Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   104760.07
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   CL-I-s-B-14572
Nume   Situl arheologic de la Radovanu - Gorgana a II-a
Județ   Călăraşi
Unitate administrativă   Radovanu
Localitate   Radovanu
Punct   Gorgana a II-a (Fraţii Dincă, La Grădişte)
Reper   Situl se află pe vechea terasă a Argeşului (terasa înaltă a râului), în partea de sud a comunei Radovanu, în dreptului cartierului numit de localnici “Coadele”.
Reper hidrografic - nume   Argeş
Reper hidrografic - tip   râu
Utilizare teren   islaz comunal
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Descriere   Aşezarea este despărţiă de terasă printr-un şanţ adânc de 12 m şi lat de 32 m.
Observații   În opinia lui Done Şerbănescu, specialistul care a realizat mai multe cercetări în acest punct, în această aşezare nu s-ar găsi material aparţinând epocii medievale.
Data descoperirii   1924
Suprafața sitului   3500 mp
Stare de conservare   grav afectat / 09.09.2009
Regim de proprietate   domeniul public
Data ultimei modificări a fişei   06.04.2021
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare  Epoca bronzului târziu Radovanu      
Aşezare  La Tène târziu (sec. II-I a . Chr) getică  

Aşezarea de formă triunghiulară, este de tip pinten barat, depărţiă de terasă printr-un şanţ adânc de 12 m şi lat de 32 m.

Stratigrafie: Pătura arheologică cu grosimea de 1,60 m are două straturi de cultuă. Stratul de cultură inferior gros de 0,60 m aparţine epocii bronzului târziu, cultura Radovanu, iar stratul de cultură superior format in două niveluri de locuire aparţine civilizaţiei getice din secolul II-I a. Chr. Fortificarea sitului s-a făcut în epoca getică.

 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. cercetare sistematică 2014

* TUŢULESCU Ion
* ŞERBĂNESCU Done
* SCHUSTER Cristian
* MARINETE Alina
* MORINTZ Alexandru
* VĂCĂROAIA Cristina Alexandra
IAB * *
MCG Oltenița * *
MJ Vâlcea * *
2. evaluare de teren 2013

Nr. Autorizaţiei de cercetare: 68/2012. Cauza cercetării: amenajarea râurilor Argeş şi Dâmboviţa pentru navigaţie şi alte folosinţe.

* ȘERBĂNESCU Done
Muzeul Civilizației Gumelnița, Oltenița * *
3. cercetare sistematică 2012

Cercetarea arheologică s-a desfăşurat în perioada 30.07- 24.08.2012, obiectivul principal fi ind stabilirea statrigrafi ei tell-ului eneolitic, dar şi de continuarea săpăturilor pe terasa din imediata apropiere, respectiv în suprafeţele S.II-S.III.

* ȘERBĂNESCU Done
* SCHUSTER Cristian
* NĂLBITORU Alexandru
* ȚUȚULESCU Ion
MCG Olteniţa * *
IAB * *
MJ Vâlcea * *
4. cercetare sistematică 2011

* KOGĂLNICEANU Raluca
* ȚUCULESCU Ion
* TERTECI Carol
* SCHUSTER Christian
* MORINTZ Alexandru
* COMȘA Alexandra
* EL SUSI Georgeta
* NĂLBITORU Alexandru
* ȘERBĂNESCU Done
Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa, Olteniţa * *
Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti * *
Muzeul Județean Vâlcea * *
Muzeul Judeţean de Istorie "Teohari Antonescu", Giurgiu * *
5. cercetare sistematică 2007

* SCHUSTER Christian
* MORINTZ Alexandru
* ŞERBĂNESCU Done
MA Olteniţa * *
IAB * *
6. cercetare sistematică 2005

* SCHUSTER Cristian
* MORINTZ Alexandru
* ŞERBĂNESCU Done
MDJ Călăraşi * *
Centrul Român de Tracologie Bucureşti * *

Bibliografie
1. Morintz, Sebastian; Şerbănescu, Done, Rezultatele cercetărilor de la Radovanu, punctual "Gorgana a doua" (jud. Călăraşi). I. Aşezarea din epoca bronzului. II. Aşezarea geto-dacică, Thraco-dacică, VI, Bucureşti, 1985, 5-28 [Publicaţie]
2. Şerbănescu, Done, Gorgana a doua, nepublicat, 2007 [Fişă tehnică] (sursa fişei de sit)
3. Şerbănescu, Done, nepublicat, 2004 [Fişă tehnică] (sursa fişei de sit)
4. Şerbănescu, Done, Radovanu | Judeţ: Călăraşi | Punct: Gorgana a doua, Gorgana întâi | Anul: 2008, Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2008 - VALACHICA XXI-XXII, CIMEC - Institutul de Memorie Culturală și Complexul Național Muzeal „Curtea Domnească” Târgoviște, Bucureşti, 2009, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4065&d=Radovanu-Calarasi-Gorgana-a-doua-Gorgana-intai-2008 [Publicaţie]
5. Şerbănescu, Done; Trohani, George, Noi cercetări arheologice privind cultura materială a geto-dacilor din zona est-centrală a Munteniei, Muzeul Naţional, 2, Bucureşti, 1975, 273-286 [Publicaţie]
6. Morintz, Sebastian; Şerbănescu, Done, Rezultatele cercetărilor de la Radovanu, punctual "Gorgana a doua" (jud. Călăraşi) I. Aşezarea din epoca bronzului. II. Aşezarea geto-dacică, Thraco Dacica, 6, 1-2, 1985, 5-30 [publicație]
7. Şerbănescu, Done, Athena Parthenos la Radovanu, Steagul Roşu, 8038, XXXII, 1980, 2, 3-4 [Publicaţie]
8. Şerbănescu, Done, Monede descoperite în dava geto-dacică de la Radovanu, Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos, 155-160 [Publicaţie]
9. Şerbănescu, Done, Dave şi stăpânii lor: Radovanu, Magazin Istoric, 4, aprilie, XV, 1981 [Publicaţie]
10. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI]
11. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. III, București, 2004, 731, 70 [Ordin MCC]
12. Șerbănescu, Done, Radovanu | Judeţ: Călăraşi | Punct: Gorgana a doua | Anul: 2004, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2004, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 2005, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3205&d=Radovanu-Calarasi-Gorgana-a-doua-2004 [Publicaţie]
13. Șerbănescu, Done, Radovanu | Judeţ: Călăraşi | Punct: Gorgana a doua | Anul: 2005, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2005, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 2006, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3476&d=Radovanu-Calarasi-Gorgana-a-doua-2005 [Publicaţie]
14. Șerbănescu, Done, Radovanu | Judeţ: Călăraşi | Punct: Gorgana a doua | Anul: 2005, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2005, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 2006, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3475&d=Radovanu-Calarasi-Gorgana-a-doua-2005 [Publicaţie]
15. Șerbănescu, Done, Radovanu | Judeţ: Călăraşi | Punct: Gorgana a doua | Anul: 2006, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2006, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 2007, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3738&d=Radovanu-Calarasi-Gorgana-a-doua-2006 [Publicaţie]
16. Șerbănescu, Done, Radovanu | Judeţ: Călăraşi | Punct: Gorgana întâi şi Gorgana a doua | Anul: 2007, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2007, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 2008, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3955&d=Radovanu-Calarasi-Gorgana-intai-si-Gorgana-a-doua-2007 [Publicaţie]
17. Șerbănescu, Done, Radovanu | Judeţ: Călăraşi | Punct: Gorgana întâi, Gorgana a doua | Anul: 2010, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2010, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 2011, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4581&d=Radovanu-Calarasi-Gorgana-intai-Gorgana-a-doua-2010 [Publicaţie]
18. Șerbănescu, Done, Radovanu | Judeţ: Călăraşi | Punct: Gorgana a doua | Anul: 2014, Cronica cercatărilor aheologice din România, campania 2014, Institutul Național al Patrimoniului, 2015, 120-121, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5335&d=Radovanu-Calarasi-Gorgana-a-doua-2014 [Publicaţie]
19. Șerbănescu, Done, nepublicat, 2012 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
20. Trohani, George; Şerbănescu, Done, Noi cercetări arheologice privind cultura materială a geto-dacilor din zona est-centrală a Munteniei, Muzeul Naţional, 2, 1975, 273-286 [Publicaţie]
21. Morintz, Sebastian, Contribuţii arheologice la istoria tracilor timpurii, Bucureşti, 1978, 143-147 [Publicaţie]
22. Şerbănescu, Done, Contribuţii arheologice la civilizaţia geto-dacilor din centrul Câmpiei Române, Bucureşti, 1998 [Teză doctorat]
23. Şerbănescu, Done; Schuster, Cristian; Morintz, Alexandru, Despre vetrele-altar ale geto-dacilor din dava de la Radovanu-Gorgana doua, jud. Călăraşi, A. Zanoci, T. Arnăut, M. Băţ, Studia Archeologiae et Historiae Antique. Doctissimo viro Scientiarum Archeologiae et Historiae Ion Niculiţă, anno septuagesima aetatis suae dedicatur, 209, Chişinău, 245-254 [Publicaţie]
24. Șerbănescu, Done, nepublicat, 2013 [Fişă tehnică] (sursa fişei de sit)
25. Șerbănescu, Done et all, Radovanu | Judeţ: Călăraşi | Punct: Gorgana a doua, Gorgana întâi | Anul: 2009, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2009, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 2010, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4278&d=Radovanu-Calarasi-Gorgana-a-doua-Gorgana-intai-2009 [Publicaţie]
26. Șerbănescu, Done et all, Radovanu | Judeţ: Călăraşi | Punct: Gorgana a doua | Anul: 2012, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2012, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2013, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4944&d=Radovanu-Calarasi-Gorgana-a-doua-2012 [Publicaţie]
27. Şerbănescu, Done et alii, Punct: Gorgana a doua, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2012, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2013, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4944&d=Radovanu-Calarasi-Gorgana-a-doua-2012 [Publicaţie]
 
Fotografii sit

Scroll