Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   155537.03
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   TM-I-s-B-06085
Nume   Situl arheologic de la Sânnicolau Mare - Selişte
Județ   Timiş
Unitate administrativă   Oraş Sânnicolau Mare
Localitate   Sânnicolau Mare
Punct   Selişte (Ferma Bata)
Reper   Situl se află la 2,38 km E-SE de biserica ortodoxă din Sânnicolau Mare, la 6,37 km V de biserica ortodoxă din Saravale, la 205 m N de DJ 682 Sânnicolau Mare - Saravale şi la 190 m S de versantul stâng al unui braţ semifosil al Pârâului Aranca.
Reper hidrografic - nume   Aranca; Mureş
Reper hidrografic - tip   râu
Forma de relief   platou
Utilizare teren   teren arabil şi pârloagă
Categorie   locuire civilă
Tip   aşezare şi necropolă
Descriere   Situl arheologic ocupă o terasă bine profilată, sub forma unui platou care domină versantul stâng al fostului curs al Pârâului Aranca. Pe latura de NV platoul ia forma unui bot de terasă, cu pante relativ abrupte, dominând cu peste 4 m albia majoră a Arancăi. Poziţia naturală favorabilă, ferită de inundaţii şi cu o pânză freatică coborâtă, a fost speculată antropic, platoul fiind intens locuit din preistorie şi până la începuturile epocii moderne. Intervenţiile moderne, prin canalizări şi săparea unor canale de desecare şi drenaj au modificat substanţial peisajul iniţial.
Observații   Starea de conservare a sitului este afectată de lucrările agricole moderne şi de cele de desecări şi hidroamelioraţii.
Data descoperirii   1995
Stare de conservare   medie / 23.02.2009
Riscuri antropice   Afectare parţială: 3 / 17.02.2012; Agricultură intensivă: 3 / 17.02.2012
Regim de proprietate   privat
Proprietar   Negoţ Traian
Data ultimei modificări a fişei   21.12.2021
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare deschisă şi necropolă  Epoca bronzului        
Aşezare deschisă şi necropolă  Epoca post-romană        
Aşezare deschisă şi necropolă  Epoca prefeudală        
Aşezare deschisă  Epoca medievală timpurie        
Aşezare deschisă  Epoca medievală dezvoltată        
Aşezare deschisă  Epoca medievală târzie        
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. periegheză 2007

* MICLE Dorel
* MĂRUIA Liviu
* CÎNTAR Adrian
2. cercetare sistematică 2006

* MĂRUIA Liviu
* BEJAN Adrian
U Timişoara * *
3. cercetare sistematică 2005

* MĂRUIA Liviu
* BEJAN Adrian
U Timişoara * *
4. cercetare sistematică 2004

prima cercetare 1995

* BEJAN Adrian
* MĂRUIA Liviu
U Timişoara * *
5. cercetare sistematică 2002

* GREC Marius
* BEJAN Adrian
U Timişoara * *
Universitatea „Vasile Goldiș” Arad * *
6. cercetare sistematică 2001

* BEJAN Adrian
* GREC Marius
U Timişoara * *
U Arad * *
7. cercetare sistematică 1997

* GREC Marius
* IAMBOR Petru
* MATEI Ștefan
* BEJAN Adrian
U Timişoara * *
MNIT * *
IAIA Cluj * *
Școala Generală nr. 2 Sânnicolau Mare * *
8. cercetare sistematică 1996

* GREC Marius
* MATEI Ștefan
* IAMBOR Petru
* BEJAN Adrian
Universitatea de Vest, Timişoara * *
Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj-Napoca * *
Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca * *
şcoala Generală Nr. 2 Sânnicolau Mare * *
9. cercetări arheologice de teren 1994-1995

* BEJAN Adrian

Bibliografie
1. Bejan, Adrian, Sânnicolaul Mare - Selişte, 2002 [Fişă tehnică] (sursa fişei de sit)
2. Bejan, Adrian, Sânnicolaul Mare - Seliste, 2001 [Fişă tehnică] (sursa fişei de sit)
3. Bejan, Adrian, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2000, CIMEC - Institutul de Memorie Culturala, Bucureşti, 2001, 222-224, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=1185 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
4. Bejan, Adrian, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2001, CIMEC - Institutul de Memorie Culturala, Bucureşti, 2002, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=1495 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
5. Bejan, Adrian, 2003 [Fişă tehnică] (sursa fişei de sit)
6. Bejan, Adrian, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2002, CIMEC - Institutul de Memorie Culturala, Bucureşti, 2003, p. 271-273, nr. 172, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=2082 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
7. Bejan, Adrian, Sânnicolaul Mare - Selişte, 2004 [Fişă tehnică] (sursa fişei de sit)
8. Bejan, Adrian, Sânnicolau Mare - Selişte, 2005 [Fişă tehnică] (sursa fişei de sit)
9. Bejan, Adrian, Sânnicolau Mare - Selişte, 2006 [Fişă tehnică] (sursa fişei de sit)
10. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. III, București, 2004, p.2222, poz.47 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
11. Bejan, Adrian, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2004, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2005, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3221 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
12. Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 1995, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1996, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=320 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
13. Bejan, Adrian, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 1996, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1997, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=466&d=Sannicolau-Mare-Timis-Seliste-1996 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
14. Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 1997, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1998, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=555 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
15. Bejan, Adrian, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 1998, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1999, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=1697 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
16. Bejan, Adrian, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2004, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2005, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=2345 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
17. Bejan, Adrian, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2005, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3497 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
18. Bejan, Adrian, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3754 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
19. Luca, Sabin Adrian, Descoperire arheologice din Banatul Românesc, Sibiu, 2006, 227 [Publicaţie]
20. Măruia, L.; Micle, D.; Cîntar, A.; Ardelean, M.; Stavilă, A.; Bolcu, L.; Borlea, O., Horak, P.; Timoc, C.; Floca, C.; Vidra, L., ArheoGIS. Baza de date a siturilor arheologice cuprinse în Lista Monumentelor Istorice a judeţului Timiş. Rezultatele cercetărilor de teren, BioFlux, Cluj-Napoca, 2011 [Publicaţie]
21. Harta topografică a României, scara 1:25.000 [Referinţă cartografică]
 
Fotografii sit

Scroll