Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   85083.04
Nume   Aşezarea hallstattiană de la Mihăileni - Veresmart
Județ   Harghita
Unitate administrativă   Mihăileni
Localitate   Mihăileni
Punct   Veresmart (Kicsi-erdő)
Reper   Situl arheologic se află la marginea nordică a satului Mihăileni, în vecinătatea nordică a pârâului Racul şi cel vestic al căii ferate, la locul numit, astăzi, Kicsi-erdő (în traducere pădurea mică), la poalele Dealului Cad, pe o "terasă", înaltă de 3-4 m faţă de lunca pârâului şi cu o înclinaţie în direcţia sudică.
Reper hidrografic - nume   Racul
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   deal
Utilizare teren   agricultură
Categorie   locuire civilă
Tip   aşezare
Descriere   Pe partea estică situl a fost afectat (0,2ha) de o exploatare de piatră/pietriş?, probabil sau în aceleaşi timp cu construirea căii ferate, iar pe ceea sudică de pârâu, pe o suprafaţă de cca. 0,2 ha, amintit şi în publicaţia din 1967. Astăzi pârâul se află la cca. 30-60 m de marginea sudică a sitului, fiind deviat la sfârşitul anilor '80.

Pe suprafaţa arată a sitului (peste 90%) se pot aduna chirpici şi fragmente ceramice din epoca bronzului şi din prima (?) şi a doua epocă a fierului. Nu s-a identificat urme de reducere a minereului de fier.
Observații   Extinderea sitului în direcţia V-NV trebuie revizuită. Cu ocazia perieghezei suprafaţa fiind folosit ca fâneaţă şi ici-colo în pământul mişcat de rozătoare s-a mai găsit mici bucăţi de fragmente ceramice.

Identificarea amplasamentului cu situl arheologic Mihăileni – Veresmart, având codul RAN 85083.04 nu este fără echivoc. Toponimul “Veresmart” în ziua de azi nu este cunoscut, existând numai Veres-oldal şi Veres-kert, poziţionânduse la cca. 200-300 NE de prezentul amplasament. Triunghiul format de pârâu şi calea ferate, amintită în bibliografie, se potrivesc pe amândouă locaţii, cât şi eroziunile cauzate de pârâu, însă la locul Veres-oldal (parţial locuit) cu ocazia perieghezei nu am identificat material arheologic . Descoperirile publicate (1 fusaiole, 1 roată de car din lut,şi 2 fragmente ceramice) nu s-a putut identifica în depozitul muzeului din Miercurea-Ciuc, de-şi există mai mult înscrieri în inventar, din această localitate şi perioadă.
Menţionăm că în Repertoriul arheologic al judeţului Harghita la poziţia 428 este adăugat şi perioada dacică la descoperiri, pe baza unei referinţe bibliografice, care nu se referă la acest sit şi amplasament, ci la unul din vatra satului.
Data descoperirii   înainte de 1967
Suprafața sitului   2,06 ha
Stare de conservare   bună / 06.01.2022
Riscuri antropice   Afectare parţială: 2 / 06.01.2022
Data ultimei modificări a fişei   06.01.2022
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare  Hallstatt neprecizată      
Aşezare  La Tène neprecizată      
Aşezare  Epoca bronzului (mileniul al III-lea-al II-lea a.Chr.) Wietemberg      
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. periegheză 2018

Direcția Județeană de Cultură Harghita KOSZA Antal

Bibliografie
1. Cavruc, Valeriu, Repertoriul arheologic al judeţului Harghita, Carpații Răsăriteni, Sfântu Gheorghe, 2000, 152 [Repertoriu] (sursa fişei de sit)
2. János Páll; Kóvacs, Dionisie, Periegheză arheologică în Bazinul Ciucului, Studii și Materiale, II, Târgu Mureș, 1967, 42-52 [Publicaţie]
 
 
Scroll