Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României
Cod RAN   41658.02
Nume   Descoperirile izolate post-paleolitice de la Şinca Nouă - Situl III - Podul Chirbii
Județ   Braşov
Unitate administrativă   Şinca Nouă
Localitate   Şinca Nouă
Punct   Şinca Nouă III - Podul Chirbii
Reper   Comuna Şinca Nouă este situată la poalele munţilor Făgăraş, pe valea Şincii, la o distanţă de 30 km de Municipiul Făgăraş si 50 de km de Municipiul Braşov.
Forma de relief   vale
Categorie   descoperire izolată
Tip   artefact
Descriere   În localitatea Şinca Nouă, au fost descoperite, începând cu anul 2008, trei puncte paleolitice. Cel de-al treilea punct a fost descoperit în anul 2010, denumit Şinca Nouă III-Podul Chirbii.
Observații   Scopul săpăturilor din anul 2011 a fost identificarea situaţiei stratigrafice din acest punct şi definirea pieselor litice descoperite. Din punct de vedere stratigrafic, situaţia este similară cu cea analizată în punctul Şinca Nouă II.
Data descoperirii   2010
Stare de conservare   medie / 18.10.2018
Riscuri antropice   Afectare parţială: 2 / 18.10.2018
Data ultimei modificări a fişei   17.10.2022
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
descoperire litică  Neolitic    

Materialele arheologice sunt reprezentate doar prin piese litice care nu sunt în corelaţie cu ceramică sau alte artefacte post-paleolitice. Tehno-tipologic, acestea sunt diferite de materialele litice descoperite în celelalte două puncte. După analiza materialului litic descoperit pe întreaga suprafaţă a terenului, de cele mai multe ori remaniate de activităţile agricole, situaţia arheologică este inedită. Majoritatea pieselor litice descoperite sunt debitate din gresie silicioasă şi, într-o mai mică măsură din silex maroniu de foarte bună calitate. Produsele descoperite sunt reprezentate de lame, aşchii de reamenajare a suprafeţei de debitaj şi a planurilor de lovire, lamele şi deşeuri de debitaj. În general, lamele au o foarte bună regularitate a nervurilor şi marginilor. Lamele debitate din gresie silicioasă prezintă accidente de debitaj de tip outrepassé, de aceea au un profil foarte curbat. Lamele sunt debitate prin percuţie moale directă şi indirectă, iar aşchiile prin percuţie dură directă. Au fost descoperite două nuclee: unul din silex şi celălalt din gresie silicifiată, ambele foarte interesante din punct de vedere tehnologic. Aşa de exemplu, nucleul din silex este exploatat pe doua suprafete opuse, fiecare din ele avand negative unipolare. Se poate identifica cu usurinţă regularitatea lamelor care au fost debitate din acest nucleu.

Este foarte probabil ca punctul cercetat să reprezinte doar o zonă pentru cioplirea materialului litic, iar aşezarea să fie situată în apropierea ei. Tipurile de percuţie şi regularitatea lamelor sugerează apartenenţa pieselor unei culturi postpaleolitice, probabil neolitic sau chiar o perioadă mai târzie.

 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. cercetare preventivă 2011

Scopul săpăturilor din anul 2011 a fost identifi carea situaţiei stratigrafi ce din acest punct şi defi nirea pieselor litice descoperite. Din punct de vedere stratigrafi c, situaţia este similară cu cea analizată în punctul Şinca Nouă II.

* CÂRSTINA Ovidiu
* IAMANDI Daniela
* ŞTEFĂNESCU Radu
* CÂRCIUMARU Marin
* NIŢU Elena Cristina
* ROGOZEA Octavian
Universitatea "Valahia", Târgovişte * *
Muzeul Judeţean de Istorie Braşov * *
Complexul Naţional Muzeal "Curtea Domnească", Târgovişte * *

Bibliografie
1. Cârciumaru M., Niţu E.-C., Murătoreanu G., Ştefănescu R., Deux nouveaux habitats sur la carte du Paléolithique de Roumanie, découverts en 2008 à Şinca Nouă, Annales d'Université "Valahia" Targoviste, Section d'Archéologie et d'Histoire 10, 1, 2008, 47-54 [Publicaţie]
2. Cârciumaru, Marin, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2011, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2012, 257-258, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4863&d=Sinca-Noua-Brasov-Sinca-Noua-III--Podul-Chirbii-2011 [Publicaţie]
 
 
Scroll