Informaţii despre imagine
Autor   Dan Costea
Titlu   Cetatea Cius de pe Dealul Hissarlik
Tip   fotografie aeriană
Perspectivă   N-S
Descriere   În partea de jos, central sunt surprinse cele două fortificații de la Cius de pe Dealul Hissarlik cât și împrejurimile. Se observă poziția dominantă a cetății.
Data imaginii   2019
Sursa   Opriș, Ioan Carol, Rediscovering Roman Cius (Gârliciu, Constanța County, Romania). From emperor Valens to Grigore Tocilescu, Theodor Mommsen and beyond, Journal of Ancient History and Archaeology, 7.1, Mega Publishing House, Cluj-Napoca, 2020, p. 7, fig.1
Referință internet   https://www.academia.edu/42881327/Ioan_Carol_OPRI%C8%98_Rediscovering_Roman_Cius_G%C3%A2rliciu_Constan%C8%9Ba_County_Romania_From_emperor_Valens_to_Grigore_Tocilescu_Theodor_Mommsen_and_beyond
 
Situri asociate imaginii
Informaţii despre sit   Localizează pe harta României*
Cod RAN   61817.01
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   CT-I-s-A-02665
Nume   Cetatea Cius de la Gârliciu - Dealul Hassarlâc
Județ   Constanţa
Unitate administrativă   Gârliciu
Localitate   Gârliciu
Punct   Dealul Hazarlâc
Reper   Cetatea se află la aproximativ 4,5 - 5 kilometri sud de localitatea Gârliciu, pe malul nordic al lacului Hazarlâc, la limita de sud-vest a platoului omonim.
Forma de relief   deal
Utilizare teren   păşune
   
1 / 5
>
>>|
Scroll