Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   179132.30
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   B-I-s-A-17887
Nume   Situl arheologic de la Bucureşti - Dealul Ciurel
Județ   Bucureşti
Unitate administrativă   Municipiul Bucureşti
Localitate   Bucureşti
Punct   Dealul Ciurel
Reper   Situl este amplsat pe malul de sud-est al lacului Dâmboviţa, în cartierul Militari, între Str. Dâmboviţa la sud-vest şi şos. Virtuţii la est.
Reper hidrografic - nume   Dâmboviţa
Reper hidrografic - tip   râu
Forma de relief   terasă
Categorie   locuire; descoperire funerară
Tip   aşezare; necropolă
Descriere   Primele informaţii despre acest sit au fost furnizate în anul 1922 de Constantin Nicolăescu Plopşor, completate apoi în anul 1929 de Dinu V. Rosetti. De-a lungul timpului au fost identificate şi cercetate urme de locuire din epoca bronzului (cultura Glina), prima epocă a fierului, sec. VI-VIII, X-XI şi sec. XVIII-XIX.
Descoperitor   Constantin Nicolăescu Plopşor
Data descoperirii   1922
Suprafața sitului   8,765 ha
Stare de conservare   precară / 22.04.2019
Riscuri naturale   Exces de apă în sol: 5 / 08.03.2007
Riscuri antropice   Afectare parţială: 4 / 22.04.2019
Data ultimei modificări a fişei   06.07.2022
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare  Epoca bronzului timpuriu Glina / II-III  

Au fost descoperite şi cercetate aici în mai multe campanii bordeie ovale, un bordei rectangular şi locuinţe de suprafaţă.

B-I-m-A-17887.06 
Aşezare  Hallstatt        
Necropolă de incineraţie  Hallstatt    

Necropola a fost descoperită de Dinu V. Rosetti în 1930, când a fost cercetat un mormânt de incineraţie, conţinând urna funerară şi şase vase specifice fazei Bordei-Herăstrău.

B-I-m-A-17887.05 
Aşezare  La Tène getică     B-I-m-A-17887.04 
Aşezare  Epoca migraţiilor (sec. VI - VIII) Ciurel  

Cele mai multe descoperiri în acest sit aparţinând secolelor V-VIII d.Chr. Cercetările din anii 1950, continuate în 2008, au dus la identificarea unei intense locuiri în sec. VI-VII în partea de sud a sitului, respectiv secolele VII-VIII în partea de nord. Locuinţele descoperite erau construite dintr-o structură de lemn, pereţii fiind din nuiele şi crengi lutuite ulterior. Într-un colţ al locuinţei, opus intrării, era un cuptor de bucătărie, realizat dintr-un bloc de lut cruţat prin scobire. În interiorul bordeielor au fost descoperite numeroase fragmente ceramice de la vase modelate cu mâna sau la roată.

B-I-m-A-17887.03 
Aşezare  Epoca medievală timpurie (Sec. IX - XI) Dridu  

În campania din 1958 au fost descoperite mai multe locuinţe şi gropi ce conţineau material din sec. IX-XI.

B-I-m-A-17887.02 
Tezaur monetar  Epoca medievală (Sec. XII - XIII)    

În anul 1911, în această zonă a fost descoperit un tezaur, din care au fost recuperate 16 nomisma aspron trachz de billon şi stamena devalorizate de la Alexios III Angelos (1195-1203), precum şi emisiuni bulgare (1195-1215).

 
Aşezare  Epoca medievală (sec. XVI - XVII)       B-I-m-A-17887.01 
Aşezare  Epoca modernă (Sec. XVIII - XIX)        
Necropolă  Epoca medievală târzie        
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. cercetare preventivă 2016

Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti NEGRU Mircea
SCHUSTER Cristian
PETCU Răzvan
DIMACHE Mădălina
VĂCĂLIE Radu
2. cercetare preventivă 2008

*    
Universitatea "Spiru Haret", Bucureşti NEGRU Mircea
Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti SCHUSTER Cristian
OȚA Liana
MORINTZ Alexandru
Muzeul Naţional de Istorie a României BĂDESCU Alexandru
3. cercetare supraveghere 1997

Muzeul Municipiului Bucureşti BORONEAȚ Vasile
MĂNUCU - ADAMEŞTEANU Gheorghe
MIU Fănica
MOCANU Eugen
NEGRU Mircea
4. cercetare preventivă 1994

Muzeul Municipiului Bucureşti NEGRU Mircea
MĂNUCU - ADAMEŞTEANU Gheorghe
5. 1961-1962

Muzeul de Istorie a Oraşului Bucureşti MORINTZ Sebastian
6. cercetare preventivă 1956-1959

Muzeul de Istorie a Oraşului Bucureşti MORINTZ Sebastian
CANTACUZINO Gheorghe

Bibliografie
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (sursa fişei de sit)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. I, București, 2004, p. 450-451, poz. 108-114 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
3. Negru, Mircea et all, Bucureşti | Punct: Ciurel, Militari - Câmpul lui Boja, Chitila Fermă | Anul: 1997, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1997, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1998, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=483 [Publicaţie]
4. Negru, Mircea, Bucureşti | Punct: Ciurel, Băneasa | Anul: 1994, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1994, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1995, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=63 [Publicaţie]
5. Negru, Mircea, Bucureşti | Punct: Ciurel - str. Amilcar C. Săndulescu, nr. 6, 8, 10 | Anul: 2008, Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2008 - VALACHICA XXI-XXII, CIMEC - Institutul de Memorie Culturală și Complexul Național Muzeal „Curtea Domnească” Târgoviște, Bucureşti, 2009, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4134&d=Bucuresti-Ciurel--str-Amilcar-C-Sandulescu-nr-6-8-10-2008 [Publicaţie]
6. Negru, Mircea et all, Bucureşti | Punct: Dealul Ciurel | Anul: 2016, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2016, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2017, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5772&d=Bucuresti-Dealul-Ciurel-2016 [Publicaţie]
7. Kogălniceanu, Raluca; Măgureanu, Andrei, Studiu arheologic aferent Planului Urbanistic Zonal al Sectorului 6, 2019 [PUG]
8. Morintz, Sebastian; Rosetti, V. Dinu, Din cele mai vechi timpuri și până la formarea Bucureștilor, Bucureştii de odinioară în lumina săpăturilor arheologice, București, 1959, https://biblioteca-digitala.ro/?pub=3662-bucurestii-de-odinioara-sfatul-popular-al-capitalei-muzeul-de-istorie-al-orasului-bucuresti [Publicaţie]
9. Rosetti, Dinu V., Tombes à incinération de l'âge du fer et de l' époque romaine dans la région de Bucarest, Publicaţiile Muzeului Municipiului Bucureşti, 1935, 53-68, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=113273-tombes-a-incineration-de-l-age-du-fer-et-de-l-epoque-romaine-dans-la-region-de-bucarest--publicatiile-muzeului-municipiului-bucuresti--ii-1935 [Publicaţie]
10. Negru, Mircea; Schuster, Cristian; Moise, Dragoș, O locuinţă din epoca bronzului descoperită la Bucureşti-Ciurel (1994), Bucureşti - Materiale de Istorie şi Muzeografie, XII, 1997, 11-17, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=11000-o-locuinta-din-epoca-bronzului-descoperita-la-bucuresti-ciurel-1994--bucuresti-materiale-de-istorie-si-muzeografie--xii-1997 [Publicaţie]
11. Morintz, Sebastian, Şantierul arheologic Bucureşti, Materiale şi cercetări arheologice, 5, 1959, 631-636, https://www.persee.fr/doc/mcarh_0076-5147_1959_num_5_1_1182 [Publicaţie]
12. Morintz, Sebastian, Şantierul arheologic Bucureşti, Materiale şi cercetări arheologice, 7, 1961, 657-680, www.persee.fr/doc/mcarh_0076-5147_1961_num_7_1_1673 [Publicaţie]
13. Morintz, Sebastian, Săpăturile arheologice din Bucureşti, Materiale şi cercetări arheologice, 8, 1962, www.persee.fr/doc/mcarh_0076-5147_1962_num_8_1_1337 [Publicaţie]
14. Dolinescu-Ferche, Suzana, Ciurel, habitat des VIe-VIIe siècles de notre ére, Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 23, 1979, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=107669-ciurel-habitat-des-vie-viie-siecles-de-notre-ere--dacia-revue-d-archeologie-et-d-histoire-ancienne-institutul-de-arheologie-vasile-parvan--23-1979 [Publicaţie]
15. Schuster, Cristian; Negru, Mircea, Bucureşti, punctul "Dealul Ciurel", aşezarea culturii Glina. O retrospectivă, Cercetări arheologice în Bucureşti, IX, 2013, 26-65, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=65391-bucuresti-punctul-dealul-ciurel-asezarea-culturii-glina-o-retrospectiva--cercetari-arheologice-in-bucuresti--9-ix-2013 [Publicaţie]
16. Mitrea, Bucur, Découvertes monétaires en Roumanie, 1976 (XX), Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 21, 1977, 380, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=108252-decouvertes-monetaires-en-roumanie-1976-xx--dacia-revue-d-archeologie-et-d-histoire-ancienne-institutul-de-arheologie-vasile-parvan--21-1977 [Publicaţie]
 
Fotografii sit

Scroll