Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   161160.06
Nume   Grup de movile de la Peceneaga
Județ   Tulcea
Unitate administrativă   Peceneaga
Localitate   Peceneaga
Reper   Movilele se află la cca. 0,5-1 km e de localitate şi la V de Dealul Nisip, de o parte şi de alta a drumului Peceneaga – Traianu.
Reper hidrografic - nume   Dunărea
Reper hidrografic - tip   fluviu
Forma de relief   deal
Utilizare teren   agricultură
Categorie   descoperire funerară
Tip   necropolă
Descriere   Movilele se observau pe hărţile militare (scara 1 : 25000) realizate în anul 1962. Acestea erau orientate pe direcţia nord - sud, pornind de la un promontoriu ce ajungea până la zona inundabilă a Dunării. În prezent, acestea nu se mai observă în teren; movilele din dreapta drumului au fost distruse cu prilejul construirii sediului CAP, iar cele din stânga acestuia, de o plantaţie de viţă-de-vie. De pe suprafaţa situată în stânga drumului menţionat (cca. 5,36 ha) au fost recuperate muneroase fragmente de amfore elenistice (sec. IV-III a. Chr.), vase autohtone (getice) şi un fragment de vas-borcan medieval. Artefactele erau concentrate în mai multe puncte - probabil fostele movile.
Observații   Situl a fost grav afectat de intervenţiile antropice (terasări, cultivarea viţei de vie, cultivarea plantelor), dar şi de factorii naturali: ploile torenţiale au dus la formarea unor făgaşe adânci în relieful de loess, modelând permanent zona.
Stare de conservare   grav afectat / 26.05.2021
Riscuri antropice   Afectare parţială: 4 / 26.05.2021
Data ultimei modificări a fişei   26.05.2021
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
movile  Epoca elenistică (sec. IV-III a. Chr)      
movile  Epoca bizantină    

La descoperirile elenistice se adaugă un fragment de la o oală-borcan de perioadă medio-bizantină.

 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. cercetare preventivă 2014

* IACOB Mihaela
* PARASCHIV Dorel
* MOCANU Marian
* STAN Diana
* PANAIT Valentin
Institutul de Cercetări Eco-Muzeale, Tulcea * *

Bibliografie
1. Iacob, Mihaela, Cronica cercatărilor aheologice din România, campania 2014, 2015, 229-230, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5469&d=Peceneaga-Tulcea-La-Piscul-Sarat-Dealul-Cazacului-Valea-Hogii-Movila-Breazului-La-Ceardace-2014 [Publicaţie]
2. Simon, Alexandru; Simon Gabriel; Deacu, Adina Iuliana; Mican, Daniela, Actualizare Plan Urbanistic General și regulamentul local de urbanism comuna Peceneaga , județul Tulcea, vol. 1, 2013-2014, 83-84 [PUG]
 
 
Scroll