Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   105179.03
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   IF-II-a-A-15312
Nume   Ansamblul mânăstirii Snagov
Județ   Ilfov
Unitate administrativă   Snagov
Localitate   Snagov
Reper   Mănăstirea se află pe o insulă din lacul Snagov, aproape de malul nordic, între satele Siliştea Snagovului şi Snagov.
Reper hidrografic - nume   Snagov
Reper hidrografic - tip   lac
Forma de relief   insulă
Categorie   structură de cult; descoperire funerară; locuire
Tip   edificiu religios; necropolă; aşezare
Descriere   Situl cuprinde teritoriul de pe insula unde s-a construit începând cu secolul XIV aşezarea mânăstirească Snagov. Cercetările arheologice au pus în evidenţă etapele lăcaşului de cult în epoca medievală, necropola mânăstirii precum şi locuiri anterioare din epoca bronzului şi a doua epocă a fierului.
Data ultimei modificări a fişei   24.01.2023
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Biserică  Epoca medievală (sec. XIV)    

Biserica mânăstirii, a cărei construcţie este atribută lui Neagoe Basarab, este construită în stil bizantin având elemente decorative în stil românesc. Biserica actuală a fost ridicată pe fundaţiile unei biserici mai vechi, în mare parte în interiorul ei, cu o decalare spre vest. Fundaţiile ei laterale sunt în mare parte alipite celor vechi, a căror latură vestică o intersectează; în dreptul absidelor, între fundaţiile celor două edificii există un spaţiu de 1,46 m la E şi 0,50 - 0,70 m la S şi N. Vechea biserică avea trei abside.

Prima biserică a mânăstirii Snagov - atestată documentar în timpul lui Mircea cel Bătrân şi a cărei datare coboară, după materialele numismatice descoperite în 1933, în a doua jumătate a sec. XV - avea un plan care a servit de model, într-o anumită măsură, bisericii ridicate în prima parte a sec. XVI.

 
Biserică paraclis  Epoca medievală (sec. XV)    

Biserica paraclis cu hramul Bunei Vestiri a fost ridicată de Vladislav al II-lea la 1453, la sud de biserica mare, a fost distrusă probabil pe la 1600.

 
Necropolă  Epoca medievală - epoca modernă (Sec. XIV-XIX)    

Au fost cercetate în 1933 mai multe morminte datate cu ajutorul monedelor din inventar începând cu perioada domniei lui Mircea cel Bătrân până la cea a lui Carol I. Cercetările au acoperit zona din jurul bisericii dar şi înmormântările din interioarul bisericii. Mormintele din interior au mai fost investigate în 1906, dar nu s-a păstrat niciun raport. O parte a acestor morminte fusese jefuită.

 
Aşezare  Epoca bronzului târziu Glina / III      
Necropolă  La Tène (Sec. I a. Chr.)    

Au fost cercetate de Dinu V. Rosetti în perioada interbelică morminte de incineraţie din perioada La Tène datat prin monede romane şi vase ceramice.

 
Aşezare  La Tène (Sec. I a.Chr.)    

Au fost cercetate de Dinu V. Rosetti în perioada interbelică gropi de bordeie cu inventar specific.

 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. cercetare preventivă 2014-2015

Institutul Național al Patrimoniului LUPU Emil
BĂTRÎNA MILENCOVICI Adrian Corneliu
BALDOVIN Nicoleta
BULEI Agata
2. cercetare sistematică 1996

Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti CANTACUZINO Gheorghe I.
3. cercetare sistematică 1933

Muzeul Municipiului București ROSETTI Dinu V.

Bibliografie
1. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. II, București, 2004, p.1632, poz.672 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
2. Cantacuzino, Gheorghe, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 1996, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1997, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=431&d=Snagov-Ilfov-1996 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
3. Rosetti, Dinu V., Săpăturile arheologice de la Snagov, Publicaţiile Muzeului Municipiului Bucureşti, 1935, 5-52, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=113272-sapaturile-arheologice-de-la-snagov--publicatiile-muzeului-municipiului-bucuresti--ii-1935 [Publicaţie]
 
Fotografii sit

Scroll