Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   179132.126
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   B-II-s-A-17909
Nume   Situl arheologic Centrul Istoric Bucureşti
Județ   Bucureşti
Unitate administrativă   Municipiul Bucureşti
Localitate   Bucureşti
Reper   Centrul istoric este delimitat la Nord de Bd. Elisabeta (de la intersecţia cu Calea Victoriei), Bd. Carol (până la intersecţia cu str. Hristo Botev); la Est - de str. Hristo Botev (de la intersecţia cu Bd. Carol până la intersecţia cu Bd. Corneliu Coposu); la Sud - de Bd. Corneliu Coposu (de la intersecţia cu str. Hristo Botev), Splaiul Independenţei (până la intersecţia cu Calea Victoriei); la Vest: de Calea Victoriei (de la intersecţia cu Splaiul Independenţei până la intersecţia cu Bd. Elisabeta).
Categorie   locuire; descoperire funerară
Tip   aşezare; necropolă
Descriere   Centrul Istoric Bucureşti este definit ca sit arheologic pe cuprinsul căruia este instituită regimul maxim de protecţie. Pe teritoriul ocupat de centrul istoric se află mai multe puncte identificate şi cercetate ca situri arheologice, având la rândul lor coduri RAN distincte.
Săpăturile arheologice recente au scos la lumină, în pofida distrugerilor contemporane masive, mărturii importante ale istoriei Centrului istoric - străzile pavate cu lemn (podurile medievale şi moderne), străzile pavate cu bolovani de râu (moderne), construcţii datând din sec. al XVIII-lea, construcţii din sec. al XIX-lea sau fragmente ale sistemului de canalizare din secolul XX.
Data ultimei modificări a fişei   11.10.2022
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare  Epoca medievală - epoca modernă (Sec. XVI - XX)        
Necropolă  Epoca medievală - epoca modernă (Sec. XVI - XX)        

Bibliografie
1. Ignat, Theodor et alii, Studiu Arheologic. PUZ Sector 3 al Municipiului București, 2018 [PUG] (sursa fişei de sit)
2. Lista monumentelor istorice din România (LMI) Ordinul ministrului culturii nr. 2.828/2015,, Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 113 bis, 15.02.2016 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
 
Fotografii sit

Scroll