Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   48539.01
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   BZ-I-s-B-02261
Nume   Situl arheologic de la Pietroasa Mică - Gruiu Dării
Județ   Buzău
Unitate administrativă   Pietroasele
Localitate   Pietroasa Mică
Punct   Gruiu Dării
Reper   Situl este amplasat pe versantul sud-estic al Masivului Istriţa, pe un promontoriu dominant, cu o bună vizibilitate asupra Câmpiei Române (în sectorul cuprins între Buzău şi Mizil), fiind mărginit pe două laturi de albia pârâului Dara, la cca 800 m N-NE de la ieşirea din sat spre releul TV, la est faţă de drumul comunal 147.
Reper hidrografic - nume   Dara
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   deal
Utilizare teren   păşune
Categorie   locuire; descoperire funerară; structură de cult
Tip   aşezare; necropolă; edificiu religios
Descriere   Situl ocupă întreaga înălţime aflată la est faţă de drumul comunal 147, având mai multe sectoare: Platoul-acropolă, ce se situează la altitudinea de 534 metri, are pante relativ abrupte pe trei laturi, fiind mai uşor accesibil dinspre vest. Spre nord şi sud faţă de platoul principal se păstrează două terase antropice (Terasa 1 şi 2) unde, cu ocazia cercetărilor, au fost descoperite vestigii arheologice. La vest de Platoul-acropolă se întinde Platoul-extramuros din faţa zidului unde cu ocazia cercetărilor au fost identificate numeroase vestii care se întind până spre vale în apropierea drumului spre releu. La nord de Terasa 2 se află o mică terasă pe malul drept al Darei unde au fost identificate de asemenea vestigii.
Descoperitor   Ion Nestor; Bucur Mitrea
Data descoperirii   1958
Suprafața sitului   cca 7 ha
Stare de conservare   medie / 25.06.2009
Riscuri antropice   Afectare parţială: 5 / 15.03.2018
Regim de proprietate   public
Proprietar   primăria Pietroasele
Data ultimei modificări a fişei   21.11.2022
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Necropolă  Eneolitic (mil. IV a. Chr.) Cucuteni B/ Cernavodă I  

Nivelurile eneolitice au oferit prilejul documentării unui aspect mixt, specific zonei Curburii Carpaţilor, în care se regăsesc elemente ceramice specifice mediilor culturale Cucuteni - faza B şi Cernavoda I. În cursul săpăturilor au fost identificate şi cercetate mai multe locuinţe puternic incendiate.

BZ-I-m-B-02261.05 
Aşezare  Epoca bronzului (mil. III-II a. Chr.) Monteoru  

Cele mai numeroase complexe şi artefacte din epoca bronzului aparţin culturii Monteoru, în special etapei clasice a acesteia (Ic3-Ic2). Cu precădere în partea de nord a zonei intramuros depunerea monteoreană atinge o grosime de cca. 1 metru.

BZ-I-m-B-02261.04 
Aşezare  La Tène timpuriu (Sec. IV-III a. Chr.) getică  

Descoperiri de la sfârşitul sec. IV - sec. III a. Chr. au fost identificate în mai toate zonele cercetate din incintă, dar strat arheologic şi complexe au apărut doar în anumite suprafeţe, ceea ce sugerează o locuire de mică amploare.

BZ-I-m-B-02261.03 
Cetate  La Tène târziu (sec. II - I a. Chr.) getică  

Din a doua jumătate a sec. II a. Chr., în toate zonele de pe Platou, s-au identificat complexe de locuire şi anexe gospodăreşti, cu material caracteristic, tipice unei aşezări nefortificate.
Platoul este înconjurat, probabil în al doilea sfert al sec. I a. Chr., de un zid de tip elenistic, cu paramente din blocuri de calcar sumar fasonate, identificându-se complexe de locuire şi artefacte tipice pentru o cetate.

BZ-I-m-B-02261.01 
aşezare  Epoca bronzului (mil. III a. Chr.) Cultura Schneckenberg      
Aşezare  Neolitic (mil. VI a. Chr.) Starčevo-Criş  

Au fost descoperite fragmente ceramice specifice culturii Starčevo-Criş.

 
Sanctuar  Hallstatt (sec. I p. Hr.) getică  

La începutul primului veac al erei creştine, zidul cetăţii este distrus, observându-se urme puternice de incendiu, apoi el este refăcut. Din sec. I p. Chr. în interiorul incintei nu a mai existat nici un tip de vestigii caracteristice unei cetăţi sau aşezări (locuinţe, anexe gospodăreşti, ateliere), ci doar depuneri de tip moviliţă, majoritatea cu ringuri din piatră, deseori cu vetre in situ, plus numeroase şi variate categorii de artefacte ce sugerează o anume selectivitate, apoi vetre izolate. Acestea denotă utilizarea spaţiului ca o incintă sacră.

 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. cercetare sistematică 2020-2022

Muzeul Județean Buzău MATEI Sebastian
GARVĂN Daniel
MUNTEANU Roxana
COSTACHE Daniel
GRIGORAȘ Laurențiu
2. cercetare sistematică 2019

* GARVĂN Daniel
* GRIGORAȘ Laurențiu
* MATEI Sebastian
* MUNTEANU Elena Roxana
* SÂRBU Valeriu
*    
Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti * *
Muzeul Judeţean Buzău * *
3. cercetare sistematică 2018

* MATEI Sebastian
* MUNTEANU Roxana
* GARVĂN Daniel
* COSTACHE Daniel
* GRIGORAȘ Laurențiu
* SÎRBU Valeriu
Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti * *
Muzeul Judeţean Buzău * *
4. 2017

* SÂRBU Valeriu
* SEBASTIAN Matei
* MUNTEANU Roxana
* GĂRVAN Daniel
* COSTACHE Daniel
* GRIGORAȘ Laurențiu
Muzeul Brăilei * *
Muzeul Județean Buzău * *
5. cercetare sistematică 2014

* DAVÎNCĂ Diana
* MATEI Sebastian
* COSTACHE Daniel
* GRIGORAŞ Laurențiu
* MUNTEANU Roxana
* GARVĂN Daniel
* SÎRBU Valeriu
M Brăilei * *
MJ Buzău * *
IAB * *
6. cercetare sistematică 2013

* SÎRBU Valeriu
* MATEI Sebastian
* COSTACHE Daniel
* GRIGORAȘ Laurențiu
* DAVINCĂ Diana
* ISTRATE Manuela
* GARVĂN Daniel
*** * *
M. Brăilei * *
M. Buzău * *
7. cercetare sistematică 2012

* SÂRBU Valeriu
* DAVÂNCĂ Diana
* ISTRATE Manuela Cami
* MATEI Sebastian
* COSTACHE Daniel
* GRIGORAȘ Laurențiu
* CONSTANTIN Monica
IAB * *
M Brăila * *
MJ Buzău * *
8. cercetare sistematică 2011

* MATEI Sebastian
* COSTACHE Daniel
* GRIGORAȘ Laurențiu
* SÂRBU Valeriu
* CONSTANTIN Monica
* FĂRNOAGĂ Smaranda
* DACÂNCĂ Diana
* ISTRATE Manuela
Muzeul Brăilei * *
Muzeul Județean Buzău * *
9. cercetare sistematică 2006

* DUPOI Vasile
* PANDREA Stănică
* ŞTEFAN Dan
* MATEI Sebastian
* DUŢESCU Magdalena
* COSTACHE Daniel
* SÎRBU Valeriu
MJ Buzău * *
M Brăila * *
10. cercetare sistematică 2005

* MATEI Sebastian
* DUPOI Vasile
* MĂRGINEANU-CÂRSTOIU Monica
* ŞTEFAN Dan
* DUŢESCU Magdalena
* SÂRBU Valeriu
MJ Buzău * *
M Brăila * *
11. cercetare sistematică 2004

* LIUŞNEA Denisia Mihaela
* LUDMER Charlotte
* MATEI Roxana
* DUPOI Vasile
* MATEI Sebastian
* SÎRBU Valeriu
M Brăila * *
USH Bucureşti * *
MJ Buzău * *
U Galaţi * *
12. cercetare sistematică 2002

* LIUȘNEA Mihaela Denisa
* DUPOI Vasile
* SÎRBU Valeriu
* MATEI Sebastian
* LUDMER Charlotte
* MATEI Roxana
MJ Buzău * *
M Brăila * *
USH București * *
U Galaţi * *
13. cercetare sistematică 2001

* PANDREA Stănică
* SÎRBU Valeriu
* MATEI Sebastian
* LIUȘNEA Mihaeladenisa
* DUPOI Vasile
* LUDMER Charlotte
* MATEI Roxana
Universitatea "Spiru Haret", Bucureşti * *
Universitatea Dunării de Jos, Galaţi * *
Muzeul Judeţean Buzău * *
Muzeul Brăilei * *
14. cercetare sistematică 1973

Facultatea de Istorie - Universitatea din București PREDA Florentina
DUPOI Vasile

Bibliografie
1. Sîrbu, Valeriu, Observaţii privind incinta sacră dacică de la Pietroasa Mică-Gruiu Dării, com. Pietroasele, jud. Buzău, Prinos lui Petre Diaconu la 80 de ani, Brăila, 2004, 183-214 [Publicaţie]
2. Dupoi, Vasile; Sârbu, Valeriu, Incinta dacică fortificată de la Pietroasele-Gruiu Dării, judeţul Buzău (I), Buzău, 2001 [Publicaţie]
3. Sîrbu, Valeriu, Observaţii privind incinta dacică fortificată de la Pietroasa Mică - Gruiu Dării, com. Pietroasele, jud. Buzău, Prinos lui Petre Diaconu la 80 de ani, Brăila, 2004, 183-214 [Publicaţie]
4. Sîrbu, Valeriu; Matei, Sebastian; Dupoi, Vasile, Incinta fortificată de la Pietroasa-Mică-Gruiu Dării, com. Pietroasele, jud. Buzău, II, Buzău, 2005 [Publicaţie]
5. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (sursa fişei de sit)
6. Sîrbu, Valeriu, Pietroasa Mică - Gruiul Dării, 2007 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
7. Sîrbu, Valeriu, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2001, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2002, 233-235, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=1462 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
8. Sîrbu, Valeriu, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2002, CIMEC - Institutul de Memorie Culturala, Bucureşti, 2003, 232-233, 145, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=2052 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
9. Sîrbu, Valeriu, Pietroasa Mică - Gruiul Dării, 2005 [Fişă tehnică] (sursa fişei de sit)
10. Sîrbu, Valeriu, Pietroasa Mică - Gruiul Dării, 2004 [Fişă tehnică] (sursa fişei de sit)
11. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. I, București, 2004, 668, 220-224 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
12. Sîrbu, Valeriu, Cronica cercetarilor arheologice din România. Campania 2003, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2004, 232-234, 51-B, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=2310 [Publicaţie]
13. Sîrbu, Valeriu, Cronica cercetarilor arheologice din România. Campania 2004, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2005, 271-274, 30/2, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3196 [Publicaţie]
14. Sîrbu, Valeriu, Cronica cercetarilor arheologice din România. Campania 2005, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, 267-268, 52, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3467 [Publicaţie]
15. Sîrbu, Valeriu, Cronica cercetarilor arheologice din România. Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3732 [Publicaţie]
16. Sîrbu, Valeriu, Cronica cercetarilor arheologice din România. Campania 2007, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3945 [Publicaţie]
17. Sîrbu, Valeriu, Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2008 - VALACHICA XXI-XXII, CIMEC - Institutul de Memorie Culturală și Complexul Național Muzeal „Curtea Domnească” Târgoviște, Bucureşti, 2009, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4061&d=Pietroasa-Mica-Pietroasele-Buzau-Gruiu-Darii-2008 [Publicaţie]
18. Sîrbu, Valeriu, Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2009, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 2010, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4360&d=Pietroasa-Mica-Pietroasele-Buzau-Gruiu-Darii-2009 [Publicaţie]
19. Sîrbu, Valeriu, Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2010, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 2011, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4578&d=Pietroasa-Mica-Pietroasele-Buzau-Gruiu-Darii-2010 [Publicaţie]
20. Sîrbu, Valeriu, Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2011, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2012, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4767&d=Pietroasa-Mica-Pietroasele-Buzau-Gruiu-Darii-2011 [Publicaţie]
21. Cronica cercatărilor aheologice din România, campania 2014, Institutul Național al Patrimoniului, 2015, 112-113, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5345&d=Pietroasa-Mica-Pietroasele-Buzau-Gruiu-Darii-2014 [Publicaţie]
22. Sîrbu, Valeriu, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2018, Institutul Național al Patrimoniului în parteneriat cu Muzeul Național Brukenthal, Sibiu, 2019, 148-152 [Publicaţie]
23. Băeştean, Gică, 59. Rapoltu Mare, jud. Hunedoara, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2019, Institutul Național al Patrimoniului în parteneriat cu Muzeul Județean Buzău, 2020, 280-285, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=6412&d=Pietroasa-Mica-Pietroasele-Buzau-Gruiu-Darii-2019 [Publicaţie]
24. Sîrbu, Valeriu et alii, Pietroasa Mică | Comuna: Pietroasele | Judeţ: Buzău | Punct: Gruiu Dării | Anul: 2013, Cronica cercetărilor aheologice din România. Campania 2013, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2014, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5182&d=Pietroasa-Mica-Pietroasele-Buzau-Gruiu-Darii-2013 [Publicaţie]
25. Sârbu, Valeriu et all, Pietroasa Mică | Comuna: Pietroasele | Judeţ: Buzău | Punct: Gruiul Dării | Anul: 2017, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2017, Institutul Național al Patrimoniului, București, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5867&d=Pietroasa-Mica-Pietroasele-Buzau-Gruiul-Darii-2017 [Publicaţie]
26. Sîrbu, Valeriu et alii, Punct: Gruiu Dării, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2012, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2013, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4940&d=Pietroasa-Mica-Pietroasele-Buzau-Gruiu-Darii-2012 [Publicaţie]
27. Sârbu, Valeriu; Matei, Sebastian; Dupoi, Vasile, Incinta dacică fortificată de la Pietroasa Mică-Gruiu Dării, com. Pietroasele, jud. Buzău (II), Alpha MDN, Buzău, 2005 [Publicaţie]
28. Sârbu, Valeriu; Matei, Sebastian; Grigoraș, Laurențiu; El Susi, G., Pietroasa Mică -Gruiu Dării. Descoperirile din epocile eneolitică și a bronzului (III), Istros, Brăila, Buzău, 2011 [Publicaţie]
29. Dupoi, Vasile; Preda, Florentina, Câteva rezultate preliminare ale cercetarilor arheologice de la Gruiu Dării - com. Pietroasele, jud. Buzău, Analele Universității București, XXVI, 1977, 5-12 [Publicaţie]
30. Dupoi, Vasile, Așezarea geto-dacică de la Dara, comuna Pietroasele, jud. Buzău, Timpul Istoriei, I, 1997, 96-103 [Publicaţie]
31. Sîrbu, Valeriu; Matei, Sebastian, Ritual and Inventory in a Dacian Sacred Enclosure - Pietroasa Mică- Gruiu Dării (1st century BC-1st century AD), Iron Age Sanctuaires and Cult Places in the Thracian World, Proceedings of the International Colloquium Brașov, 19th – 21th of October 2006, Brașov, 2007, 155-182 [Publicaţie]
32. Sîrbu, Valeriu, Les figurines anthropomorphes et zoomorphes découvertes dans l'enceinte sacrée dace de Pietroasa Mică-Gruiu Dării (dép. de Buzău), Mélanges à la mémoire de Niculae Conovici, Călărași, 2008, 177-193 [Publicaţie]
33. Sîrbu, Valeriu, A Sacred Dacian Enclosure at Pietroasa Mică-Gruiu Dării: the center of a future archaeological park?, Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXVII, Călărași, 2010, 45-52 [Publicaţie]
34. Sîrbu, Valeriu; Matei, Sebastian, - A Dacian Fortress from Pietroasa Mică-Gruiu Dării, p. 347-373. In: "Settlements, Fortresses, Artefacts" - The Thracians and their Neighbors in the Bronze and Iron Ages, Proceedings of The 12th International Congress of Thracology (Eds. Cr. Schuster, O. Cîrstina), Târgoviște, 10th -14th September 2013, Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2013 [Publicaţie]
35. Sîrbu, Valeriu; Matei, Sebastian; Ștefan, M.-M.; Ștefan, D., Pietroasa Mică - "Gruiu Dării": établissement, citadelle et lieu de culte à l'époque géto-dace (IVe s. av. J.-C. -Ier s. ap. J.-C), Thraco-Dacica (Serie nouă), IV-V, 2012-2013, 109-134 [Publicaţie]
36. Sîrbu, Valeriu; Matei, Sebastian; Ștefan, M. M.; Ștefan D., The Geto-Dacian Cult Place from Pietroasa Mică-Gruiu Dării, Buzău County (Romania), Mousaios. Proceedings of the International Colloquium Residential Centres (dava, emporium, oppidum, hillfort, polis) and Cult Places in the Second Iron Age of Europe, XIX, Buzău, 2014, 343-371 [Publicaţie]
37. Munteanu, Roxana, Eneoliticul târziu în nord-estul Câmpiei Române. Câteva remarci privind amprenta culturală locală, Mousaios, XXI, 2017, 45-55 [Publicaţie]
38. Grigorș, Laurențiu; Garvăn, Daniel; Munteanu, Roxana; Dumitrașcu, V., Cercetările arheologice de la Pietroasa Mică - Gruiu Dării (campania 2018). Perioada eneolitică târzie, Mousaios, XXII, 2018, 67-121 [Publicaţie]
39. Grigoraş, Laurenţiu, Vasele eneolitice cu tub descoperite la Pietroasa Mică - Gruiu Dării (com. Pietroasele, jud. Buzău), Mousaios, XXII, 2018, 123-131 [Publicaţie]
40. Grigoraş, Laurenţiu, Considerații privind reinterpretarea eneoliticului târziu din nord-estul Munteniei în contextul descoperirilor recente de la Pietroasa Mică -Gruiu Dării, Pontica, 52, 2019, 9-38 [Publicaţie]
41. Grigoraş, Laurenţiu, Câteva considerații privind vasele cu tub neo/eneolitice descoperite pe teritoriul României, Cercetări Arheologice, 27, 163-188, 2020 [Publicaţie]
42. Grigoraş, Laurenţiu, Materiale arheologice descoperite în nivelurile eneolitice târzii din situl de la Pietroasa Mică - Gruiu Dării. Campaniile 2019-2020, Mousaios, XXIV, 2021 [Publicaţie]
43. Grigoraş, Laurenţiu; Munteanu, Roxana; Garvăn, Daniel; Dumitrașcu, V., Archaeological research at Pietroasa Mică - Gruiu Dării (2019-2020). The Late Chalcolithic period, Materiale și Cercetări Arheologice (Serie nouă), 17, 2021, 45-74 [Publicaţie]
44. Garvăn, Daniel; Grigoraș, Laurențiu; Munteanu, Roxana, Descoperiri recente Starcevo-Criș în Subcarpații Buzăului, Mousaios, XXV, 2022 [Publicaţie]
45. Matei, Sebastian, 2022 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
 
Fotografii sit

Scroll