiale descoperite ar fi putut fi scoase din mormintele necropolei unde se află practic situat sectorul nostru.

 
Terme  Epoca romano-bizantină (sec. VI p. Chr.)    

Edificiul cu thermae a fost construit în prima jumătate a sec. VI p. Chr. (Justinian) a fundamentis, în acelaşi timp cu incinta (poate doar o refacere a segmentelor din elevaţia acesteia – deoarece pe paramentul extramuran al incintei nu se pot observa diferenţe de opus). Au fost descoperite trei bazine (I – III), de formă semicirculară alungită (potcoavă)

 
turn  Epoca romano-bizantină (sec. IV-VI p. Chr.)    

Turnul are forma de U. Dimensiunile interioare ale turnului sunt de cca. 15 x 3 m. Profilul intra-muros se compune din două niveluri reprezentate de podele din lut galben-cărămiziu. Primul nivel se datează în sec. IV, iar al doilea în sec. VI; acestea se găsesc la adâncimea de 2,70 m, respectiv 1,90 m. Ambele niveluri au suferit distrugeri violente, fiind observabile două straturi masive de arsură, cu o grosime de cca. 0,50 m. De pe nivelul de distrugere datat în sec. VI au fost prelevate două bârne provenite de la acoperişul turnului, pentru a fi cercetate ulterior.
În zona turnului 10 al cetăţii, în intra muros a fost descoperit un edificiu de mari dimensiuni datat în sec. IV, a urmat o cosntrucţie de sec. VI, cu amenajare de vatră, iar în epoca medievală a fost realizată o locuinţă.
O parte de clădire este mărginită de o stradă, a cărei bordură a apărut la est de zid. Strada, precum şi clădirea din S 5, datează probabil din secolele IV – V p. Chr., după materialul ceramic şi după monedele descoperite. În profilul de vest al lui S 5 a fost descoperit un chiup, vizibil aproape integral şi în martorul demontat. Au mai fost scoase la iveală şi alte fragmente aparţinând altor chiupuri, ceea ne-a condus la ipoteza că încăperea respectivă a funcţionat ca un loc de depozitare a cerealelor.
În concluzie, putem spune că edificiul din care făceau parte zidurile din S 5 funcţionează în sec. IV – V p. Chr., are cel puţin o încăpere în care se depozitează cerealele şi este bordat de o stradă. Un presupus caracter comercial al clădirilor din acest complex nu este exclus, avându-se în vedere şi faptul că erau situate în apropierea turnului 10 al cetăţii.

 
Zid de incintă  Epoca romano-bizantină (sec. IV-VI p. Chr.)    

Sectorul X a fost deschis din necesitatea identificării parcursului incintei cetăţii romano-bizantine, în partea sa de est - sud-est - sud. Incinta are lăţimea de 2,10 m înspre profilul de E, până în momentul în care panta se acutizează, iar zidul este îngroşat cu încă 1 m. Trebuie remarcat că este vorba de o ţesere a zidului şi nu o adosare. Prin urmare, a fost prevăzut în proiectul iniţial acest artificiu arhitectonic şi nu este vorba de o intervenţie ulterioară. Practic, pentru echilibrarea incintei la urcarea în pantă a fost îngroşată latura de S a cetăţii. Deteriorarea vizibilă a paramentului din intra – muros a părţii consolidante se datorează, se pare, şi solicitării fizice survenite prin poziţionarea în pantă, alături, bineînţeles, de distrugerile ulterioare. Practic, pietrele din asizele superioare sunt foarte friabile, iar parte din ele chiar lipsesc. Nu trebuie pierdut din vedere nici faptul că şi scurgerile de pe versanţi pot fi un motiv suplimentar pentru starea destul de precară în care se găsea zidul.
Incinta este realizată în opus mixtum, cu paramentele construite în partea superioară din piatră de calcar de proastă calitate, friabilă, tăiată neregulat, foarte prost păstrată. Urmează patru asize de cărămidă care îndreaptă zidăria, iar în partea inferioară se întâlnesc blocuri de calcar fasonate, de dimensiuni mai mari, tăiate regulat, mult mai bine conservate. Mortarul este albicios, cu mult var şi scoică sfărmată.
În intra muros a fost descoperitun depozit cu dolia.
În extra-muros, la aprox. 1,30 m ad., aproape lipită de zid, s-a profilat o amenajare, probabil o locuinţă.

 
Basilica Creştină  Epoca romano-bizantină    

Basilica a fost descoperită în timpul primului război mondial de către colonelul Okonomoff. Aceasta este orientată vest-est, are trei abside, iar cea centrală este separată de cele din lateral de către două rânduri de coloane de marmură.

 
Locuire  Epoca romano-bizantină (sec. VI p. Chr.)    

La cca. 1 km vest de cetate şi la 30 m nord de drumul negru ce duce de la Slava Rusă la Mănăstirea Uspenia, a fost trasată o secţiune (S 1), orientată N – S, lungă de 18 m şi lată de 2 m, printr-o zonă cu multe pietre şi tegule romane. În această secţiune, la adâncimea de -0,20 –0,25 m, au apărut fundaţiile a patru ziduri – unul orientat aproximativ N – S şi celelalte perpendiculare pe primul. La 0,90 m sud de ultimul zid orientat E – V, lângă profilul de est, la -0,25 m faţă de actualul nivel de călcare, am descoperit un cuptor circular (exterior clădirii care s-a conturat parţial), cu diametrul de 80 cm. Fundaţiile edificiului se păstrează pe o adâncime de cel mult 35 cm şi au grosimea de 65 – 70 cm.
Edificiul a avut un singur nivel de funcţionare, constând într-o podea din lut galben, ce se găseşte la adâncimea de -0,20 –0,30 m; peste aceasta au fost descoperite numeroase ţigle şi olane. Dimensiunile singurei ţigle întregibile sunt 62 x 40 x 2 cm. Olanele au lăţimea de 15 – 17 cm, grosimea de 2 – 2,2 cm şi probabil aceeaşi lungime ca ţiglele.
Materialele arheologice descoperite pe acest sector constau în câteva fragmente ceramice (majoritatea de la oale romane târzii) şi şase monede datate între domniile împăraţilor Maximian şi Valens.

 
Cetate  Epoca romano-bizantină (sec. IV-VI p. Chr.)    

Cercetările din acest sector au urmărit dezvelirea turnului nr. 3 şi a sectorului intramuran situat între incintă şi râul Slava.

 
Zid de incintă  Epoca romano-bizantină (sec. IV-VI p. Chr.)    

Cercetarea sectorului de curtină cuprins între turnurile 5 şi 6 a început în vara anului 2005. Zona este mult mai joasă decât restul incintei – astfel încât până în vara anului 2003 s-a putut face arătură chiar şi pe incintă (!), motiv pentru care am decis să investigăm această zonă. A fost trasată o secţiune de 30 x 2 m orientată E – V, care a căutat să surprindă atât zona intra muros cât şi cea extra muros. Secţiunea a coborât până la 1,45 m adâncime şi a surprins un puternic nivel de demantelare modern, urmat de o depunere aluvionară; s-a putut constata că în această zonă accesul fiind facil, extragerea pietrei de construcţii din zid s-a făcut „sistematic”, astfel că incinta se păstrează la o cotă mult mai joasă faţă de alte zone. A fost surprins nivelul de refacere de după raidul kutrigurilor, pe care l-am găsit şi în zona Poarta de V; de asemenea, o construcţie din care au ieşit la iveală peretele de V şi cel orientat S – V, confirmă observaţia făcută la Curtina G privind rezervarea unui spaţiu strategic între incintă şi zona construită intra muros. Au fost recuperate două fragmente arhitectonice din calcar, monede, ceramică şi material osteologic animal.

 
 
Cercetare
 
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. cercetare sistematică 2020

Institutul de Arheologie Iași APARASCHIVEI Dan
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi ASĂNDULESEI Andrei
TENCARIU Adrian Felix
BRAȘOVEANU Casandra
BALTAG Andrei
BRUNCHI Radu
BROȘTEANU Cozmin Valerian
2. cercetare sistematică 2019

* DOBOȘ Adrian
* NEDU Decebal
* TEATINI Alessandro
* IBBA Antonio
* FANCELLO Marta
* DESSI Paolo
* MATEEVICI-CULAI Natalia
* SOFICARU Andrei-Dorian
* MIHĂILESCU-BÎRLIBA Lucrețiu
* MOGA Iulian
* COLȚEANU Petre
* COADĂ Roxana
* GHEORGHIU Laura
* MÂNZĂTEANU Natalia
* ROȘIORU Anca
* CIOCLU Mădălina
* PUIU Ana Maria
* TALABĂ Paul
* MĂRGINEANU Narcis
* TOFAN Alexandru
* LUNGI Ștefan
* ANDREI Laurențiu
* NĂSUESCU Răzvan
* PÎRJĂ Georgiana
* IAMANDI Vlad
* SĂLĂJAN Sofia
* MIHĂIȚĂ Andreea
* DRIȘCU Adrian
* APARASCHIVEI Dan
* RUBEL Alexander
* HONCU Ștefan
* MUNTEANU Lucian
* BOȚAN Sever
* IACOB Mihaela
* TATARINOV Ivan
* SEMENOV Mykola
* KARACHEBAN Dmytro
* MASYUTA Denis
* LESNAYA Ecaterina
* CESARETTI Giacomo
* CALICCHIO Irene
* NIACSU Lilian
* PÎRNĂU Radu
* ROȘCA Bogdan
* STANC Simina
* PARASCHIV Dorel
* NUȚU George
* MOCANU Marian
Institutul de Cercetări Eco-Muzeale "Gavrilă Simion" Tulcea * *
Facultatea de Biologie, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iași * *
Institutul de Geologie al Academiei Române, filiala Iași * *
Facultatea de Geografie-Geologie, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iași * *
Università di Napoli "Federico II" * *
Università degli Studi di Ferrara * *
Universitatea din Odesa * *
Universitatea din Ismail * *
Ministerul Culturii * *
Institutul de Arheologie Iași * *
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iași * *
Institutul de Antropologie "Francisc Rainer" Bucureşti * *
Muzeul de Istorie Naţională a Moldovei Chişinău * *
Università degli Studi di Sassari, Sardegna, Italia * *
Universitatea "Dunărea de Jos" Galați * *
Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan" București * *
3. cercetare sistematică 2018

* STANC Simina
* DOBO Adrian
* NEDU Decebal
* TEATINI Alessandro
* IBBA Antonio
* GANGA Salvatore
* FADA Salvatore
* MATEEVICI-CULAI Natalia
* SOFICARU Andrei-Dorian
* MIHĂILESCU-BÎRLIBA Lucreţiu
* MOGA Iulian
* MÎNZĂTEANU Natalia
* BALTAG Alexandru
* ROTARU Iustin
* DRAGOMIR Mihaela
* LUNGU Vlad
* ȘOȘA Cătălin
* PROSCIUC Diana
* STAN Lavinia
* ZÂNA Iulian
* PUȘCAȘU Mihnea
* ȘTEFĂNESCU Mihaela-Veronica
* OLARU Camelia
* MAZILU Corina
* MIHAITA Andreea
* ENACHE Maricel
* FARTADE Adrian
* PUIU Ana Maria
* NICHIFOR Ştefan
* UNGURU Andrei
* PINTILIE Dragoş
* PINTEA Mirela
* AGHINIȚEI Bianca
* BUDĂ Daniela
* COVRIG Alexandru Mihai
* APARASCHIVEI Dan
* RUBEL Alexander
* HONCU Ştefan
* MUNTEANU Lucian
* BOŢAN Sever
* KOGĂLNICEANU Raluca
* VĂCĂLIE Radu
* MĂRUȚĂ Cosmin
* GAȘPAR Atena
* GAȘPAR Octavian
* TATARINOV Ivan
* DOLGOLENKO Irina
* SALI Elena
* MAREEVA Kristina
* KRAVCHENKO Ekaterina
* PANOV Nikolai
* NIACSU Lilian
* PÎRNĂU Radu
* ROȘCA Bogdan
* IACOB Mihaela
* PARASCHIV Dorel
* NUȚU George
* MOCANU Marian
Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea * *
Institutul de Geologie al Academiei Române, filiala Iași * *
Univeristatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași - Facultatea de Geografie-Geologie * *
Universitatea din Ismail * *
Voluntar * *
Institutul de Arheologie Iaşi * *
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, Facultatea de Istorie * *
Institutul de Antropologie "Francisc J. Rainer" Bucureşti * *
Muzeul de Istorie Națională a Moldovei Chișinău * *
Universita degli Studi di Sassari * *
Universitatea Dunării de Jos, Galaţi * *
Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti * *
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași - Facultatea de Biologie * *
4. cercetare sistematică 2017

* PRISECARU Dănuț
* COADĂ Roxana
* COSTEA Sorin
* NEDU Decebal
* TEATINI Alessandro
* IBBA Antonio
* GANGA Salvatore
* CARBONI Vanesa
* FADA Salvatore
* MATEEVICI-CULAI Natalia
* SOFICARU Andrei Dorian
* GHEORGHE Oana
* GHEORGHIU Laura
* MIHĂILESCU-BÂRLIBA Lucrețiu
* STANC Simina
* CHIRIAC Costel
* APARASCHIVEI Dan
* RUBEL Alexander
* HONCU Șefan
* MUNTEANU Lucian
* BOȚAN Sever
* IACOB Mihaela
* PARASCHIV Dorel
* MOCANU Marian
Institutul de Cercetări Eco-Muzeale "Gavrilă Simion" Tulcea * *
Institutul de Arheologie Iași * *
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iași * *
Institutul de Antropologe Francisc J Rainer * *
Muzeul de Istorie Naţională a Moldovei Chişinău * *
Universita degli Studi di Sassari * *
Universitatea Dunărea de Jos Galați * *
Muzeul Județean "Iulian Antonescu" Bacău * *
5. cercetare sistematică 2016

* TEATINI Alessandro
* IBBA Antonio
* GANGA Salvatore
* CARBONI Venessa
* FADA Salvatore
* NEAGU Alina
* FORMANCIUC Adrian
* SÎRBU Livia
* MATEEVICI-CULAI Natalia
* POSTICĂ Iulia
* SOFICARU Amdrei
* MIHĂILESCU-BÂRLIBA Lucrețiu
* STANC Simina
* CHIRIAC Costel
* APARASCHIVEI Dan
* RUBEL Alexander
* OPAIȚ Andrei
* HONCU Ștefan
* MUNTEANU Lucian
* BOȚAN Sever
* LUKE Richard Millard
* NEDU Decebal
* NUȚU George
* IACOB Mihaela
* PARASCHIV Dorel
* MOCANU Marin
* MOCANU Diana
Institutul de Cercetări Eco-Muzeale "Gavrilă Simion" Tulcea * *
Universitatea Dunărea de Jos Galaţi * *
SUA * *
Institutul de Arheologie Iaşi * *
Universitatea "Aleandru Ioan Cuza" Iaşi * *
Institutul de Antropologe Francisc J Rainer București * *
Muzeul de Istorie Naţională a Moldovei Chișinău * *
Institutul Naţional al Patrimoniului, Chișinău * *
Muzeul Ţinutului Cahul * *
Universitatea București * *
Universita degli Studi di Sassari * *
6. cercetare supraveghere 2015

* MISCHKA Carsten
* COSTEA Sorin
* NEDU Decebal
* TEATINI Alessandro
* IBBA Antonio
* GANGA Salvatore
* GAVINI Alberto
* CARBONI Vanesa
* FADA Salvatore
* NEAGU Alina
* MATEEVICI Natalia
* SOFICARU Andrei
* MIHĂILESCU-BÂRLIBA Lucrețiu
* STANC Simina
* COADA Roxana
* BĂETU Bogdan
* COZMA Cătălin
* MIRONESCU George
* AANIȚEI George
* NICA Cristina
* PLĂCINTĂ Tiberiu
* MANEA Elena Brândușa
* NEGOIȚESCU Robert
* ȘTEFAN Tudor
* NEDELCU Roxana
* BALTAG Alexandru
* CALADEI Ana
* ȘTEFĂNOAIEI Emil
* GHEORGHIU Laura
* TRIFESCU Mădălina
* GĂMĂNUȚ Casian
* COȘNETE Bianca
* GUȚU Emil
* CHIRIAC Costel
* APARASCHIVEI Dan
* HONCU Ștefan
* MUNTEANU Lucian
* BOȚAN Sever-Petru
* RUBEL Alexander
* OPAIȚ Andrei
* BILAVSCHI George
* CHIRIAC Iulia
* CHIRIAC Cristian
* BOȚAN-POTOP Elena Cristiana
* APOSTOL Andreea
* BALTAG Andrei
* HATTERMANN Merlin
* NIESSNER Andreas
* TASIMOVA Imren
* CARASOVSCHI Cornelia
* INCULEȚ Ion
* PROCA Ion
* CHERMAN Florin
* PETREUȘ Ion
* SZAKACS Noris Erich
* KUCSINSCHI Linca
* RIȚCO Florin
* ALBERT Ovidiu
* IACOB Mihaela
* PARASCHIV Eugen-Dorel
* NUȚU George
* MOCANU Marian
* STAN Diana Andreea
* RUSU Vera
* EFIMOV Jeni
Institutul de Cercetări Eco-Muzeale "Gavrilă Simion" Tulcea * *
Colegiul Naţional "Roman Vodă" Roman * *
Universitatea Babeș-Bolyai * *
Universitatea Liberă Internaţională a Moldovei Chişinău * *
Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi - Facultatea de Arhitectură "G. M. Cantacuzino * *
Friedrich-Alexander - Universit􀁬t Erlangen-Nurnberg * *
Asociaţia Ibida Tulcea * *
Institutul de Arheologie Iași * *
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iași * *
Institutul de Antropologe Francisc J Rainer * *
Muzeul de Istorie Naţională a Moldovei Chişinău * *
Universitatea București * *
Universita degli Studi di Sassari * *
Universitatea Dunărea de Jos Galați * *
Institut für Ur- und Frühgeschichte, Friedrich-Alexander-Universit􀁬t Erlangen-Nürnberg * *
7. cercetare sistematică 2015

* INCULEȚ Ion
* PROCA Ion
* CHERMAN Florin
* MATEEVICI Natalia
* CARBONI Vanessa
* FADA Salvatore
* AGAVINI Albero
* BĂETU Bogdan
* COADĂ Roxana
* AANIŢEI George
* MIHĂILESCU-BÂRLIBA Lucrețiu
* PLĂCINTĂ Tiberiu
* RUSU Cosmin-Cătălin
* MANEA Elena-Brândușa
* MĂTRESCU Eliza-Alexandra
* VOROBCALO Andrei
* TOCARIUC Claudiu
* ȘTEFĂNOAIEI Emil
* GHEORGHIU Laura
* TRIFESCU Mădălina
* GĂMĂNUȚ Casian
* COȘNETE Bianca
* GUȚU Ema
* COZMA Cătălin
* COSTEA Sorin
* IACOB Mihaela
* MOCANU Marian
* PARASCHIV Eugen-Dorel
* HONCU Ștefan
* APARASCHIVEI Dan
* CHIRIAC Costel
* MUNTEANU Lucian
Institutul de Arheologie Iaşi * *
Institutul de Cercetări Eco-Muzeale "Gavrilă Simion" Tulcea * *
Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi * *
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iași * *
Università degli Studi di Sassari, Sardegna, Italia * *
Muzeul de Istorie Națională a Moldovei Chișinău * *
Universitatea Liberă Internaţională din Republica Moldova * *
8. cercetare sistematică 2014

* NEDU Decebal
* GHEORGHE Oana
* COSTEA Sorin
* GHEORGHE Oana
* POPA Alexandru
* MUSTEAŢĂ Sergiu
* TEATINI Alessandro
* IBBA Antonio
* GANGA Salvatore
* GAVINI Alberto
* NEAGU Alina
* MATEEVICI-CULAI Natalia
* SOFICARU Andrei-Dorian
* MIHĂILESCU-BÎRLIBA Lucrețiu
* STANC Simina
* HONCU Ștefan
* NICA Cristina
* PETCU Radu
* COLȚEANU Petre
* PRISECARU Dănuț
* AANIŢEI George
* BĂETU Bogdan
* PLĂCINTĂ Tiberiu
* UNGUREANU Diana
* IVAŞCU George
* MANEA Elena-Brândușa
* BĂLAN Nicu
* NEDELCU Roxana
* IBRAIMOVA Sultaniie
* PADOVANI Marianthi
* FOTIOU Maria
* ANDAC Fulden
* CAGLAR Koca
* CHKAHATARSHVILI Guram
* KAMADADZE Kakhaber
* NESSEL Viktoriya
* CHIRIAC Costel
* APARASCHIVEI Dan
* MUNTEANU Lucian
* RUBEL Alexander
* OPAIŢ Andrei
* BOŢAN Sever Petru
* BILAVSCHI George
* KALYTSKA Anna Katharina
* KALYTSKA Inna
* DAMYANOVSKI Dimitar
* MARINOV Marin
* AKRIVOPOULOU Sofia
* GEORGIADOU Sofia
* SIMION Bogdan Mihai
* PANDURU Beatrice-Mihaela
* VOICU Alexandru Laurențiu
* CHIRIAC Iulia
* MORARU Sergiu
* CARBONI Vanessa
* FADDA Salvatore
* BOI Valeria
* STACCA Milena
* FIORI Davide Antonio
* FARRE Claudio
* PETREUŞ Ion
* SZAKACS Noris Erich
* IACOB Mihaela
* PARASCHIV Dorel
* NUŢU George
* MOCANU Marian
* STAN Diana Andreea
* RUSU Vera
Institutul de Cercetări Eco-Muzeale "Gavrilă Simion" Tulcea * *
UBB Cluj-Napoca * *
Università degli Studi di Sassari * *
Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" Chişinău * *
Asociaţia Ibida Tulcea * *
Internship Ministerul Culturii * *
Archaeological Museum of Thessaloniki * *
Varna Regional History Museum * *
Crimean Branch of the Institute of Archaeology, Simferopol * *
Institutul de Arheologie Iași * *
National Reserve "Chersonese Tauric", Sevastopol * *
Batumi Archaeological Museum * *
Sinop Special Provincial Administration * *
Alpha Mentor Association, Thessaloniki * *
Aristotle University of Thessaloniki * *
Crimean University of the Humanities, Yalta * *
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iași * *
Institutul de Antropologe Francisc J Rainer Bucureşti * *
Muzeul de Istorie Naţională a Moldovei Chişinău * *
Universitatea București * *
Università degli Studi di Sassari * *
Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" Chişinău * *
Universitatea Dunărea de Jos Galați * *
9. cercetare sistematică 2013

* NEAGU Alina
* NIEDDU Ana - Maria
* TEATINI Alessandro
* IBBA Antonio
* RUBINO Salvatore
* GAVANI Alberto
* NEDU Decebal
* COSTEA Sorin
* TURICĂ Ciprian
* GHHEORGHE Oana
* MATEEVICI-CULAI Natalia
* SOFICARU Andrei Dorian
* MIHĂILESCU-BÂRLIBA Lucrețiu
* STANC Simina
* HONCU Ștefan
* BOȚAN Sever-Petru
* PRISECARU Dănuț
* AANIŢEI George
* COSTIUG Sorin
* BĂIETU Băgdan
* PATRICHE Valentina
* GUȚU Alexandru
* LAZĂR Mihai
* STAN Diana
* PLĂCINTĂ Tiberiu
* SERAFIR Vlad
* NICA Cristina
* ODOCHICIUC Ana
* UNGUREANU Diana
* GEANCU Elena
* CIOCAN Elena
* IVAȘCU George
* SANDU Ovidiu
* MANEA Brândușa
* APARASCHIVEI Dan
* RUBEL Alexandrer
* OPAIȚ Andrei
* GÂRLEANU Loredana
* RADU Claudia
* IACOB Mihaela
* PARASCHIV-GRIGORE Dorel
* NUȚU George
* MOCANU Marian
* RUSU Vera
* CHIRIAC Costel
*** * *
Institutul de Cercetări Eco-Muzeale "Gavrilă Simion" Tulcea * *
Universitatea Babeș-Bolyai * *
Universitatea Timișoara * *
Institutul de Arheologie Iași * *
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi * *
Institutul de Antropologe Francisc J Rainer București * *
Muzeul de Istorie Naţională a Moldovei Chişinău * *
Universitatea "Dunărea de Jos" Galați * *
Università degli Studi di Sassari, Sardegna, Italia * *
Pontificia Commissione di Archeologia Sacra * *
Universitatea din București * *
10. cercetare sistematică 2012

Cercetările, fi nanţate de MC, ICEM Tulcea, Asociaţia Ibida, Gianni Alexandrescu (Iaşi) şi Hristu Caraman (Tulcea), s-au desfăşurat în lunile iulie – august 2012, pe mai multe sectoare. Tot materialul ceramic a fost spălat restaurat, prelucrat şi depozitat pe şantier.

* TURICĂ Ciprian
* COSTEA Sorin
* PATRICHE Valentina
* RADU Claudia
* TUDORACHE Bogdan
* NEAGU Alina
* MATEEVICI Natalia
* SOFICARU Andrei
* MIHĂILESCU-BÂRLIBA Lucrețiu
* STANC Simina
* HONCU Ștefan
* BOȚAN Sever-Petru
* COADĂ Roxana
* DOBRESCU Violeta
* NADĂ Vlad
* VOICU Bogdan
* COROPCEANU Ion
* PRISECARU Dan
* AANIȚEI George
* ODOCHICIUC Ana
* STAN Diana
* NICA Cristina
* MAN Silvian
* CHIRIAC Costel
* APARASCHIVEI Dan
* RUBEL Alexander
* OPAIȚ Andrei
* MUNTEANU Lucian
* IACOB Mihaela
* PARASCHIV Dorel
* NUȚU George
* MOCANU Marian
* COSTEA Iuliana
* RUSU Vera
* MARCU Liliana
* EFIMOV Jeni
Institutul de Cercetări Eco-Muzeale "Gavrilă Simion" Tulcea * *
Institutul de Arheologie Iaşi * *
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iași * *
ICAFR Bucureşti * *
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei - Chişinău * *
Facultatea de Istorie, Universitatea din București * *
Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca * *
Universitatea "Dunărea de Jos" Galaţi * *
11. cercetare sistematică 2011

* NEAGU Alina
* TURICĂ Ciprian
* NEDU Decebal
* SOFICARU Andrei
* APOSTOL Virgil
* MIHĂILESCU-BÂRLIBA Lucrețiu
* STANC Simina
* HONCU Ștefan
* BOȚAN Sever
* MIDVICHI Natalia
* COADĂ Roxana
* RĂILEANU Violeta
* COROPCEANU Ion
* AANIȚEI George
* NADĂ Vlad
* PLĂCINTĂ Tiberiu
* PIFTOR Valentin
* ADUMITROAIEI Marius
* CHIRIAC Costel
* APARASCHIVEI Dan
* RUBEL Alexander
* OPAIȚ Andrei
* BILAVSCHI George
* MUNTEANU Lucian
* IACOB Mihaela
* PARASCHIV Dorel
* NUȚU George
* MOCANU Marian
* COSTEA Iuliana
* EFIMOV Jeni
Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea * *
Institutul de Arheologie, Iaşi * *
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi * *
ICAFR Bucureşti * *
Universitatea "Dunărea de Jos", Galaţi * *
Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie * *
12. cercetare sistematică 2010

* COROPCEANU Ion
* CRISTEA Ștefana
* NEAGU Alina
* MUNTEANU Claudiu
* SOFICARU Andrei
* MIRIȚOIU Nicolae
* GĂTEJ Mihaela
* MIHĂILESCU-BÂRLIBA Lucrețiu
* STANC Simina
* BOȚAN Sever
* MIDVICHI Natalia
* HONCU Ștefan
* RĂILEANU Maria Violeta
* COADĂ Roxana
* CHIRIAC Costel
* APARASCHIVEI Dan
* RUBEL Alexander
* OPAIȚ Andrei
* MUNTEANU Lucian
* IACOB Mihaela
* PARASCHIV Dorel
* NUȚU George
* MOCANU Marian
* COSTEA Georgică
* RUSU Vera
* MARCU Liliana
* GEANBAI Camelia
Institutul de Cercetări Eco-Muzeale "Gavrilă Simion" Tulcea * *
Institutul de Arheologie Iași * *
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iași * *
Institutul de Antropologe Francisc J Rainer * *
Muzeul Național Brukenthal * *
Universitatea București * *
Universitatea Babeș-Bolyai * *
Universitatea Dunărea de Jos Galați * *
13. cercetare sistematică 2009

* RĂILEANU Maria Violeta
* COADĂ Roxana
* CRĂCANĂ Florentina
* ȘUFAN Adela
* COROPCEANU Ion
* QUARANTA Marta
* PÎRNĂU Radu
* DOBOȘ Adrian
* SOFICARU Andrei
* MIRIȚOIU Nicolae
* GĂTEJ Mihaela
* NEAGU Alina
* GHENA Ana
* MIHĂILESCU-BÂRLIBA Lucrețiu
* STANC Simina
* BOȚAN Sever
* MIDVICHI Natalia
* PITFTOR Valentin
* VOICU Bogdan
* HONCU Ștefan
* MIRONEASCU George
* CHIRIAC Costel
* APARASCHIVEI Dan
* RUBEL Alexander
* OPAIȚ Andrei
* MUNTEANU Lucian
* DEWAS Julie
* CZARNOCKA Marta
* IACOB Mhaela
* PARASCHIV Dorel
* NUȚU George
* MOCANU Marian
* TERENTE Liliana
* BARABANCIUC Ana
Institutul de Cercetări Eco-Muzeale "Gavrilă Simion" Tulcea * *
Universitatea Torun * *
Noua Caledonie * *
Institutul de Arheologie Iași * *
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iași * *
Universitatea din București * *
CCA Bucureşti * *
Institutul de Arheologie București * *
OSPA Iași * *
Universita di Bologna * *
Universitatea Dunărea de Jos Galați * *
14. cercetare sistematică 2008

* QUARANTA Marta
* MAZUREK Artus
* PÎRNĂU Radu
* STANC Simina
* SOFICARU Andrei
* DOBOȘ Adrian
* NEAGU Alina
* MIHĂILESCU-BÂRLIBA Lucrețiu
* PIFTOR Valentin
* BOȚAN Sever
* MIDVICHI Natalia
* HONCU Ștefan
* PĂRPĂUȚĂ Andra
* PRICOP Loredana
* MÂRZAN Andreea
* CHIRIAC Costel
* APARASCHIVEI Dan
* RUBEL Alexander
* MUNTEANU Lucian
* IACOB Mihaela
* PARASCHIV Dorel
* MOCANU Marian
* NUȚU George
* MARCU Liliana
Institutul de Cercetări Eco-Muzeale "Gavrilă Simion" Tulcea * *
Institutul de Arheologie Iași * *
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iași * *
Facultatea de Istorie București * *
Institutul de Arheologie București * *
CCA Bucureşti * *
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iași - Facultatea de Biologie * *
OSPA Iași * *
Universitatea Torun * *
15. cercetare sistematică 2007

* PÂRNĂU Radu
* BOCHIŞ Bogdan Alexandru
* ASĂNDULESEI Andrei
* MOCANU Florin
* BALAUR Radu-Ștefan
* STANC Simina
* SOFICARU Andrei
* MIRIȚOIU Nicolae
* DOBOȘ Adrian
* ACHIM Irina
* NEAGU Alina
* GHENEA Ana
* MIDVICHI Natalia
* POFTOR Valentin
* BOȚAN Sever
* GHEORGHIȚĂ Andreea
* ZAHARIA Ramona
* IACOB Cristian
* LEHONEAC Mihaela
* COSTAȘ Alina
* VOICU Bogdan
* ACRUDOAE Ionuț
* PERJU Mădălina
* MIHĂILESCU-BÂRLIBA Lucrețiu
* RUBEL Alexander
* CHIRIAC Costel
* APARASCHIVEI Dan
* MUNTEANU Lucian
* QUARANTA Marta
* IACOB Mihaela
* PARASCHIV Dorel
* CUPCEA Geroge
* MOCANU Marian
* MARCU Liliana
Institutul de Cercetări Eco-Muzeale "Gavrilă Simion" Tulcea * *
Università di Bolognia * *
Institutul de Arheologie Iași * *
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iași * *
Facultatea de Istorie București * *
Institutul de Arheologie București * *
Institutul de Antropologe Francisc J Rainer * *
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iași - Facultatea de Biologie * *
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iași - Arheoinvest * *
ISPA Iaşi * *
16. cercetare sistematică 2006

* DUMBRAVĂ Ginu
* COTORAN Vasile
* LAZĂR Silvia
* STANC Simina
* MIRȚOIU Nicolae
* SOFICARU Andrei
* GĂTEJ Mihaela
* DOBOȘ Adrian
* POPESCU Gabriel
* ACHIM Irina
* NEAGU Alina
* MIHĂILESCU-BÂRLIBA Lucrețiu
* GHEORGHIȚĂ Andreea
* LEHONEAC Mihaela
* ȘERBĂNESCU Irina
* COSTAȘ Alina
* IACOB Cristian
* VOICU Bogdan
* NAGÂȚ Marius
* ACRUDOAE Ionuț
* PIFTOR Valentin
* MIDVICHI Natalia
* CHIRIAC Costel
* APARASCHIVEI Dan
* MUNTEANU Lucian
* IACOB Mihaela
* PARASCHIV Dorel
* NUȚU George
* MOCANU Marian
Institutul de Cercetări Eco-Muzeale "Gavrilă Simion" Tulcea * *
Institutul de Arheologie Iași * *
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iași * *
Facultatea de Istorie București * *
Institutul de Arheologie București * *
CCA Bucureşti * *
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iași - Facultatea de Biologie * *
Universitatea Dunărea de Jos Galați * *
Universitatea Ovidius Constanța * *
17. cercetare sistematică 2005

* MUJA Cristina
* MIRIŢOIU Nicolae
* SOFICARU Andrei
* SULTANA Nicuşor
* GÂTEJ Mihaela
* NEAGU Alina
* MOCANU Marian
* ENE Daniel
* MIDVICHI Natalia
* COSTANDACHE Iuliana
* COVACI Valentina
* SUHAROVSCHI Alexandru
* MIHĂILESCU-BÎRLIBA Lucreţiu
* STANC Simina
* DOBOŞ Nicuşor
* ICHIM Irina
* POPESCU Gabriel
* APARASCHIVEI Dan
* CHIRIAC Costel
* MUNTEANU Lucian
* IACOB Mihaela
* PARASCHIV Dorel
* NUŢU George
Institutul de Cercetări Eco-Muzeale "Gavrilă Simion" Tulcea * *
Institutul de Arheologie Iaşi * *
Institutul de Antropologie Bucureşti * *
Institutul de Arheologie București * *
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iași * *
Facultatea de Istorie București * *
CCA Bucureşti * *
Universitatea Bucureşti - Facultatea de Biologie * *
18. cercetare sistematică 2004

* MERCIU Alexandru Ioan
* CREANGĂ Florin
* MEIU Matei Ovidiu
* SCURTU Florin
* NEAGU Alina
* HAITĂ Constantin
* MIRIȚOIU Nicolae
* SOFICARU Andrei
* SULTANA Nicușor
* GÂTEJ Mihaela
* DOBOȘ Adrian
* POPESCU Gabriel
* MIHĂILESCU-BÂRLIBA Lucrețiu
* STANC Simina
* SUVAROVSCHI Alexandru
* PIFTOR Valentin
* MIDVICHI Natalia
* CHIRIAC Costel
* APARASCHIVEI Dan
* MUNTEANU Lucian
* IACOB Mihaela
* PARASCHIV Dorel
* NUȚU George
Institutul de Cercetări Eco-Muzeale "Gavrilă Simion" Tulcea * *
Institutul de Arheologie Iași * *
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iași * *
Institutul de Arheologie București * *
CCA Bucureşti * *
Muzeul Național de Isorie a României * *
Facultatea de Istorie București * *
GEI-PROSECO Bucureşti * *
Universitatea Bucureşti-Facultatea de Geologie * *
19. cercetare sistematică 2003

* NEAGU Alina
* DUMITRESCU Daniela
* STANC Simina
* MIRIȚOIU Nicolae
* SOFICARU Andrei
* KORCH Nicușor
* GĂTEJ Mihaela
* CONSTANTINESCU Mihai
* DOLOȘ Adrian
* POPESCU Gabriel
* NUȚU George
* COZMA Răzvan
* SUHAROSCHI Alexandru
* MIDVICHI Natalia
* PIFTOR Valentin
* PARASCHIV Mihai
* MIHĂILESCU-BÂRLIBA Lucrețiu
* CHIRIAC Costel
* APARASCHIVEI Dan
* IACOB Mihaela
* DOREL Paraschiv
Institutul de Cercetări Eco-Muzeale "Gavrilă Simion" Tulcea * *
Institutul de Arheologie Iași * *
Univeritatea"Alexandru Ioan Cuza"Iași * *
Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan" București * *
CCA Bucureşti * *
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iași - Facultatea de Biologie * *
Facultatea de Istorie, București * *
20. cercetare sistematică 2002

* NEAGU Alina
* NICOLAU Victor
* ISTUDOR Leontin
* BĂCUȚĂ George
* STANC Simina
* MIRIȚOIU Nicolae
* SOFICARU Andrei
* KORCH Nicușor
* POPESCU Vlad
* MIHĂILESCU-BÂRLIBA Lucrețiu
* PARASCHIV Mihai
* NUȚU George
* PIFTOR Valentin
* CHIRIAC Costel
* APARASCHIVEI Dan
* IACOB Mihaela
* PARASCHIV Dorel
* BAUMANN Victor - Henrich
Institutul de Cercetări Eco-Muzeale "Gavrilă Simion" Tulcea * *
Institutul de Arheologie, Iași * *
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iași * *
Institutul de Antropologe Francisc J Rainer * *
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iași - Facultatea de Biologie * *
Facultatea de Istorie București * *
21. cercetare sistematică 2001

* PARASCHIV Mihai
* MIRIȚOIU Nicolae
* CHIRIAC Costel
* IACOB Mihaela
* BAUMANN Victor - Henrich
* PARASCHIV Dorel Eugen
Institutul de Cercetări Eco-Muzeale "Gavrilă Simion" Tulcea * *
Institutul de Arheologie, Iași * *
nstitutul de Antropologie "Francisc J. Rainer" Bucureşti * *
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iași * *
22. sondaj 1988

Un sondaj - cu caracter de salvare, amplasat la cca. 30 m de bazilica paleocreştină săpată de Iconomof s-a efectuat în vara anului 1988 de A. Opaiţ12. În ciuda caracterului restrâns al cercetării - o casetă de 4 x 4 m - autorul sondajului a putut constata prezenţa a şapte niveluri de locuire, primele trei aparţinând perioadei romane timpurii (sec. II - III), iar celelalte patru celei romano-bizantine (sec. IV - VII) .

* OPAIȚ Andrei
23. sondaj 1985

Rezultatele acestor sondaje au rămas necunoscue

* BUTCULESU D.
24. sondaj 1953

Cercetările întreprinse de un subcolectiv de la şantierul Histria în 1953 au constat în trei mici sondaje amplasate la N şi la V, în afara incintei; au fost descoperite fragmente ceramice getice şi romano-bizantine, cărămizi (14 piese, dintre care una cu inscripţie în limba greacă) şi s-au achiziţionat de la locuitori monede de bronz romane (2 ex.) şi romano-bizantine (emise de Justinianus, Justinus II, Mauricius Tiberius).

     
25. cercetare sistematică 1926

Rezultatele acestei campanii au rămas necunoscute

* MATEESCU G. G.
26. sondaj 1914-1918

În timpul primului război mondial locotenentul bulgar Iconomof a făcut săpături în interiorul cetăţii dezvelind o bazilică trinavată, al cărei plan ni s-a păstrat graţie schiţelor aceluiaşi Netzhammer, din nou în vizită - în 1918 - la Slava Rusă

* ICONOMOF  
27. evaluare de teren 1908

Netzhammer a publicat în cartea sa un plan al cetății care corespunde cu cel al lui Polonic.

* NETZHAMMER R.
28. sondaj 1897

Polonic face o primă descriere a ruinelor oraşului cu "ziduri şi turnuri colosale", cunoscut sub numele de cetatea Haradoc şi oferă o schiţă a fortificaţiilor; terenul fiind liber de culturi şi construcţii moderne, acesta a putut observa 30 de turnuri, trei porţi şi măsura cu aproximaţie laturile, informaţii rămase inedite; tot el a recuperat de la locuitori cinci inscripţii.

* POLONIC Pamfil

Bibliografie
1. Iacob, Mihaela, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2004, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 2005, 350-355, 465, 497-498, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3233 [Publicaţie]
2. Aricescu, Andrei, Despre numele antic al aşezării Slava Rusă, BMI, 3/40, 1971, 58-60 [Publicaţie]
3. Doboş, Adrian; Iacob, Mihaela, Descoperiri paleolitice în nordul Dobrogei, SP, 2, Bucureşti, 2004, 215-219 [Publicaţie]
4. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (sursa fişei de sit)
5. Iacob, Mihaela, Slava Rusă - Cetatea Fetei, 2002 [Fişă tehnică] (sursa fişei de sit)
6. Iacob, Mihaela, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2001, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2002, 291-293, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=1503 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
7. Iacob, Mihaela, Slava Rusă - Cetatea Fetei, 2003 [Fişă tehnică] (sursa fişei de sit)
8. Iacob, Mihaela, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2002, CIMEC - Institutul de Memorie Culturala, Bucureşti, 2003, 295-300, 187, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=2100 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
9. Ibida-Slava Rusă, 2005 [Fişă tehnică] (sursa fişei de sit)
10. Iacob, Mihaela, Slava Rusă - Cetatea Fetei, 2007 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
11. Oberländer-Târnoveanu, Ernest, Aspecte ale circulaţiei monetare greceşti în Dobrogea de Nord (sec. VI î.e.n - I e.n),, PONTICA, IX,, Constanţa, 1978, 59-87 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
12. Munteanu, M.; Ocheşanu, R.,, Descoperiri monetare în satele din Dobrogea romană (sec. I-III e.n.), Pontica, VIII,, Constanţa, 1975, 175-213 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
13. Iacob, Mihaela, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2008 - VALACHICA XXI-XXII, CIMEC - Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4079&d=Slava-Rusa-Slava-Cercheza-Tulcea-Cetatea-Fetei-2008 [Publicaţie]
14. Iacob, Mihaela, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2002, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2003, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=2099 [Publicaţie]
15. Iacob, Mihaela, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2003, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2004, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=2352 [Publicaţie]
16. Iacob, Mihaela, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2005, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3509 [Publicaţie]
17. Iacob, Mihaela, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2005, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3510 [Publicaţie]
18. Iacob, Mihaela, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3766 [Publicaţie]
19. Iacob, Mihaela, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2007, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3981 [Publicaţie]
20. Iacob, Mihaela, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2002, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2003, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=2101 [Publicaţie]
21. Iacob, Mihaela, Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2008 - VALACHICA XXI-XXII, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, București, 2009, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4078&d=Slava-Rusa-Slava-Cercheza-Tulcea-Cetatea-Fetei-2008 [Publicaţie]
22. Iacob, Mihaela, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2009, CIMEC - Institutul de Memorie Culturală, București, 2010, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4378&d=Slava-Rusa-Slava-Cercheza-Tulcea-Cetatea-Fetei-2009 [Publicaţie]
23. Iacob, Mihaela, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2009, CIMEC - Institutul de Memorie Culturală, București, 2010, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4377&d=Slava-Rusa-Slava-Cercheza-Tulcea-Cetatea-Fetei-2009 [Publicaţie]
24. Iacob, Mihaela, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2009, CIMEC - Institutul de Memorie Culturală, București, 2010, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4376&d=Slava-Rusa-Slava-Cercheza-Tulcea-Cetatea-Fetei-2009 [Publicaţie]
25. Iacob, Mihaela, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2010, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 2011, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4598&d=Slava-Rusa-Slava-Cercheza-Tulcea-2010 [Publicaţie]
26. Iacob, Mihaela, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2010, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 2011, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4594&d=Slava-Rusa-Slava-Cercheza-Tulcea-Cetatea-Fetei-2010 [Publicaţie]
27. Iacob, Mihaela, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2010, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, București, 2011, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4595&d=Slava-Rusa-Slava-Cercheza-Tulcea-Cetatea-Fetei-2010 [Publicaţie]
28. Iacob, Mihaela, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2010, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 2011, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4596&d=Slava-Rusa-Slava-Cercheza-Tulcea-Cetatea-Fetei-2010 [Ordin MCC]
29. Iacob, Mihaela, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2010, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 2011, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4597&d=Slava-Rusa-Slava-Cercheza-Tulcea-Cetatea-Fetei-2010 [Publicaţie]
30. Iacob, Mihaela, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2010, cIMeC, București, 2011, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4593&d=Slava-Rusa-Slava-Cercheza-Tulcea-Cetatea-Fetei-2010 [Publicaţie]
31. Iacob, Mihaela, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2010, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, București, 2011, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4599&d=Slava-Rusa-Slava-Cercheza-Tulcea-La-Donca-2010 [Publicaţie]
32. Iacob, Mihaela, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2011, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2012, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4782&d=Slava-Rusa-Slava-Cercheza-Tulcea-Cetatea-Fetei-2011 [Publicaţie]
33. Iacob, Mihaela, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2011, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2012, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4783&d=Slava-Rusa-Slava-Cercheza-Tulcea-Cetatea-Fetei-2011 [Publicaţie]
34. Iacob, Mihaela, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2011, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2012, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4784&d=Slava-Rusa-Slava-Cercheza-Tulcea-Cetatea-Fetei-2011 [Publicaţie]
35. Iacob, Mihaela, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2011, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2012, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4786&d=Slava-Rusa-Slava-Cercheza-Tulcea-La-Donca-2011 [Publicaţie]
36. Iacob, Mihaela, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2011, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2012, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4785&d=Slava-Rusa-Slava-Cercheza-Tulcea-Necropole-2011 [Publicaţie]
37. Cronica cercatărilor aheologice din România, campania 2014, Institutul Național al Patrimoniului, 2015, 83-92, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5379&d=Slava-Rusa-Slava-Cercheza-Tulcea-Cetatea-fetei-2014 ; http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5387&d=Slava-Rusa-Slava-Cercheza-Tulcea-Fantana-Seaca-2014 [Publicaţie]
38. Iacob, Mihaela et alii, Cronica cercatărilor aheologice din România, campania 2015, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2016, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5509&d=Slava-Rusa-Slava-Cercheza-Tulcea-2015 [Publicaţie]
39. Iacob, Mihaela et alii, Cronica cercatărilor aheologice din România, campania 2015, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2016, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5503&d=Slava-Rusa-Slava-Cercheza-Tulcea-Cetatea-Fetei-2015 [Publicaţie]
40. Iacob, Mihaela et alii, Cronica cercatărilor aheologice din România, campania 2015, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2016, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5504&d=Slava-Rusa-Slava-Cercheza-Tulcea-Cetatea-Fetei-2015 [Publicaţie]
41. Iacob, Mihaela et alii, Cronica cercatărilor aheologice din România, campania 2015, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2016, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5505&d=Slava-Rusa-Slava-Cercheza-Tulcea-Cetatea-Fetei-2015 [Publicaţie]
42. IAcob, Mihaela et alii, Cronica cercatărilor aheologice din România, campania 2015, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2016, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5508&d=Slava-Rusa-Slava-Cercheza-Tulcea-Cetatea-Fetei-2015 [Publicaţie]
43. Iacob, Mihaela et alii, Cronica cercatărilor aheologice din România, campania 2015, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2016, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5507&d=Slava-Rusa-Slava-Cercheza-Tulcea-Cetatea-Fetei-2015 [Publicaţie]
44. Iacob, Mihaela et alii, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2018, Institutul Național al patrimoniului în parteneriat cu Muzeul Național Brukenthal, Sibiu, 2019, 186-192, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=6223&d=Slava-Rusa-Slava-Cercheza-Tulcea-Cetatea-Fetei-2018 [Publicaţie]
45. Iacob, Mihaela, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2012, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2013, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4968&d=Slava-Rusa-Slava-Cercheza-Tulcea-Cetatea-Fetei-2012 [Publicaţie]
46. Iacob, Mihaela, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2013, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2014, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5171&d=Slava-Rusa-Slava-Cercheza-Tulcea-Cetatea-Fete-2013 [Publicaţie]
47. Iacob, Mihaela, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2016, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2017, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5706&d=Slava-Rusa-Slava-Chercheza-Tulcea-Cetatea-Fetei--L-Ibida-2016 [Publicaţie]
48. Iacob, Mihaela, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2017, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2018, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5913&d=Slava-Rusa-Slava-Cercheza-Tulcea-Cetatea-Ibida-2017 [Publicaţie]
49. Paraschiv, Dorel, Două ponduri unciale din bronz, descoperite la (L)Ibida, Pontica, 43, Constanța, 2010, 509-512 [Publicaţie]
50. Mihăilescu-Bîrliba, Lucrețiu, Une nouvelle inscripion d'Ibida (Slava Rusă,dep de Tulcea), Pontica, 43, Constanța, 2010, 377-383 [Publicaţie]
51. Mocanu, Marian, Ceramica romană târzie cu decor ștampilat descoperită la (L?)Ibida, Pontica, 43, Constanța, 2011, 293-309 [Publicaţie]
52. Opaiț, Andrei; Paraschiv, Dorel, Rare amphora finds in the city and territory of (L)Ibida (1st - 6th centuries AD), Rei Cretarae Romanae Fautorum Acta, 42, Bonn, 2012, 113-124 [Publicaţie]
53. Honcu, Ștefan; Munteanu, Lucian, A shield umbo discovered in the Rural Settlement of Ibida - 'Fântâna Seacă' (Slava Rusă, Tulcea Country), Advances in Ancient Black Sea Studies: Historiography, Archaology and Religion, Mega Publishing House, Cluj - Napoca, 2019 [Publicaţie]
54. Aparaschivei, Dan; Iacob, Mihaela; Soficaru, Andrei D.; Paraschiv, Dorel, Aspects of everyday life in Scythia Minor reflected in some funerary discoveries from Ibida (Slava Rusă, Tulcea County), Homines, Funera, Astra. Proceedings of the International Symposium on Funerary Anthropology, BAR, 2012, 169-182 [Publicaţie]
55. Paraschiv, Dorel; Doboș, Adrian; Popescu, Gabriel, Un mormânt de epocaă romană timpurie descoperit la (L)Ibida, Studia Historiae et religionis daco-romanae. In honorem Silvii Sanie, Academiei Române, București, 2006, 401-408 [Publicaţie]
56. Paraschiv, Dorel; Iațcu, Ioan, The Christian Basilica of Ibida. Elements of interior decoration, Arheologia Moldovei, XXXVI, Iași, 2013, 239-252 [Publicaţie]
57. Paraschiv, Dorel; Mocanu, Marian; Chiriac, Costel, (L)Ibida - précisions chronologique et stratigraphiques, 2010, 107-116 [Publicaţie]
58. Paraschiv, Dorel; Mocanu, Marian, Un édifice publiqu découvert à (L)Ibida, Antiquitatas Istro-Pontica, Mega, Cluj - Napoca, 2010, 537-543 [Publicaţie]
59. Iacob, Mihaela, La circulation monétaire a Ibida, Scythie Mineure (Ive - Ve siecles), Zbornik Radova, 2001, 61-71 [Publicaţie]
60. Iacob, Mihaela, Le trésor de solidi romaino-byzantins découvert à Ibida (Scythie Mineure), Simpozion de Numismatică dedicat centenarului Societății Numismatice Române (1903-2003), Enciclopedică, București, 2005, 75-80 [Publicaţie]
61. Mirițoiu, Nicolae; Soficaru, Andrei D., Studiu antropologic al osemintelor din cavoul romano-bizantin „Tudorca” de la Slava Rusă (antica Ibida), Peuce S.N., I, Tulcea, 2003, 511-530 [Publicaţie]
62. Stanc, Simina, Studiul arheozoologic al materialului prelevat de la Slava Rusă, Peuce S.N., II, Tulcea, 2004, 311-328 [Publicaţie]
63. Soficaru, Andrei; Mirițoiu, Nicolae; Sultana, Nicușor M.; Gătej, Mihaela M.; Constantinescu, Mihai D., Analiza antropologică a osemintelor descoperite în campania 2002, în necropola romano-bizantină de la Slava Rusă (jud. Tulcea), Peuce S.N., II, Tulcea, 2004, 329-386 [Publicaţie]
64. Mocanu, Marian, Considerații privind ceramica de masă de la (L)Ibida (II). Sectorul extra muros nord I, Peuce S.N., II, Tulcea, 2014, 147-168 [Publicaţie]
65. Mocanu, Marian, Considerații privind ceramica de masă de la (L)Ibida. Studiu de caz. Sectorul Extramuros vest III, Peuce S.N., IX, Tulcea, 2011, 225-252 [Publicaţie]
66. Mihăilescu-Bîrliba, Lucrețiu; Paraschiv, Dorel, Eine „Wiederentdeckte” inschrift zu Ibida (Moesia Inferior), Epigraphica II. Mensa Rotvnda Epigraphiae Dacicae Pannonicaeqve, Hungarian Polis Studies, Debrecen, 2004, 163-167 [Publicaţie]
67. Paraschiv, Dorel, La ceramique romaine tardive de (L)Ibida (Scythie Mineure Roumanie). Considerations preliminaires, LRCW, 3, BAR, 2010, 1001-1004 [Publicaţie]
68. Iacob, Mihaela; Ibba, Antonio; Paraschiv, Dorel; Teatini, Alessandro, La citta romana di (L)Ibida, in Scythia inor. La ricerche recenti e l`accordo di collaborazione tra l’Istituto di Ricerche Eco-Museali di Tulcea e l’Università di Sassari, Culti e religiosita nelle province danubiane, Bologna, 2015, 559-573 [Publicaţie]
69. Honcu, Ștefan, Late roman-early buzantine kitchenware from Ibida-Curtin G and tower 8, Studia Antiqua et Archaeologica, XX, Iași, 2014, 271-281 [Publicaţie]
70. Aparaschivei, Dan; Chiriac, Costel, Some Roman Engraved Gemstones of Ibida Fortress (Tulcea County), Archaeological Small Finds and their significance, Mega, Cluj - Napoca, 2018, 91-110 [Publicaţie]
71. Paraschiv, Dorel, Roman-Buzantine Pontic Amphorae discovered at (L)Ibida, in the province of Scythia, LRCW, 4, BAR, 2014, 425-432 [Publicaţie]
72. Opaiț, Andrei, O săpătură de salvare în orașul antic Ibida, SCIVA, 1-2, 42, București, 1991, 21-56 [Publicaţie]
73. Paraschiv, Dorel, 73. Slava Rusă, com. Slava Cercheză, jud. Tulcea, punct: (L)Ibida, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2019, Institutul Național al Patrimoniului în parteneriat cu Muzeul Județean Buzău, București, 2020, 341-348, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=6432&d=Slava-Rusa-Slava-Cercheza-Tulcea-L-Ibida-2019 [Publicaţie]
74. Aparaschivei, Dan, 73. Slava Rusă, com. Slava Cercheză, jud. Tulcea, punct: (L)Ibida, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2019, Institutul Național al Patrimoniului în parteneriat cu Muzeul Județean Buzău, București, 2020, 341-348, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=6433&d=Slava-Rusa-Slava-Cercheza-Tulcea-L-Ibida-2019 [Publicaţie]
75. Paraschiv, Dorel, 73. Slava Rusă, com. Slava Cercheză, jud. Tulcea, punct: (L)Ibida, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2019, Institutul Național al Patrimoniului în parteneriat cu Muzeul Județean Buzău, București, 2020, 341-348, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=6434&d=Slava-Rusa-Slava-Cercheza-Tulcea-L-Ibida-2019 [Publicaţie]
76. Paraschiv, Eugen Dorel et all, Slava Rusă | Comuna: Slava Cercheză | Judeţ: Tulcea | Punct: Cetatea Fete | Anul: 2013, Cronica cercetărilor aheologice din România. Campania 2013, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2014, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5171&d=Slava-Rusa-Slava-Cercheza-Tulcea-Cetatea-Fete-2013 [Publicaţie]
77. Aparaschivei, Dan et all, Slava Rusă | Comuna: Slava Cercheză | Judeţ: Tulcea | Punct: Cetatea Fetei | Anul: 2013, Cronica cercetărilor aheologice din România. Campania 2013, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2014, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5173&d=Slava-Rusa-Slava-Cercheza-Tulcea-Cetatea-Fetei-2013 [Publicaţie]
78. Mihăilescu-Bârliba, Lucrețiu et all, Slava Rusă | Comuna: Slava Cercheză | Judeţ: Tulcea | Punct: Cetatea Fetei | Anul: 2013, Cronica cercetărilor aheologice din România. Campania 2013, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2014, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5175&d=Slava-Rusa-Slava-Cercheza-Tulcea-Cetatea-Fetei-2013 [Publicaţie]
79. Nuțu, George et all, Slava Rusă | Comuna: Slava Cercheză | Judeţ: Tulcea | Punct: Cetatea Fetei | Anul: 2013, Cronica cercetărilor aheologice din România. Campania 2013, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2014, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5178&d=Slava-Rusa-Slava-Cercheza-Tulcea-Cetatea-Fetei-2013 [Publicaţie]
80. Paraschiv, Eugen Dorel, Mateevici, Natalia, Slava Rusă | Comuna: Slava Cercheză | Judeţ: Tulcea | Punct: Cetatea Fetei | Anul: 2013, Cronica cercetărilor aheologice din România. Campania 2013, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2014, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5179&d=Slava-Rusa-Slava-Cercheza-Tulcea-Cetatea-Fetei-2013 [Publicaţie]
81. Soficaru, Andrei et all, Slava Rusă | Comuna: Slava Cercheză | Judeţ: Tulcea | Punct: Cetatea Fetei | Anul: 2013, Cronica cercetărilor aheologice din România. Campania 2013, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2014, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5180&d=Slava-Rusa-Slava-Cercheza-Tulcea-Cetatea-Fetei-2013 [Publicaţie]
82. Iacob, Mihaela et alii, Slava Rusă | Comuna: Slava Cercheză | Judeţ: Tulcea | Punct: Cetatea Fetei | Anul: 2013, Cronica cercetărilor aheologice din România. Campania 2013, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2014, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5181&d=Slava-Rusa-Slava-Cercheza-Tulcea-Cetatea-Fetei-2013 [Publicaţie]
83. Iacob, Mihaela et alii, Slava Rusă | Comuna: Slava Cercheză | Judeţ: Tulcea | Punct: Cetatea fetei | Anul: 2014, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2014, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2015, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5379&d=Slava-Rusa-Slava-Cercheza-Tulcea-Cetatea-fetei-2014 [Publicaţie]
84. Iacob, Mihaela et alii, Slava Rusă | Comuna: Slava Cercheză | Judeţ: Tulcea | Punct: Cetatea fetei | Anul: 2014, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2014, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2015, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5381&d=Slava-Rusa-Slava-Cercheza-Tulcea-Cetatea-fetei-2014 [Publicaţie]
85. Iacob, Mihaela et alii, Slava Rusă | Comuna: Slava Cercheză | Judeţ: Tulcea | Punct: Cetatea fetei | Anul: 2014, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2014, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2015, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5381&d=Slava-Rusa-Slava-Cercheza-Tulcea-Cetatea-fetei-2014 [Publicaţie]
86. Iacob, Mihaela et alii, Slava Rusă | Comuna: Slava Cercheză | Judeţ: Tulcea | Punct: Cetatea fetei | Anul: 2014, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2014, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2015, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5383&d=Slava-Rusa-Slava-Cercheza-Tulcea-Cetatea-fetei-2014 [Publicaţie]
87. Teatini, Alessandro et all, Slava Rusă | Comuna: Slava Cercheză | Judeţ: Tulcea | Punct: Cetatea fetei | Anul: 2014, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2014, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2015, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5384&d=Slava-Rusa-Slava-Cercheza-Tulcea-Cetatea-fetei-2014 [Publicaţie]
88. Iacob, Mihaela et alii, Slava Rusă | Comuna: Slava Cercheză | Judeţ: Tulcea | Punct: Cetatea fetei | Anul: 2014, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2014, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2015, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5385&d=Slava-Rusa-Slava-Cercheza-Tulcea-Cetatea-fetei-2014 [Publicaţie]
89. Iacob, Mihaela et alii, Slava Rusă | Comuna: Slava Cercheză | Judeţ: Tulcea | Punct: Fântâna Seacă | Anul: 2014, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2014, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2015, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5387&d=Slava-Rusa-Slava-Cercheza-Tulcea-Fantana-Seaca-2014 [Publicaţie]
90. Iacob, Mihaela et alii, Slava Rusă | Comuna: Slava Cercheză | Judeţ: Tulcea | Punct: Cercetarea magnetometrică în Fântâna Seacă | Anul: 2014, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2014, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2015, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5389&d=Slava-Rusa-Slava-Cercheza-Tulcea-Cercetarea-magnetometrica-in-Fantana-Seaca-2014 [Publicaţie]
91. Iacob, Mihaela et alii, Slava Rusă | Comuna: Slava Cercheză | Judeţ: Tulcea | Punct: Donca | Anul: 2014, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2014, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2015, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5392&d=Slava-Rusa-Slava-Cercheza-Tulcea-Donca-2014 [Publicaţie]
92. Iacob, Mihaela et alii, Slava Rusă | Comuna: Slava Cercheză | Judeţ: Tulcea | Punct: Baza 1 | Anul: 2014, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2014, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2015, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5394&d=Slava-Rusa-Slava-Cercheza-Tulcea-Baza-1-2014 [Publicaţie]
93. Iacob, Mihaela et alii, Slava Rusă | Comuna: Slava Cercheză | Judeţ: Tulcea | Punct: Proprietatea Andruşcă | Anul: 2014, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2014, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2015, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5395&d=Slava-Rusa-Slava-Cercheza-Tulcea-Proprietatea-Andrusca-2014 [Publicaţie]
94. Iacob, Mihaela et alii, Punct: Cetatea Fetei, Sectorul Necropolă, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2012, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2013, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4969&d=Slava-Rusa-Slava-Cercheza-Tulcea-Cetatea-Fetei-2012 [Publicaţie]
95. Iacob, Mihaela et alii, Punct: Cetatea Fetei, Sectorul Fântâna Seacă, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2012, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2013, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4970&d=Slava-Rusa-Slava-Cercheza-Tulcea-Cetatea-Fetei-2012 [Publicaţie]
96. Iacob, Mihaela et alii, Punct: Cetatea Fetei, Sectorul Curtina G – Turnul 8, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2012, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2013, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4967&d=Slava-Rusa-Slava-Cercheza-Tulcea-Cetatea-Fetei-2012 [Publicaţie]
97. Iacob, Mihaela et all, Slava Rusă | Comuna: Slava Cercheză | Judeţ: Tulcea | Anul: 2017, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2017, Institutul Național al Patrimoniului, București, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5990&d=Slava-Rusa-Slava-Cercheza-Tulcea-2017 [Publicaţie]
98. Honcu, Ștefan, Munteanu, Lucian, Slava Rusă | Comuna: Slava Cercheză | Judeţ: Tulcea | Punct: „Fântâna Seacă” | Anul: 2017, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2017, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2018, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5992&d=Slava-Rusa-Slava-Cercheza-Tulcea-%84Fantana-Seaca%94-2017 [Publicaţie]
99. Iacob, Mihaela et all, Slava Rusă | Comuna: Slava Cercheză | Judeţ: Tulcea | Anul: 2017, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2017, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2018, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5993&d=Slava-Rusa-Slava-Cercheza-Tulcea-2017 [Publicaţie]
100. Mihăilescu-Bîrliba, Lucrețiu, 47. Slava Rusă, com. Slava Cercheză, jud. Tulcea. Sector T10, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2020, București, 2021, 263-, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=6595&d=Slava-Rusa-Slava-Chercheza-Tulcea-L-Ibida-2020 [Publicaţie]
101. Iacob, Mihaela, 47. Slava Rusă, com. Slava Cercheză, jud. Tulcea. Sectorul Basilica extra muros, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2020, București, 2021, 263-265, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=6597&d=Slava-Rusa-Slava-Chercheza-Tulcea-L-Ibida-2020 [Publicaţie]
102. Rubel, Alexander, 47. Slava Rusă, com. Slava Cercheză, jud. Tulcea. Sector I, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2020, București, 2021, 262-263, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=6594&d=Slava-Rusa-Slava-Chercheza-Tulcea-L-Ibida-2020 [Publicaţie]
103. Sălăjam. Sofia, 47. Slava Rusă, com. Slava Cercheză, jud. Tulcea. Descoperire fortuită, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2020, București, 2021, 263, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=6596&d=Slava-Rusa-Slava-Chercheza-Tulcea-L-Ibida-2020 [Publicaţie]
104. Aparaschivei, Dan, 47. Slava Rusă, com. Slava Cercheză, jud. Tulcea. Sector Curtina X, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2020, București, 2021, 261-262, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=6593&d=Slava-Rusa-Slava-Chercheza-Tulcea-L-Ibida-2020 [Publicaţie]
 
Fotografii sit

Scroll