Română   English Ministry of Culture
National Archaeological Record of Romania (RAN)
Select a criterion    Select keywords
To register a new site or update information for an existing site: download form (), fill form and send us the site record.
Total number of sites: 14979
 
Search by RAN code 
 
Search by LMI code 
 
  / 749  Number of records per page:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next pages
RAN Code Name Site Class Site Type County City/Town/Village/Commune Chronology Last update (descending) Display map
159696.19 Necropola tumulară de la Isaccea-La Două Movile. Situl se află la cca 1 km vest de DN 22 şi la cca 600 de m SV de Isaccea   descoperire funerară   necropolă tumulară   Tulcea   Isaccea, com. Oraş Isaccea   Epoca romană   30.03.2015 (creată)   Display map*  
159696.18 Tumulul de la Isaccea. La cca 230 m sud de DN 22 şi la ca 900 m SV de Isaccea şi la 150 m NV de tumulul cu codul RAN 159696.15   descoperire funerară   tumul   Tulcea   Isaccea, com. Oraş Isaccea   Necunoscută   30.03.2015 (creată)   Display map*  
159712.03 Tumulul de la Revărsarea. La cca 80 m sud de localitate   descoperire funerară   tumul   Tulcea   Revărsarea, com. Oraş Isaccea   Necunoscută   30.03.2015 (creată)   Display map*  
159712.02 Tumulul de la Revărsarea. La cca 100 de m sud de localitate şi la cca 100 m est de tumul cu codul RAN 159712.01   descoperire funerară   tumul   Tulcea   Revărsarea, com. Oraş Isaccea   Necunoscută   30.03.2015 (creată)   Display map*  
159712.01 Tumulul de la Revărsarea. La cca 100 de m sud de localitate   descoperire funerară   tumul   Tulcea   Revărsarea, com. Oraş Isaccea   Necunoscută   30.03.2015 (creată)   Display map*  
159696.17 Tumulul de la Isaccea. La cca 1 km sud de DN 22, la ca 1.3 km SV de Isaccea şi la 50 m vest de tumulul cu codul RAN 159696.17   descoperire funerară   tumul   Tulcea   Isaccea, com. Oraş Isaccea   Necunoscută   30.03.2015 (creată)   Display map  
159696.16 Tumulul de la Isaccea. La cca 1 km sud de DN 22 şi la ca 1.2 km SV de Isaccea   descoperire funerară   tumul   Tulcea   Isaccea, com. Oraş Isaccea   Necunoscută   30.03.2015 (creată)   Display map  
159696.15 Tumulul de la Isaccea. La cca 350 m sud de DN 22 şi la cca 1 km SV de Isaccea   descoperire funerară   tumul   Tulcea   Isaccea, com. Oraş Isaccea   Necunoscută   30.03.2015 (creată)   Display map*  
159972.06
 History Monuments List of 2010
Aşezarea din epoca romană de la Casimcea - Dealul Lexanului. Situl se află la cca 800 m est de sat   locuire civilă   aşezare   Tulcea   Casimcea, com. Casimcea   Epoca romană / sec. I - III   30.03.2015 (verificată)   Display map  
159972.05
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Casimcea - Colţarii Mari. Situl arheologic se află la nord de satul Casimcea   locuire   aşezare   Tulcea   Casimcea, com. Casimcea   Neolitic, Epoca romană, Epoca medievală / mil. IV a. Chr., sec. XVIII   30.03.2015 (actualizată)   Display map  
159972.04
 History Monuments List of 2010
Tumuli (36) de la Casimcea. în perimetrul întregii localităţi   descoperire funerară   tumul   Tulcea   Casimcea, com. Casimcea   Epoca romană   30.03.2015 (verificată)   Display map  
104957.06 Aşezarea getică de la Sătucu. Pe partea deaptă a văii Corâta, pe terasa înaltă, la 500 m sud-est de satul Sătucu   locuire   aşezare   Călăraşi   Sătucu, com. Săruleşti   Latène / sec. II-I a. Chr.   29.03.2015 (creată)   Display map*  
93450.02 Aşezarea eneolitică de la Dorobanţu-La Pescărie. Staţia de pompare a apei, malul sud-estic al lacului Mostiştea   locuire   aşezare   Călăraşi   Dorobanţu, com. Dorobanţu   Eneolitic   29.03.2015 (creată)   Display map*  
57715.10 Ansamblul fortificaţiei de pământ şi lemn de la Floreşti. Situl se află pe dealul Lazului, spre valea Someşului Mic, între Gilău şi Cluj.   locuire   aşezare fortificată   Cluj   Floreşti, com. Floreşti   Epoca medievală / sec. XIII   29.03.2015 (creată)   Display map  
38991.06 Movila Comăneşti de la Suharău. Movila este situată extravilan, la 1200 m nord-vest de extremitatea nordică a satului, la 1450 m est de drumul comunal Suharău-Oroftiana.   descoperire funerară   movilă   Botoşani   Suharău, com. Suharău   Necunoscută   29.03.2015 (creată)   Display map*  
103666.01 Aşezarea neolitică de la Isvoarele- Fântânele. Aşezarea se află pe versantul de nord al văii Coşcova, la 300 m vest de satul Isvoarele, pe o prelungire a terasei înalte a Argeşului, pe locul numit de localnici Fântânele   locuire   aşezare   Giurgiu   Isvoarele, com. Isvoarele   Neolitic, Eneolitic   29.03.2015 (creată)   Display map  
60785.18 Situl arheologic de la Cernavodă - Columbia A. Situl se află localizat lângă abatorul oraşului.   locuire civilă   aşezare   Constanţa   Cernavodă, com. Oraş Cernavodă   Neolitic   29.03.2015 (creată)   Display map  
4972.05 Situl arheologic de la Ţelna - Părăuţe. Situl se află în aria satului, pe locul numit ,,Părăuţe"   locuire   aşezare   Alba   Ţelna, com. Ighiu   Epoca romană, Epoca medievală / sec. X-XI   29.03.2015 (creată)   Display map  
18581.01
 History Monuments List of 2010
Castrele de pământ şi cărămidă de la Săpata. Situl se află pe dealul aflat între râurile Cotmeana şi Cetăţuia, între Bumbuieni şi Săpata de Jos   locuire militară   castru   Argeş   Bănăreşti, com. Săpata   Epoca romană / sec. II - III, sec. II   25.03.2015 (actualizată)   Display map*  
11622.01 Mormântul princiar traco-getic de la Găvani. la distanţa de 7 km spre sud de Găvani şi la circa 3 km nord de satul Comăneasca   descoperire funerară   mormânt princiar   Brăila   Găvani, com. Gemenele   Latène / Sec. IV-III a.Chr.   25.03.2015 (creată)   Display map  
  / 749  Number of records per page:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next pages
Search by RAN code 
 
Search by LMI code