Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   90397.01
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   HD-I-s-A-03190
Nume   Situl arheologic de la Grădiştea de Munte - Sarmizegetusa Regia
Județ   Hunedoara
Unitate administrativă   Orăştioara De Sus
Localitate   Grădiştea De Munte
Punct   Sarmizegetusa Regia (Grădiştea Muncelului, Dealul Grădiştii)
Reper   Situl se află la 1 km dreapta după al patrulea pod pe Valea Albă, pe culmea şi versantul sudic al Dealului Grădiştii, 9 km sud de biserica din Grădiştea de Munte, între Valea Godeanului şi Valea Albă, 42 km în amonte pe Apa Oraşului, afluent al Mureşului.
Reper hidrografic - nume   Orăştie
Reper hidrografic - tip   râu
Forma de relief   munte
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Descriere   Capitala regatului dac se prezintă sub forma unui complex de construcţii dispuse pe mai mulţi munţi. Incinta a fost construită în tehnica "opus Dacicum" şi a fost refăcută de romani. Aşezarea civilă grupează o serie de terase locuite, amenajate pentru construcţii gospodăreşti sau ateliere meşteşugăreşti. Există şi un complex sacru format din mai multe sanctuare de epocă dacică. Ansamblul de construcţii civile este constituit din ateliere de prelucrare a metalului, ceramicii, locuinţe şi cisterne.
Data descoperirii   1923
Suprafața sitului   50.000 mp
Stare de conservare   medie / 24.06.2009
Regim de proprietate   stat
Proprietar   statul român prin Ocolul silvic Grădişte-Orăştie
Data ultimei modificări a fişei   21.01.2021
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
cetate  La Tène târziu (sec. I a. Chr - II p. Chr) geto-dacică     HD-I-m-A-03190.05 
Aşezare  La Tène dacică     HD-I-m-A-03190.04 
Sanctuar  La Tène dacică     HD-I-m-A-03190.03 
hambar  Epoca romană       HD-I-m-A-03190.02 
Aşezare  Epoca romană       HD-I-m-A-03190.01 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. cercetare sistematică 2020

* CIOATĂ Daniel
* CRISTESCU Cătălin
* VASILACHE Ştefan
* EDMOND Nogy
* MÂNDRUȚÂU Marius
Muzeul Judeţean Maramureş * *
Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva BODÓ Cristina
Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca GHEORGHIU Gabriela
IAROSLAVSCHI Eugen
MATEESCU Răzvan
PUPEZĂ Luca Paul
Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca FLOREA Gelu
MATEESCU-SUCIU Liliana
2. cercetare sistematică 2019

* VASILACHE Ştefan
* MÎNDRUŢĂU Marius
* ENE Edmond
* DICHEL Oana
Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca FLOREA Gelu
MATEESCU-SUCIU Liliana
MUSTAȚĂ Sillvia
Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca IAROSLAVSCHI Eugen
GHEORGHIU Gabriela
PUPEZĂ Paul
MATEESCU Răzvan
Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva BODO Cristina
CRISTESCU Cătălin
Muzeul Judeţean Mureş CIOATĂ Daniel
3. cercetare sistematică 2018

Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca FLOREA Gelu
MATEESCU-SUCIU Liliana
HENŢ Alin
VASILACHE Ştefan
MÎNDRUŢĂU Marius
ANDREICA Gabriel
EDMOND Nogy
Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca IAROSLAVSCHI Eugen
GHEORGHIU Gabriela
PUPEZĂ Paul
MATEESCU Răzvan
Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva BODÓ Cristina
CRISTESCU Cătălin
Muzeul Judeţean Mureş CIOATĂ Daniel
4. cercetare sistematică 2017

Muzeul Judeţean Mureş * *
Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca FLOREA Gelu
MATEESCU Liliana
HENȚ Alin
Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca IAROSLAVSCHI Eugen
GHEORGHIU Gabriela
PUPEZĂ Paul
MATEESCU Răzvan
Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva BODO Cristina
CRISTESCU Cătălin
5. cercetare sistematică 2016

* FLOREA Gelu
* SUCIU Liliana
* IAROSLAVSCHI Eugen
* GHEORGHIU Gabriela
* PAUL Pupeză
* BODO Cristina
* CRISTESCU Cătălin
* MATEESCU Răzvan
* HENȚ Alin
* CIOATĂ Daniel
Muzeul Judeţean Mureș * *
Muzeul Civilizaţiei Dacice și Romane, Deva * *
UBB Cluj * *
Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca * *
6. cercetare sistematică 2014

UBB Cluj SUCIU Liliana
FLOREA Gelu
MNIT GHEORGHIU Gabriela
IAROSLAVSCHI Eugen
MATEESCU Răzvan
PUPEZĂ Luca Paul
MCDR Deva BODÓ Cristina
CRISTESCU Cătălin
7. cercetare sistematică 2013

Cercetările arheologice de la Grădiştea de Munte – Sarmizegetusa Regia din anul 2013 s-au desfăşurat în două puncte, primul situat pe terasa a IV-a, în interiorul fortifi caţiei, al doilea în exteriorul fortifi caţiei, în apropierea porţii de sud.

* FLOREA Gelu
* SUCIU Liliana
* IAROSLAVSCHI Eugen
* GHEORGHIU Gabriela
* PUPEZĂ Paul
* BODO Cristina
* CRISTESCU Cătălin
* MATEESCU Răzvan
Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca * *
Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoc * *
Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva Dacice şi Romane, Deva * *
8. cercetare sistematică 2012

Anul 2012 a fost primul din desfăşurarea Programului Multianual de Cercetări în Cetăţile Dacice din Munţii Orăştiei, fi nanţat de Ministerul Culturii şi implementat de MNIT. Obiectivul general al acestui proiect, care se va desfăşura pe durata a 4 ani consecutivi, este intensifi carea cercetărilor arheologice (săpături şi investigaţii pluridisciplinare) pentru îmbogăţirea şi rafi narea informaţiei ştiinţifi ce privind monumentele şi arheologia siturilor din Munţii Orăştiei. Sunt vizate Sarmizegetusa Regia, Costeşti-Cetăţuie, Costeşti-Blidaru şi Luncani-Piatra Roşie.

* FLOREA Gelu
* SUCIU Liliana
* IAROSLAVSCHI Eugen
* GHEORGHIU Gabriela
* PUPEZĂ Paul
* MATEESCU Răzvan
* BODO Cristina
* CRISTESCU Cătălin
MCDR Deva * *
UBB Cluj * *
MNIT * *
9. cercetare sistematică 2011

Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva BODO Cristina
Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca IAROSLAVSCHI Eugen
GHEORGHIU Gabriela
PUPEZĂ Paul
MATEESCU Răzvan
Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca FLOREA Gelu
SUCIU Liliana
10. cercetare sistematică 2005

* GLODARIU Ioan
* IAROSLAVSCHI Eugen
* PESCARU Adriana
* FLOREA Gelu
* GHEORGHIU Gabriela
* SUCIU Liliana
* BODO Cristina
* STĂNESCU Florin
* MÂRZA Ioan
* CRIŞAN Radu
* SIMA Darius
* MATEESCU Răzvan
* TOMAN Corina
* PUPEZĂ Paul
UBB Cluj * *
MNIT * *
MCDR Deva * *
11. cercetare sistematică 2004

* GLODARIU Ioan
* IAROSLAVSCHI Eugen
* PESCARU Adriana
* FLOREA Gelu
* GHEORGHIU Gabriela
* SUCIU Liliana
* BODO Cristina
* STĂNESCU Florin
* MÂRZA Ioan
* CRIŞAN Radu
* SIMA Darius
* MATEESCU Răzvan
* TOMAN Corina
* PUPEZĂ Paul
UBB Cluj * *
MNIT * *
MCDR Deva * *
12. cercetare sistematică 2002

MCDR Deva PESCARU Adriana
BODÓ Cristina
MNIT IAROSLAVSCHI Eugen
GHEORGHIU Gabriela
CRIȘAN Radu
UBB Cluj CIOATĂ Daniel
FLOREA Gelu
GLODARIU Ioan
MATEESCU Răzvan
SIMA Darius
SACALÂŞ Mariana
SUCIU Liliana
TOMA Corina - Florica
13. cercetare sistematică 2001

* IAROSLAVSCHI Eugen
* GHEORGHIU Gabriela
* FLOREA Gelu
* GLODARIU Ioan
* SUCIU Liliana
* PESCARU Adriana
* BODO Cristina
UBB Cluj * *
MNIT * *
MCDR Deva * *
14. cercetare sistematică 2000

* IAROSLAVSCHI Eugen
* GHEORGHIU Gabriela
* FLOREA Gelu
* GLODARIU Ioan
* SUCIU Liliana
* PESCARU Adriana
* BODO Cristina
UBB Cluj * *
MNIT * *
MCDR Deva * *
15. cercetare sistematică 1999

* GLODARIU Ioan
* FLOREA Gelu
* SUCIU Liliana
* IAROSLAVSCHI Eugen
* GHEORGHIU Gabriela
* PESCARU Adriana
* BODO Cristina
UBB Cluj * *
MNIT * *
MCDR Deva * *
16. cercetare sistematică 1997

* SUCIU Liliana
* SIMA Darius
UBB Cluj FLOREA Gelu
GLODARIU Ioan
MNIT GHEORGHIU Gabriela
IAROSLAVSCHI Eugen
MCDR Deva PESCARU Adriana
17. cercetare sistematică 1996

Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca GLODARIU Ioan
Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca FLOREA Gabriel
IAROSLAVSCHI Eugen
GHEORGHIU Gabriela
18. cercetare sistematică 1994

MNIT IAROSLAVSCHI Eugen
GHEORGHIU Gabriela
UBB Cluj FLOREA Gelu
GLODARIU Ioan
19. cercetare sistematică 1924

* FLOREA Gelu
* IAROSLAVSCHI Eugen
* GHEORGHIU Gabriela
* GLODARIU Ioan
* CRIŞAN Radu
* PESCARU Adriana
* BODO Cristina
* SUCIU Liliana
* SIMA Darius
* MATEESCU Răzvan
* TOMANI Corina
* CIOATĂ Daniela
* SACALÂŞ Mariana
UBB Cluj * *
MNIT * *
MCDR Deva * *

Bibliografie
1. Glodariu, Ion, Addenda aux „Points de repere pour la chronologie des citadelles et des etablissements daciques des Monts d'Orăştie“, ActaMN, 32/1, 1995, 103-118 [Publicaţie]
2. Glodariu, Ion; Iaroslavschi, E., Sarmizegetusa Regia - capitala Daciei preromane, Deva, 1996 [Publicaţie]
3. Glodariu, Ion, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2002, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2003, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=1961 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
4. Glodariu, Ion, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2002, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2003, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=1962 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
5. Glodariu, Ion, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1999, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2000, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=926 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
6. Glodariu, Ion, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1994, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1995, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=87 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
7. Glodariu, Ion, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1995, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1996, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=254 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
8. Glodariu, Ion, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2003, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2004, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=2235 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
9. Glodariu, Ion, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2005, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3388 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
10. Glodariu, Ion, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3665 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
11. Glodariu, Ion, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2004, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2005, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3135 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
12. Daicoviciu, Hadrian, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1983-1992, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1993, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=730 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
13. Glodariu, Ion, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1996, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1997, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=417&d=Gradistea-de-Munte-Gradistea-Muncelului-Orastioara-de-Sus-Hunedoara-Dealul-Gradistii-1996 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
14. Glodariu, Ion, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1997, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1998, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=550 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
15. Glodariu, Ion, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1998, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1999, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=1691 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
16. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. II, București, 2004, 1368-1369, 72-77 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
17. Glodariu, Ion, Grădiştea de Munte [Sarmizegetusa Regia], 2001 [Fişă tehnică] (sursa fişei de sit)
18. Glodariu, Ion, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2001, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2002, 149-150, 108, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=1383 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
19. Glodariu, Ion, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2000, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2001, 94-95, 77, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=1121 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
20. Glodariu, Ion, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2002, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2003, 133-136, 86, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=1961 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
21. Glodariu, Ion, Grădiştea de munte, 2004 [Fişă tehnică] (sursa fişei de sit)
22. Glodariu, Ion, Grădiştea de munte, 2005 [Fişă tehnică] (sursa fişei de sit)
23. Glodariu, Ion, Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2008 - VALACHICA XXI-XXII, CIMEC - Institutul de Memorie Culturală și Complexul Național Muzeal „Curtea Domnească” Târgoviște, Bucureşti, 2009, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4242&d=Gradistea-de-Munte-Orastioara-de-Sus-Hunedoara-Dealul-Gradistii-Piciorul-Muncelului-2008 [Publicaţie]
24. Luca, Sabin Adrian, Repertoriul arheologic al județului Hunedoara, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Centrul pentru Cercetarea și Valorificarea Patrimoniului Cultural Transilvănean în Context European, Bibliotheca SepteMateriale și cercetări arheologicestrensis III, Editura Economică, Sibiu, 2008, 83 [Publicaţie]
25. Institutul Național al Patrimoniului, Proiect AFCN 360 - tur virtual, 2012, http://360.inp.org.ro/index.php/obiective/cetatea-dacica-de-la-sarmizegetusa-regia-jud-hunedoara [site web]
26. Florea, Gelu, Cronica cercetărilor aheologice din România, campania 2009, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 2010, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4307&d=Gradistea-de-Munte-Orastioara-de-Sus-Hunedoara-Dealul-Gradistii-Piciorul-Muncelului-2009 [Publicaţie]
27. Florea, Gelu, Cronica cercetărilor aheologice din România, campania 2010, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 2011, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4530&d=Gradistea-de-Munte-Orastioara-de-Sus-Hunedoara-Dealul-Gradistii-2010 [Publicaţie]
28. Florea, Gelu, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2011, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2012, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4722&d=Gradistea-de-Munte-Orastioara-de-Sus-Hunedoara-Dealul-Gradistii-2011 [Publicaţie]
29. Florea, Gelu, Cronica cercetărilor aheologice din România, campania 2014, Institutul Național al Patrimoniului, 2015, 126-127, Fig. 1, fig. 2, fig. 3, fig. 4, fig. 5, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5325&d=Gradistea-de-Munte-Orastioara-de-Sus-Hunedoara-Poarta-de-Sud-2014 [Publicaţie]
30. Florea, Gelu, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2018, Institutul Național al Patrimoniului în parteneriat cu Muzeul Național Brukenthal, Sibiu, 2019, 63-65 [Publicaţie]
31. Florea, Gelu, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2019, Institutul Național al Patrimoniului în parteneriat cu Muzeul Județean Buzău, 2020, 144-150 [Publicaţie]
32. Glodariu, Ioan, Cronica Cercatărilor aheologice din România. Campania 2007, 2008, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3890&d=Gradistea-de-Munte-Orastioara-de-Sus-Hunedoara-Dealul-Gradistii-2007 [Publicaţie]
33. Florea, Gelu et all, Grădiştea de Munte | Comuna: Orăştioara de Sus | Judeţ: Hunedoara | Anul: 2013, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2013, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2014, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5213&d=Gradistea-de-Munte-Orastioara-de-Sus-Hunedoara-2013 [Publicaţie]
34. Bodó, Cristina; Florea, Cătălin; Florea, Gelu; Gheorghiu, Gabriela, Iaroslavschi, Eugen; Mateescu, Răzvan; Pupeză, Luca Paul; Suciu, Liliana, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2012, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2013, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5064&d=Gradistea-de-Munte-Orastioara-de-Sus-Hunedoara-2012 [Publicaţie]
35. Florea, Gelu et all, Orăştioara de Sus | Judeţ: Hunedoara | Punct: Grădiştea de Munte - Sarmizegetusa Regia | Anul: 2016, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2016, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2017, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5714&d=Orastioara-de-Sus-Hunedoara-Gradistea-de-Munte--Sarmizegetusa-Regia-2016 [Publicaţie]
36. Florea, Gelu et all, Grădiştea de Munte | Comuna: Orăştioara de Sus | Judeţ: Hunedoara | Punct: Grădiştea de Munte - Sarmizegetusa Regia | Anul: 2017, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2017, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2018, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=6058&d=Gradistea-de-Munte-Orastioara-de-Sus-Hunedoara-Gradistea-de-Munte--Sarmizegetusa-Regia-2017 [Publicaţie]
37. Piso, Ioan et all, Sarmizegetusa | Judeţ: Hunedoara | Punct: Forum Novum | Anul: 2004, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2004, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2005, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3217&d=Sarmizegetusa-Hunedoara-Forum-Novum-2004 [Publicaţie]
38. Florea, Gelu et all, Orăştioara de Sus | Judeţ: Hunedoara | Punct: Grădiştea de Munte | Anul: 2015, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2015, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2016, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5513&d=Orastioara-de-Sus-Hunedoara-Gradistea-de-Munte-2015 [Publicaţie]
39. Florea, Gelu, 18. Grădiştea de Munte, Orăştioara de Sus, jud. Hunedoara. Punct: Grădiştea de Munte – Sarmizegetusa Regia, Croncica cercetărilor arheologice. Campania 2020, Institutul Național al Patrimoniului în parteneriat cu Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu și Centrul de Cercetare a Patrimoniului și Istoriei Socio-Culturale, 2021, 94-98, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=6507&d=Gradistea-de-Munte-Orastioara-de-Sus-Hunedoara-Gradistea-de-Munte-%96-Sarmizegetusa-Regia-2020 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
 
Fotografii sit

Scroll