Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   161393.02
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   TL-I-s-B-05939
Nume   Villa rustica de la Topolog
Județ   Tulcea
Unitate administrativă   Topolog
Localitate   Topolog
Reper   Aşezarea se află la 300 m sud-vest de sat.
Reper hidrografic - nume   Topolog
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   podiş
Utilizare teren   agricultură; păşune
Categorie   locuire
Tip   aşezare civilă
Descriere   Situl a fost localizat în primăvara anului 1977 de o echipă a Muzeului "Deltei Dunăriiˮ Tulcea (Simion Gavrilă, E. Lăzurcă, M. Mănucu-Adameşteanu, Gh. Mănucu-Adameşteanu). Materialul arheologic a fost atribuit unei villa rustica din perioada romană timpurie (sec. II-III p.Chr.). În anul 2010 au fost supravegheate lucrările de amenajare a unei staţii de epurare. Cu acest prilej, autorul cercetării (Geroge Nuţu) a făcut următoarele observaţii: "la aproximativ 1 km distanţă de sat, au fost descoperite numeroase fragmente ceramice, atât tipice cât şi atipice, databile în marea lor majoritate în epoca romană timpurie (sec. II-III p.Chr.). Fragmentele ceramice în cauză au fost recuperate atât în urma excavării şanţului de fundaţie a staţiei de epurare dar şi la nivelul solului, pe o rază de aproximativ 700 m în jurul obiectivului supravegheat. Cu toate acestea, nu am identificat nici o urmă de edificii sau alte structuri de locuire specifice epocii din care provin fragmentele ceramice, ceea ce ne face să avansăm ipoteza conform căreia nivelul arheologic se află la suprafaţă şi a fost puternic afectat de lucrările agricole, desfăşurate intensiv în zona respectivă. Observaţii pertinente de natură stratigrafică nu am putut realiza… . În timpul cercetărilor de teren determinate de realizarea ultimului studiu istoric al UAT Comuna Topolog (2019), pe suprafaţa sitului au fost înregistrate materiale arheologice atribuite perioadei romane timpurii (sec. II-III p.Chr.).
Observații   Zonă protejată
Data descoperirii   1977
Suprafața sitului   0, 5 ha
Stare de conservare   grav afectat / 12.10.2022
Riscuri antropice   Demolare: 4 / 12.10.2022; Afectare parţială: 4 / 12.10.2022; Vandalism: 4 / 12.10.2022; Furturi: 4 / 12.10.2022; Incendii provocate: 1 / 12.10.2022
Regim de proprietate   public şi privat
Data ultimei modificări a fişei   12.10.2022
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Villa rustica  Epoca romană (sec. II-III p. Chr.)        
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. evaluare de teren 2018

Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea MICU Cristian
MIHAIL Florian
MOCANU Marian
STĂNICĂ Aurel
MUREȘAN Lucian
PARASCHIV Dorel
BLEOANCĂ Mihaela
CIULAVU Florin
NUȚU George

Bibliografie
1. Lista monumentelor istorice 2004, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. III, 2004, p. 2282, poz. 419 [ordin MC]
2. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI]
3. Micu, Cristian, 2019 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
4. Micu, Cristian; Mihail, Florian; Paraschiv, Dorel; Mocanu, Marian; Nuțu, George; Ciulavu, Florin; Mureșan, Lucian; Bleoancă, Mihaela; Titov, Iuliana; Chiselev, Alexandru; Negoiță, Alexandru; Panait, Valentin, Studiu istoric şi arheologic comuna Topolog, Institutul de CercetărI Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea, Tulcea, 2019 [Studiu istoric PUG]
5. Topoleanu, Florin, Plan Urbanistic General. Comuna Topolog. Studiu istoric, document aflat în arhivele Direcției Județene pentru Cultură Tulcea și ICEM Tulcea, 1999, 9 (punct 2) [Studiu istoric PUG]
6. Nuțu, George, Raport de supraveghere arheologică. Denumirea proiectului/investiţiei: Canalizare menajeră. Denumirea sectorului de cercetare: Localitatea Topolog, com. Topolog, judeţul Tulcea, Institutul de Cercetari Eco-Muzeale Tulcea-Muzeul de Istorie si Arheologie, document aflat în arhiva ICEM Tulcea, 2011 [Raport de supraveghere arheologică]
7. Baumann, Victor Heinrich, Ferma romană din Dobrogea, Tulcea, 1983, 80, nota 256 [Publicaţie]
 
 
Scroll