Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   179132.147
Nume   Situl arheologic de la Bucureşti Centrul Istoric - Strada Lipscani nr. 32-34
Județ   Bucureşti
Unitate administrativă   Municipiul Bucureşti
Localitate   Bucureşti
Adresa   Str. Lipscani nr. 32-34
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Descriere   În urma cercetărilor arheologice preventive din 2010 s-a putut delimita un număr de cinci clădiri aflate în acest perimetru ridicate în sec. XVII-XIX. Două dintre clădirile cu frontul la strada Lipscani, casa 2 (camera 3) şi casa 3 (camera 4) fuseseră descoperite şi cercetate parţial în anul 2008 în cadrul Proiectului de Reabilitare Străzi şi Utilităţi Zona Pilot Centrul Istoric Bucureşti.
Suprafața sitului   816 mp
Data ultimei modificări a fişei   07.11.2022
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare  Epoca medievală târzie (sec. XVII-XVIII)    

Suprapuse de structurile încadrate în umătoarea fază constructivă, au fost descoperite câteva complexe arheologice care atestă utilizarea zonei în secolele al XVI-lea (sf. secolului) şi al XVII-lea. A fost cercetată în întregime o pivniţă din cărămidă legată cu mortar de var, lungă de 14,10 m şi cu o deschidere de 8,20 m.

 
Casă  Epoca modernă (sec. XIX)    

Cercetările au demonstrat o refacere a aliniamentului la mijlocul secolului al XIX. Au fost identificate trei ansambluri de locuinţe care au cunoscut mai multe refaceri.

 
Conductă  Epoca medievală (sec. XVII-XVIII)    

În partea nordică a străzii Lipscani în cercetările din 2008 la cota de -1,90 m faţă de nivelul actual, a fost surprinsă o conductă care se dezvoltă în direcţie SE-NV, având o lungime surprinsă de 66 cm. CConducta suprapune o fântână din sec. XVI, iar spre SE a fost suprapusă şi anulată de fundaţia unei clădiri din secolele XVIII-XIX. Conducta este realizată dintr-un tub ceramic la interior, cu diametrul de 10 cm. Aceasta prezintă la exterior o protecţie din cărămizi dispuse în două ape, legate cu un mortar dur. Conducta pare să stea pe un pat de mortar. Între conductă şi protecţia de cărămidă există un strat foarte fin, realizat dintr-o „pastă de mortar", albă, aparent fără degresant (nisip sau pietricele). Tubul conductei este realizat dintr-un lut fin, compact, având ca degresant nisip fin. Arderea este făcută la cărămiziu, având însă miezul cenuşiu.

 
Fântână  Epoca medievală (Sec. XVI)    

În aceeaşi casetă în care a fost cercetată şi conducta de apă, a apărut, la - 2,88 m faţă de nivelul actual de călcare, o fântână amenajată din cărămizi. Gura şi fundul erau de formă rectangulară, în timp ce corpul era cilindric. Gura se mai păsta pe o porţiune foarte mică pe laturile de E şi N, respectiv colţul de SE.
Zidăria din care este compusă această structură se termină la -4,70 m, sub care apare un pământ galben nisipos, curat, fără material ceramic. Umplutura este formată din pământ negru-cenuşiu, cu mult cărbune, fragmente de cărămidă, foarte mulţi chirpici, fragmente ceramice şi fragmente de cahle databile la sfârşitul sec. XVI- începutul secolului al XVII-lea. Pe baza fragmentelor de cahlă se poate aprecia că aceasta fântână a fost folosită în cursul secolului al XVI-lea.

 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. cercetare preventivă 2010

Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti BORONEANŢ Adina
MĂGUREANU Andrei
TODERAŞ Meda
Muzeul Municipiului București MĂNUCU-ADAMEŞTEANU Gheorghe
GAVRILĂ Elena
MITROI Florina
POPESCU Raluca
2. cercetare preventivă 2008

Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti * *
Muzeul Municipiului București GAVRILĂ Elena
IGNAT Theodor
MĂNUCU-ADAMEŞTEANU Gheoghe
Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir", Bucureşti PANAIT I. Panait
Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti BORONEANŢ Adina Elena
MĂGUREANU Andrei

Bibliografie
1. Mănucu Adameşteanu, Gheorghe, Cronica cercetărilor aheologice din România, campania 2010, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 2011, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4625 [Publicaţie]
2. Mănucu Adameşteanu, Gheorghe, Cronica cercetărilor aheologice din România, campania 2008, 2009, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4423&d=Bucuresti-Centrul-Istoric-Str-Lipscani-Tronsonul-dintre-str-Smardan-si-Bulevardul-I-C-Bratianu-2009 [Publicaţie]
3. Apostol, Virgil; Bâlici, Ștefan, Structurile arheologice de pe strada Lipscani nr. 32-34, Structuri arheologice din Centrul istoric al Bucureștilor, ARA, 2010, http://www.simpara.ro/Structuri-arheologice-din-Centrul-istoric-al-Bucurestilor-172.htm [Publicaţie]
4. Ignat, Theodor et alii, Studiu Arheologic. PUZ Sector 3 al Municipiului București, 2018 [PUG]
 
Fotografii sit

Scroll