Română   English Ministry of Culture
National Archaeological Record of Romania (RAN)
Select a criterion    Select keywords
To register a new site or update information for an existing site: download form (), fill form and send us the site record.
Total number of sites: 14950
 
Search by RAN code 
 
Search by LMI code 
 
  / 748  Number of records per page:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next pages
RAN Code Name Site Class Site Type County City/Town/Village/Commune Chronology Last update (descending) Display map
24221.02
 History Monuments List of 2010
204 Picture count: 204
Situl arheologic de la Fulgeriş- La Trei Cireşi. la N de sat, între pâraiele Fulgeriş şi Soci; la 8 km de Siret   locuire civilă   aşezare   Bacău   Fulgeriş, com. PANCESTI   Hallstatt, Latène, Eneolitic, Epoca bronzului   03.03.2015 (actualizată)   Display map*  
100647.02 Situl arheologic de la Mitreni. la 3 km N de satul Mitreni, pe terasa înaltă, stângă a râului Argeş, pe lungime de 1000 m de-a lungul terasei şi o lăţime între 30 m şi 50 m   locuire civilă   aşezare   Călăraşi   Mitreni, com. MITRENI   Latène, Epoca medievală / sec. IX-XI   02.03.2015 (actualizată)   Display map*  
102865.03 Movila Dăneşti I. În partea de NE a satului Dăneşti, pe malul stâng al Văii Mostiştea, aproape de o staţie de transformatoare, pe cîmp   descoperire funerară   tumul   Călăraşi   Dăneşti, com. FRASINET   Epoca medievală   02.03.2015 (creată)   Display map*  
102865.04 Movila Dăneşti II. În partea de est a satului Dăneşti, malul stâng al Văii Mostiştea, aproape de o staţie de transformatoare, pe cîmp   descoperire funerară   tumul   Călăraşi   Dăneşti, com. FRASINET   Epoca bronzului   02.03.2015 (creată)   Display map*  
104957.12 Aşezarea medievală de la Sătucu. Pe partea stângă a văii Corâta, în dreptul a două văioage, în locul unde apa face un cot   locuire   aşezare   Călăraşi   Sătucu, com. SARULESTI   Epoca medievală   01.03.2015 (creată)   Display map*  
36015.01
 History Monuments List of 2010
Picture count: 3
Aşezarea medievală de la Dorohoi-Biserica Sf. Nicolae - Domnescă. Aşezarea se află pe tot terenul din jurul bisericii "Sf. Nicolae - Domnesc", pe terasa inferioară a Jijiei.   locuire civilă   aşezare   Botoşani   Dorohoi, com. MUNICIPIUL DOROHOI   Epoca medievală / sec. XV - XVII   26.02.2015 (actualizată)   Display map*  
102482.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Dascălu (Vărăşti). la V de sat, pe ambele maluri ale unei văi afluente Mostiştei   locuire civilă   aşezare   Ilfov   Dascălu, com. DASCALU   Epoca bronzului, Epoca medievală / sec. IX - XI   23.02.2015 (verificată)   Display map*  
105758.02 Situl arheologic de la Siliştea-Valea Vânată. la confluenţa văii Vânăta-Milotina cu valea Mostiştei, pe malul stâng, pe un grind relativ întins   locuire civilă   aşezare   Călăraşi   Siliştea, com. VALEA ARGOVEI   Latène, Epoca medievală, Epoca migraţiilor / sec. IX-X, sec. IV   22.02.2015 (actualizată)   Display map*  
105749.01 Situl arheologic de la Ostrovu-Valea Căpitanului. La 700 m E de satul Ostrovu, în apele lacului Frăsinet, pe partea dreaptă a văii Mostiştea   locuire civilă   aşezare   Călăraşi   Ostrovu, com. VALEA ARGOVEI   Epoca bronzului, Epoca migraţiilor, Epoca medievală   22.02.2015 (actualizată)   Display map*  
94633.11 Movila IV de la Făurei. În partea de SE a satului, pe latura de est a piscului aflat la confluenţa Văii Argova cu Mostiştea   descoperire funerară   tumul   Călăraşi   Făurei, com. ULMU   Necunoscută   22.02.2015 (creată)   Display map  
94633.03 Tumulul de la Făurei - Movila Potcoavei. Tumulul se află în partea de vest a satului Făurei, pe drumul ce merge spre Piscul de la confluenţa lacului Mostiştea cu Valea Argovei.   descoperire funerară   tumul   Călăraşi   Făurei, com. ULMU   Epoca bronzului   22.02.2015 (actualizată)   Display map*  
94633.04 Tumulul de la Făurei - Movila Făurei III. Tumulul este situat în partea de vest a satului Făurei, pe piscul de la confluenţa lacului Mostiştea cu Valea Argovei, pe malul estic.   descoperire funerară   tumul   Călăraşi   Făurei, com. ULMU   Epoca bronzului   22.02.2015 (actualizată)   Display map*  
104216.08 Aşezarea culturii Boian de la Sultana - Terasa Gheţărie. La marginea de nord a satului, pe terasa înaltă a lacului Mostiştea.   locuire civilă   aşezare   Călăraşi   Sultana, com. MANASTIREA   Neolitic   22.02.2015 (actualizată)   Display map*  
104207.03 Satul medieval fortificat de la Coconi-Căldarea. În partea de NE a satului Coconi, pe malul drept al lacului Mostiştea, pe un bot de terasă   locuire civilă   aşezare fortificată şi necropolă   Călăraşi   Coconi, com. MANASTIREA   Epoca medievală / sec. XIV-XV   22.02.2015 (actualizată)   Display map*  
104207.02
 History Monuments List of 2010
Aşezarea Latene de la Coconi-Vadul Vacilor. La 500 m SE de sat, pe terasă înaltă a malului drept al lacului Mostiştea, la marginea de vest a unei văioage   locuire civilă   aşezare   Călăraşi   Coconi, com. MANASTIREA   Latène   22.02.2015 (actualizată)   Display map*  
39827.01
 History Monuments List of 2010
Movila Din Faţă I de la Sârbi. Movila este situată extravilan, la 1200 m nord-nord-est de biserica satului, la 1550 m vest de valea Bodeasa.   descoperire funerară   tumul   Botoşani   Sârbi, com. VLASINESTI   Necunoscută   20.02.2015 (actualizată)   Display map*  
105035.03 Situl arheologic de la Sineşti. La nord de satul Sineşti, pe malul stâng al văii Mostiştea, pe vatra fostului sat Cloşca   locuire civilă   aşezare   Ialomiţa   Sineşti, com. SINESTI   Epoca medievală, Epoca migraţiilor / sec. IX - XI, sec.IV   11.02.2015 (actualizată)   Display map*  
6235.07 Cetatea de pământ de la Pianu De Jos. Situl se află în partea dreaptă a râului Pian, pe un pinten de deal izolat, la cota 236.   locuire   aşezare   Alba   Pianu de Jos, com. PIANU   Epoca medievală / Sec. X-XI   11.02.2015 (creată)   Display map  
63401.31 Situl arheologic de la Sfântu Gheorghe - Örkö. Situl se află pe teritoriul oraşului Sfântu Gheorghe, pe un promontoriu de gresie numit "Örkö", folosit drept carieră de piatră.   locuire   aşezare civilă   Covasna   Sfântu Gheorghe, com. MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE   Epoca bronzului   11.02.2015 (creată)   Display map  
103933.01 Aşezarea de tip tell de la Petru Rareş. Tell-ul se află la nod de satul Petru Rareş   locuire civilă   tell   Giurgiu   Petru Rareş, com. IZVOARELE   Eneolitic   11.02.2015 (creată)   Display map  
  / 748  Number of records per page:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next pages
Search by RAN code 
 
Search by LMI code