Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   179132.155
Nume   Situl arheologic de la Bucureşti - Str. General Constantin Budişteanu, nr. 7
Județ   Bucureşti
Unitate administrativă   Municipiul Bucureşti
Localitate   Bucureşti
Adresa   Str. G-ral C-tin Budişteanu, nr. 7
Punct   Str. General Constantin Budişteanu, nr. 7
Forma de relief   câmpie
Utilizare teren   locuire
Categorie   construcţie
Tip   casă
Descriere   Pe strada General Budişteanu la nr. 7, în apropiere de intersecţia dintre Calea Griviţei cu prelungirea Bulevardului Dacia şi strada Mircea Vulcănescu, au fost descoperite în anul 2015 fundaţiile a două case ridicate în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Strada General Budişteanu, cunoscută în secolul al XIX-lea drept Manea Brutarul, a primit actuala denumire după anul 1911. Importanţa edificiilor aflate pe acest traseu, oarecum paralel cu Podul Mogoşoaiei, este subliniată de existenţa unor case boiereşti precum Kretzulescu, Ghica, Raletti, Ştirbei, Romaniti, Cantacuzino, Manu şi altele, menţionate în Planul Borrokzyn din 1847 şi din 1852, precum şi în Planul Jung din 1856. Numele vechi al străzii provenea de la biserica Manea Brutarul cu hramul Adormirea Maicii Domnului, Sfântul Gheorghe şi Sfântul Ierarh Nicola.
Zona cuprinsă între străzile Fântânei-Manea Brutarul–Banului şi Podul Mogoşoaiei, azi Calea Victoriei, constituie un perimetru semnificativ pentru Bucureşti, fapt datorat pe de o parte apropierii de palatul domnesc şi statutul social al proprietarilor, iar pe de alta construirea lăcaşului de cult al episcopatului catolic, pe terenul achiziţionat de la paharnicului Ghiţă Cantacuzino, catedrala Sf. Iosif (1870-1884).
Strada General Budişteanu constituie modelul unei străzi istorice din categoria celor minore, stradă de legătură între două trasee de importanţă majoră strada Fântânii/G-ral Berthelot şi Calea Târgoviştei/Calea Griviţei. Strada şi-a păstrat traseul iniţial, puţin modificat şi în cea mai mare parte şi parcelarul tradiţional, ceea ce-i conferă valoare istorică, fiind reprezentativă pentru tipul de locuire din secolul al XIX-lea. Aşa cum arată parcelările din 1911 existau aici proprietăţile lui Emil Dan şi Ion Martinescu.
Suprafața sitului   500 mp
Stare de conservare   grav afectat / 07.11.2016
Riscuri antropice   Demolare: 4 / 07.11.2016
Regim de proprietate   privat
Data ultimei modificări a fişei   26.01.2022
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Casă  Epoca modernă (sec. XIX)    

Pe suprafaţa destinată cercetării arheologice a fost trasată o secţiune de sondaj orientată SV-NE. După decaparea stratului de beton şi asfalt, la -0,50 m au apărut primele asize de cărămidă din componenţa zidurilor. Astfel, zona a fost decapată aproape în întregime (spaţiul foarte restrâns a determinat o decapare parţială a suprafeţei supuse cercetării) fiind puse în evidenţă o serie de ziduri care compuneau fundaţiile a două locuinţe, numite CASA 1 şi CASA 2. În zona aflată între cele două fundaţii de locuinţe au fost descoperite două gropi menajere situate, din punct de vedere stratigrafic, în pământul galben nisipos în care au fost construite fundaţiile, numite convenţional Cx.1 şi Cx.2. Cx.1 este o groapă de formă ovală, cu dimensiunile 1,80 x 0,60m, fără material arheologic. Cx.2 este o groapă menajeră de formă ovală cu dimensiunile: 2,10x1,70m, situată la est de Cx. 1, secţionată de traseul unei ţevi contemporane. Materialul ceramic şi osteologic este anterior construcţiilor din cărămidă, similar celui descoperit sub fundaţiile CASEI 1 şi databil în secolul al XIX-lea.

Această cercetare arheologică a fost completată de: un releveu de arhitectură realizat de arh. Ileana Lăzărescu, fotografie aeriană şi ortofotoplan la care au contribuit Marius Amariei, Mihai Bozgan şi Mihai Florea, precum şi de analize chimice procesate de dr. Gheorghe Niculescu.

B-II-m-B-18237.01 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. diagnoză 2015

MNIR DIMACHE Mădălina
HILĂ Tudor
DUMITRAȘCU Emil
BOCAN Ionuț
VLEJA Decebal
CLEȘIU Sorin

Bibliografie
1. Ene, Irina, Cronica cercetărilor aheologice din România, campania 2015, Institutul Național al Patrimoniu, București, 2016, 125-126, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5566&d=Bucuresti-Str-G-ral-C-tin-Budisteanu-nr-7-nr-Cadastral-236272-2015 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
2. Mucenic, Cezara, Bucureşti. Un veac de arhitectură civilă. Secolul XIX, Silex, București, 1997 [Publicaţie]
3. Lascu, Nicolae, Teză de doctorat: Legislaţie şi dezvoltare urbană. Bucureşti 1831-1952., Institutul de Arhitectura „I. Mincu”, București, 1997 [Publicaţie]
4. Vintilă, Camelia Mirela, Studiu arheologic aferent PUZ coordonator Sector 1 al Municipiului București, 2019 [PUG]
 
Fotografii sit

Scroll